Persónuverndarupplýsingar varðandi rafbíla okkar af gerðinni

Við, SAIC Motor Europe BV, framleiðum nútímalega rafbíla með snjallafþreyingarkerfi sem tengja má við farsímann með appinu okkar, „ISMART“.

Við vinnum með persónuupplýsingar í tengslum við snjallafþreyingarkerfið og appið.

Verndun persónuupplýsinga skiptir okkur miklu máli. Við vinnum aðeins með persónuupplýsingar í samræmi við gildandi persónuverndarkröfur, sér í lagi almennu persónuverndarreglugerðina (GDPR).

Í A hluta þessara persónuverndarupplýsinga fræðum við þig um ábyrgðaraðilann sem ábyrgur er fyrir vinnslu persónuupplýsinga þinna og gagnaverndarfulltrúa.

Í B hluta er að finna upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinganna.

Í C hluta er auk þess að finna upplýsingar um rétt þinn varðandi vinnslu persónuupplýsinganna.

Tæknileg hugtök sem lúta að persónuvernd í persónuverndarupplýsingum þessum taka mið af merkingu þeirra eins og þau koma fram í almennu persónuverndarreglugerðinni. Ítarlegri upplýsingar hér að lútandi er að finna í D hluta.


EFNISYFIRLIT

 1. Upplýsingar um ábyrgðaraðila
  1. Ábyrgðaraðili og samskiptaleiðir við hann
  2. Samskiptaleiðir við gagnaverndarfulltrúa
 2. Upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga
  1. Notkun ISMART-reiknings í farsíma og Audio Visial Navigation (AVN-kerfisins), þar með talin notkun fjarstýringar ökutækisins gegnum ISMART.
  2. Notkun leiðsögukerfisins í Audio Visual and Navigation System (AVN)-kerfisins
  3. Notkun raddgreiningar
  4. Notkun forrita frá þriðja aðila á hljóð- og leiðsögukerfi okkar (e. Audio Visual and Navigation - AVN)
 3. Upplýsingar um réttindi hinna skráðu
  1. Aðganguréttur
  2. Réttur til leiðréttingar
  3. Réttur til eyðingar („réttur til að gleymast“)
  4. Réttur til takmörkunar á vinnslu
  5. Réttur til flytja eigin gögn
  6. Andmælaréttur
  7. Réttur til að afturkalla samþykki
  8. Réttur til að leggja fram kvörtun hjá eftirlitsyfirvaldi
 4. Upplýsingar um tæknileg hugtök í almennri persónuverndarreglugerð sem notuð eru í þessum gagnaverndarupplýsingum
 5. Gildistími og breytingar á þessum gagnaverndarupplýsingumA. Upplýsingar um ábyrgðaraðila

 1. Ábyrgðaraðili og samskiptaleiðir við hann

  SAIC Motor Europe BV
  Oval Tower, 15th floor
  De Entree 159
  1101 HE Amsterdam

  dpo@mgmotor.eu

  Sími: +31 (0) 202255401

 2. Contact details of the controller’s data protection officer

  SAIC Motor Europe BV
  Oval Tower, 15th floor
  De Entree 159
  1101 HE Amsterdam

  dpo@mgmotor.eu


B. Upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga

Okkur langar til að veita þér úrvalsreynslu þegar bílar okkar eru notaðir. Þess vegna bjóðum við þér ISMART-appið og búum bílana velhönnuðu kerfi. Í bílum okkar eru tvö tæki sem eru í samskiptum við og hægt er að stjórna með ISMART-appinu: Audio Visual Navigation („AVN“) og kerfinu Telematic Box („TBOX“). Öll samskipti milli búnaðar og apps fara í gegnum Telematics Service Platform (“TSP Backend”) þjónustu okkar. AVN veitir upplýsinga- og afþreyingakerfi, svo sem leiðsögn eða skilaboðamiðlun. TBOX sér um að miðla ökutækinu netaðgengi og hlaða upp gögnum inn í TSP Backend-búnaðinn. Í vissum aðgerðum er AVN-kerfið í beinu sambandi við og flytur persónuupplýsingar til þriðju aðila (t.d. Amazon). Við vinnum úr persónuupplýsingum þínum til þess að veita þá virkni sem lýst er í þessum upplýsingum um gagnavernd og viljum greina frá einstökum atriðum ferlisins. Samt sem áður er hægt að nota bifreiðar okkar án þess að nota netvirkni ISMART-kerfisins, sem krefst vinnslu persónuupplýsinga. Þegar AVN er notað í fyrsta skipti og þegar appinu er hlaðið niður spyrjum við þig hvort þú viljir virkja allar aðgerðir ISMART-kerfisins, þar á meðal þær sem krefjast vinnslu persónuupplýsinga. Hægt er að kveikja og slökkva á einstökum aðgerðum AVN, sem krefjast vinnslu persónuupplýsinga.

 1. Notkun ISMART-reiknings í farsíma og Audio Visial Navigation (AVN-kerfis), þar með talin notkun fjarstýringar ökutækisins gegnum ISMART

  Í tengslum við rafbíla okkar bjóðum við appið „ISMART“ til að sjá og fjarstýra ákveðnum aðgerðum ökutækisins og senda upplýsingar, svo sem leiðsöguupplýsingar um áfangastaði eða áhugaverða staði, í bílinn. Til að nota þessa aðgerð þarf bíllinn að vera tengdur ISMART-reikningnum. Í þessu samhengi vinnum við persónuupplýsingar í eftirfarandi tilgangi:

  • Stofna og bjóða upp á ISMART-reikninginn í því skyni að fjarstýra ökutækinu og fylgjast með stöðu ökutækisins í gegnum fjartengingu.
  • Sjá til þess að hægt sé að tengja og aftengja ökutækið við reikninginn
  • Sjá til þess að hægt sé að fylgjast með og stjórna ástandi ökutækisins
  • Sjá til þess að aðgerðin Finna ökutækið virki
  • Sjá til þess að hleðslustýring virki
  • Sjá til þess að neyðarhringing virki
  • Sjá til þess að skilaboðamiðstöð virki
  • Sjá til þess að endurgjafarvirkni virki
  • Vinna úr endurgjöf frá þér
  • Sjá til þess að dagatal virki
  • Sjá til þess að orkunotkunaraðgerð virki
  • Sjá til þess að stafrænir lyklar virki

  Ýtarlegri upplýsingar um þetta er að finna að neðan:


1. Upplýsingar um persónuupplýsingar sem unnið er úr

Flokkar persónuupplýsinga sem unnið er með

Persónuupplýsingar sem felast í flokkunum

Gagnaheimildir

Skyldur skráðs aðila varðandi veitingu gagna

Geymslutími

Reglugögn

Reglugögn sem safnast saman af tæknilegum ástæðum þegar app okkar er notað til að nálgast gögn á gagnaþjóni okkar:

Gögnin sem safnast saman við slíkan aðgang skilgreinir gagnastýringarkerfið við miðlun upplýsinga milli tækjabúnaðar þíns og þjóns appsins okkar.

Í þeim felast IP-tölur, eðli og útgáfa farsímastýrikerfis sem notað er, innihald sem sótt er og dagsetning og stund aðgengis.

Notandi appsins

Útvegun þessa er ekki lögboðin eða samningsbundin krafa, né nauðsynleg krafa til að samningur komist á. Skráðum aðila ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef gögnin eru ekki veitt hefur appið okkar engan aðgang að innihaldi þjóns okkar.

Gögn eru vistuð í kladdaskrám netþjóns á formi sem gerir það kleift að bera kennsl á þann sem gögnin eiga við um í að hámarki 7 daga, nema til komi atvik sem varðar öryggi (t.d. DDoS-árás).

Ef um er að ræða atvik sem varðar öryggi eru kladdaskrár miðlarans vistaðar þar til þar til atvikið hefur verið fjarlægt og leyst að fullu.

Skráningarupplýsingar

Upplýsingar sem þú veitir þegar reikningur appsins er skráður inn:

Þær fela í sér eftirfarandi fyrirskipaðar upplýsingar: nafn, heimilisfang, netfang, lykilorð.

Auk þess fela þær í sér eftirtaldi valkvæðar upplýsingar: kyn, fæðingardag.

Notandi appsins

Veiting upplýsinganna sem auðkenndar eru sem fyrirskipaðar við skráningarferlið eru kröfur sem nauðsynlegar eru til að samningur komist á. Skráðum aðila ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef fyrirskipaðar upplýsingar eru ekki veittar kemur ekki til skráningar og stofnunar notandareiknings.

Við vinnum ekki úr upplýsingunum lengur en nauðsyn krefur í þeim tilgangi sem persónuupplýsingarnar lúta að. Upplýsingarnar eru í hæsta lagi vistaðar uns notandinn eyðir ISMART-reikningnum.

Innskráningarupplýsingar

Upplýsingar sem veittar eru þegar farið er inn á reikninginn:

Þetta eru: farsímanúmer, netfang og lykilorð. Þegar farið er inn á reikning ökutækisins er einnig um að ræða einkvæmt auðkenni vistað í QR-kóða.

Notandi appsins

Útvegun þessa er ekki lögboðin eða samningsbundin krafa, né nauðsynleg krafa til að samningur komist á. Skráðum aðila ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef upplýsingarnar eru ekki veittar er ekki hægt að skrá sig inn á reikninginn.

Við vinnum ekki úr upplýsingunum lengur en nauðsyn krefur í þeim tilgangi sem persónuupplýsingarnar lúta að. Upplýsingarnar eru í hæsta lagi vistaðar uns notandinn eyðir ISMART-reikningnum.

Frekari reikningsupplýsingar

Upplýsingar sem bæta má við reikninginn, t.d. öryggiskóði, viðvörunarstillingar, tengiliður í neyðartilviki, vinsælir staðir og útvarpsstöðvar og skrár yfir ferðaáætlanir.

Notandi appsins

Útvegun þessa er ekki lögboðin eða samningsbundin krafa, né nauðsynleg krafa til að samningur komist á. Skráðum aðila ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef upplýsingarnar eru ekki veittar kann að vera að vissar aðgerðir starfi ekki eðlilega, svo sem leit úr vinsældalista í AVN.

Við vinnum ekki úr upplýsingunum lengur en nauðsyn krefur í þeim tilgangi sem persónuupplýsingarnar lúta að. Upplýsingarnar eru í hæsta lagi vistaðar uns notandinn eyðir ISMART-reikningnum.

Grunnupplýsingar ökutækis

Grunnupplýsingar varðandi ökutækið sem aflað er sjálfvirkt úr ökutækinu og sjá má í appinu:

Þær fela í sér VIN-númer, vélarnúmer, vörumerki, heiti módels, módel gírkassa, litur, TBOX-raðnúmer, AVN-raðnúmer.

Notandi ökutækis

Útvegun þessa er ekki lögboðin eða samningsbundin krafa, né nauðsynleg krafa til að samningur komist á. Skráðum aðila ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef upplýsingarnar eru ekki veittar er ekki hægt að sjá upplýsingarnar með hjálp appsins.

Við vinnum ekki úr upplýsingunum lengur en nauðsyn krefur í þeim tilgangi sem persónuupplýsingarnar lúta að. Upplýsingarnar eru í hæsta lagi vistaðar uns notandinn eyðir ISMART-reikningnum.

Upplýsingar um ástand ökutækis

Upplýsingar um núverandi stöðu ökutækisins sem fást sjálfkrafa frá ökutækinu og sjá má og, þar sem slíkt er hægt, breyta má í appinu.

Þar á meðal eru upplýsingar um bensínstöðu/orku, óekna vegalengd, þrýsting hjólbarða, spennu rafgeymis, stöðu vélar, EPS-stöðu, stöðu handbremsu, hitastig, stöðu glugga/ofanljóss, stöðu hurða, stöðu vélar, stöðu kúplingar, ólöglega ólæsta stöðu, stöðu árekstravara.

Notandi ökutækis

Útvegun þessa er ekki lögboðin eða samningsbundin krafa, né nauðsynleg krafa til að samningur komist á. Skráðum aðila ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef upplýsingarnar eru ekki veittar er ekki hægt að sjá upplýsingarnar með hjálp appsins og fjarstýringaraðgerð með hjálp appsins er ekki tiltæk.

Við vinnum ekki úr upplýsingunum lengur en nauðsyn krefur í þeim tilgangi sem persónuupplýsingarnar lúta að. Upplýsingarnar eru í hæsta lagi vistaðar uns notandinn eyðir ISMART-reikningnum.

Upplýsingar um staðsetningu

Upplýsingar um staðsetningu ökutækis sem og farsíma:

Þetta felur í sér GPS-staðsetningu ökutækis og GPS-staðsetningu farsíma.

Notandi ökutækis/apps

Útvegun þessa er ekki lögboðin eða samningsbundin krafa, né nauðsynleg krafa til að samningur komist á. Skráðum aðila ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef upplýsingarnar eru ekki veittar eru ákveðnar aðgerðir, svo sem aðgerðin „finna bílinn minn“ ekki aðgengilegar.

Við vinnum úr upplýsingum um símann eingöngu um stundarsakir þegar notaðar eru aðgerðirnar ástand og eftirlit með stöðu ökutækis eða Finna bílinn minn.

Upplýsingar um rafgeymi

Upplýsingar um stöðu rafgeymis ökutækisins:

Þetta felur í sér afl sem eftir er, hleðslutíma sem eftir er, hleðslustraum, hleðsluspennu, vegalengd sem eftir er

Notandi ökutækis

Útvegun þessa er ekki lögboðin eða samningsbundin krafa, né nauðsynleg krafa til að samningur komist á. Skráðum aðila ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef upplýsingarnar eru ekki veittar er ekki hægt að sjá upplýsingarnar með hjálp appsins.

Við vinnum ekki úr upplýsingunum lengur en nauðsyn krefur í þeim tilgangi sem persónuupplýsingarnar lúta að. Upplýsingarnar eru í hæsta lagi vistaðar uns notandinn eyðir ISMART-reikningnum.

Skilaboðaupplýsingar

Upplýsingar í skilaboðum sem við sendum í innhólf ökutækisins og appið:

Þetta felur í sér mikilvæg skilaboð svo sem viðvörunarmerki, upplýsingar um aðgerðir og fréttir.

Sem við útbúum

-

Við vinnum ekki úr upplýsingunum lengur en nauðsyn krefur í þeim tilgangi sem persónuupplýsingarnar lúta að. Upplýsingarnar eru í hæsta lagi vistaðar uns notandinn eyðir ISMART-reikningnum.

Upplýsingar sem endurgjöf

Upplýsingar sem þú miðlar til okkar þegar notuð er aðgerðin endurgjöf:

Þetta felur í sér innihald endurgjafarinnar.

Notandi appsins

Útvegun þessa er ekki lögboðin eða samningsbundin krafa, né nauðsynleg krafa til að samningur komist á. Skráðum aðila ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef upplýsingarnar eru ekki veittar getum við ekki brugðist við endurgjöfinni.

Við vinnum ekki úr upplýsingunum lengur en nauðsyn krefur í þeim tilgangi sem persónuupplýsingarnar lúta að. Upplýsingarnar eru í hæsta lagi vistaðar uns notandinn eyðir ISMART-reikningnum.

Upplýsingar um dagatal

Upplýsingar sem þú veitir okkur þegar samhæfa á dagatal þitt og appið:

Þetta felur í sér dagsetningu og tíma stefnumóts, afmæli eða minningardagsetningu.

Þetta felur einnig í sér upplýsingar sem þú veitir í appið okkar, svo sem umræðuefni, athugasemdir, tíma og dagsetningu sem muna skal.

Notandi appsins

Útvegun þessa er ekki lögboðin eða samningsbundin krafa, né nauðsynleg krafa til að samningur komist á. Skráðum aðila ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef upplýsingarnar eru ekki veittar getum við ekki sent upprifjun þegar líður að afmælinu.

Við vinnum ekki úr upplýsingunum lengur en nauðsyn krefur í þeim tilgangi sem persónuupplýsingarnar lúta að. Upplýsingarnar eru í hæsta lagi vistaðar uns notandinn eyðir ISMART-reikningnum.

Bluetooth Mac-vistfang

Upplýsingar til að virkja stafræna lykilaðgerð og ræsa stafræna lykil-stjórn-auðkennið.

Notandi appsins

Útvegun þessa er ekki lögboðin eða samningsbundin krafa, né nauðsynleg krafa til að samningur komist á. Skráðum aðila ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef upplýsingarnar eru ekki veittar er ekki hægt að nota virkni stafræns lykils.

Við vinnum ekki úr upplýsingunum lengur en nauðsyn krefur í þeim tilgangi sem persónuupplýsingarnar lúta að. Upplýsingarnar eru í hæsta lagi vistaðar uns notandinn eyðir ISMART-reikningnum.

Stafrænt lykil-stjórn-auðkenni

Upplýsingar sem auðkenna þig þegar óskað er eftir að ökutækið verði tekið úr lás.

Sem við útbúum

-

Við vinnum ekki úr upplýsingunum lengur en nauðsyn krefur í þeim tilgangi sem persónuupplýsingarnar lúta að. Upplýsingarnar eru í hæsta lagi vistaðar uns notandinn eyðir ISMART-reikningnum.

Stjórnupplýsingar vegna auglýsinga

Upplýsingar varðandi samþykki sem þú veittir vegna auglýsinga sem og upplýsingar varðandi hugsanlega höfnun auglýsinga:

Þær fela í sér dagsetningu og tíma samþykkis, IP-tölu búnaðar sem notaður er til að veita samþykki, dagsetningu og tíma hvers kyns afturköllunar samþykkis eða andmæla gegn vinnslu persónuupplýsinga í auglýsingaskyni.

Notandi ökutækis/apps

Útvegun þessa er ekki lögboðin eða samningsbundin krafa, né nauðsynleg krafa til að samningur komist á. Skráðum aðila ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef upplýsingarnar eru ekki veittar getum við ekki unnið úr samþyki þínu og/eða andmælum varðandi auglýsingar.

Við vinnum ekki úr upplýsingunum lengur en nauðsyn krefur í þeim tilgangi sem persónuupplýsingarnar lúta að. Upplýsingarnar eru í hæsta lagi vistaðar uns notandinn eyðir ISMART-reikningnum.

Auk þess felur þetta í sér skrásetningu upplýsinga sem við veittum þér varðandi samþykki og/eða auglýsinga sem við sendum án samþykkis þíns.

Sem við útbúum

-


2. Nánar um vinnslu persónuupplýsinga

Tilgangurinn með vinnslu persónuupplýsinga

Flokkar persónuupplýsinga sem unnið er með

Sjálfvirk ákvarðanataka

Lagalegur grundvöllur, þar sem við á, lögmætur áhugi

Viðtakandi

Stofna og veita ISMART-reikning í því skyni að fjarstýra ökutækinu og fylgjast með stöðu ökutækisins í gegnum fjartengingu:

Eftir upphafsskráningu reikningsins er hægt að vista aukalegar upplýsingar á reikningnum. Þetta felur í sér valkvæða vistun tengslaupplýsinga, heimilisfanga og stillinga, svo sem tungumálastillinga.

Þetta felur einnig í sér aðgerðina að skrá sig inn og skrá sig út úr appinu.

Skráningarupplýsingar

Innskráningarupplýsingar

Frekari reikningsupplýsingar

Engin sjálfvirk ákvarðanataka á sér stað

(b)-liður, 1. tl., 6. gr. GDPR (framkvæmd samnings sem upplýsingagjafi á aðild að eða gripið til aðgerða að beiðni upplýsingagjafa áður en samningur er kominn á.

Hönnuður

Sjá til þess að aðgerðin að tengja og aftengja ökutækið við reikninginn virki:

Til að fjarstýra ökutækinu og sjá ástandi ökutækisins í fjarska með appinu er nauðsynlegt að tengja ökutækið við reikninginn. Til að tengja ökutækið við reikninginn þarft þú að skanna Qr-kóðann sem birtist á AVN með appinu.

Þetta felur einnig í sér stjórnun tengingarvensla, sem gerir þér kleift að sjá upplýsingar ökutækisins sem fengnar eru sjálfvirkt úr ökutækinu:

Þær fela í sér VIN-númer, vélarnúmer, vörumerki, heiti módels, módel gírkassa, litur, TBOX-raðnúmer, AVN-raðnúmer.

Skráningarupplýsingar

Innskráningarupplýsingar

Grunnupplýsingar ökutækis

Engin sjálfvirk ákvarðanataka á sér stað

(b)-liður, 1. tl., 6. gr. GDPR (framkvæmd samnings sem upplýsingagjafi á aðild að eða gripið til aðgerða að beiðni upplýsingagjafa áður en samningur er kominn á.

Hönnuður

Leggja til aðgerð þannig að hægt sé að fylgjast með og stjórna ástandi ökutækisins:

Með appinu má fylgjast með ástandi ökutækisins. Þetta gerir það kleift að tryggja að öruggt sé að aka ökutækinu eða að það sé tryggilega læst þegar því hefur verið lagt.

Aðgerðin gerir það einnig kleift að fylgjast með ástandi ökutækisins með fjarstýringu, svo sem læsa því eða aflæsa eða breyta hita miðstöðvarinnar eða sætishitun.

Einkum gerir hún það einnig kleift að fylgjast með orkunotkuninni með símanum með því að skoða akstursvegalengd, uppsafnaða orkunotkun, meðalhraða og ferðatíma.

Til að veita þessar aðgerðir fjarstýrt (þ.e.a.s. án þess að koma á tengingu farsímans og ökutækis), er viðkomandi upplýsingum um ástand ökutækis deilt milli farsímans og netþjóna okkar sem og á milli ökutækisins og netþjóna okkar um internetið.

Aðgerðin gerir þér auk þess kleift að stilla viðvörunarboð ökutækis og fá hættumerki í appinu. Þetta felur í sér hættumerki vegna lágrar stöðu rafgeymis, öryggishættumerki, geo-fence-hættumerki tiltekins svæðis, hraða-hættumerki, vélarræsingarhættumerki eða hættumerki þegar eitthvað er óeðlilegt varðandi ökutækið.

Reglugögn

Skráningarupplýsingar

Innskráningarupplýsingar

Upplýsingar um ástand ökutækis

Upplýsingar um staðsetningu

Engin sjálfvirk ákvarðanataka á sér stað

(b)-liður, 1. tl., 6. gr. GDPR (framkvæmd samnings sem upplýsingagjafi á aðild að eða gripið til aðgerða að beiðni upplýsingagjafa áður en samningur er kominn á.

Hönnuður

Map SDK-kortaveita

Veita aðgerðina Finna bílinn minn:

Þegar aðgerðin Finna bílinn minn er notuð notum við GPS-staðsetningu farsíma þíns sem og GPS-staðsetningu ökutækis til að sýna þér stystu gönguleiðina að ökutækinu. Þessar GPS-staðsetningar eru eingöngu fengnar úr farsímanum og ökutækinu þegar þú opnar aðgerðina Finna bílinn minn í appinu.

Eftir að hafa veitt öryggiskóðann er læsingin tekin af flautu-/ljósa-aðgerðinni til að auðvelda þér að finna ökutækið í myrkri.

Reglugögn

Skráningarupplýsingar

Innskráningarupplýsingar

Upplýsingar um staðsetningu

Frekari reikningsupplýsingar

Upplýsingar um ástand ökutækis

Engin sjálfvirk ákvarðanataka á sér stað

(b)-liður, 1. tl., 6. gr. GDPR (framkvæmd samnings sem upplýsingagjafi á aðild að eða gripið til aðgerða að beiðni upplýsingagjafa áður en samningur er kominn á.

Hönnuður

Map SDK-kortaveita

Sjá til þess að Hleðslustýring virki:

Þessi aðgerð gerir þér kleift að sjá núverandi rafhlöðu og hleðslustöðu. Þú getur einnig tímasett hleðslutíma með því að tengja hleðslutengið í gegnum Bluetooth. Þar að auki getur þú sett hleðslumark.

Reglugögn

Skráningarupplýsingar

Innskráningarupplýsingar

Upplýsingar um rafgeymi

Upplýsingar um staðsetningu

Engin sjálfvirk ákvarðanataka á sér stað

(b)-liður, 1. tl., 6. Gr. GDPR (framkvæmd samnings sem upplýsingagjafi á aðild að eða gripið til aðgerða að beiðni upplýsingagjafa áður en samningur er kominn á.

Hönnuður

Kort SDK

Sjá til þess að Neyðarhringing virki:

Þessi aðgerð gerir þér kleift að hratt bjarga símtali á númerið sem er vistað á reikningnum þínum. Við ákvarðum viðeigandi björgunarnúmer fyrir þig í samræmi við landið sem var valið þegar þú tengdir ökutækið þitt fyrst við appið.

Reglugögn

Skráningarupplýsingar

Innskráningarupplýsingar

Frekari reikningsupplýsingar

Engin sjálfvirk ákvarðanataka á sér stað

(b)-liður, 1. tl., 6. Gr. GDPR (framkvæmd samnings sem upplýsingagjafi á aðild að eða gripið til aðgerða að beiðni upplýsingagjafa áður en samningur er kominn á.

Hönnuður

Leggja til skilaboðamiðstöð:

Við veitum þér mikilvæg skilaboð eins og tilkynningar, upplýsingar um notkun og fréttir (þ.m.t. auglýsingar um MG þjónustu). Þessi skilaboð eru aðgengileg í gegnum pósthólfsaðgerðirnar í forritinu og í AVN.

Reglugögn

Skilaboðaupplýsingar

Innskráningarupplýsingar

Frekari reikningsupplýsingar

Stöðugögn ökutækja í auglýsingastjórnunargögnum

Engin sjálfvirk ákvarðanataka á sér stað

(b)-liður, 1. tl., 6. Gr. GDPR (framkvæmd samnings sem upplýsingagjafi á aðild að eða gripið til aðgerða að beiðni upplýsingagjafa áður en samningur er kominn á.

Hönnuður

Leggja til Feedback-aðgerð:

Með viðbragðsaðgerðinni í forritinu geturðu veitt okkur endurgjöf, svo sem varðandi villutillögur um frekari úrbætur.

Reglugögn

Skráningarupplýsingar

Innskráningarupplýsingar

Upplýsingar sem endurgjöf

Engin sjálfvirk ákvarðanataka á sér stað

(f)-liður, 1. tl., 6. gr. GDPR (leggja sig eftir lögvörðum hagsmunum með því að koma jafnvægi á hagsmunina):

Lögvarðir hagsmunir okkar eru að fá viðbrögð við þjónustunni til að bæta þjónustuna.

Hönnuður

Vinna úr viðbrögðum þínum:

Við vinnum viðbrögð þín til að bæta þjónustuna.

Upplýsingar sem viðbrögð.

Engin sjálfvirk ákvarðanataka á sér stað.

(f)-liður, 1. tl., 6. gr. GDPR (leggja sig eftir lögvörðum hagsmunum með því að koma jafnvægi á hagsmunina):

Lögvarðir hagsmunir okkar eru að fá viðbrögð við þjónustunni til að bæta þjónustuna.

Hönnuður

Leggja til aðgerðina Dagatal:

Með fyrirvara um samþykki þitt, gerir þessi aðgerð okkur kleift að samstilla dagatalið þitt í farsímanum þínum með appinu okkar, svo að við getum sent þér áminningar um stefnumót, afmæli eða minningardaga.

Þessi aðgerð gerir þér kleift að stilla þema, minna á dagsetningu, minna tíma og gera athugasemd við afmælið þitt.

Reglugögn

Skráningarupplýsingar

Innskráningarupplýsingar

Upplýsingar um dagatal

Engin sjálfvirk ákvarðanataka á sér stað

(a)-liður, 1. tl., 6. Gr. GDPR og (b)-liður, 1. tl., 6. Gr. GDPR (framkvæmd samnings sem upplýsingagjafi á aðild að eða gripið til aðgerða að beiðni upplýsingagjafa áður en samningur er kominn á.

Hönnuður

Sjá til þess að orkunotkunaraðgerð virki:

Þessi aðgerð gerir notanda kleift að sjá tölfræði um orkunotkun. Þar á meðal mílufjöldi, uppsöfnuð orkunotkun, meðalhraði og ferðatími.

Reglugögn

Skráningarupplýsingar

Innskráningarupplýsingar

Engin sjálfvirk ákvarðanataka á sér stað

(b)-liður, 1. tl., 6. Gr. GDPR (framkvæmd samnings sem upplýsingagjafi á aðild að eða gripið til aðgerða að beiðni upplýsingagjafa áður en samningur er kominn á.

Hönnuður

Leggja til aðgerðina stafrænn lykill:

Þessi aðgerð gerir þér kleift að opna og ræsa ökutækið með appinu þínu í stað lykilsins.

Bluetooth mac heimilisfang

Stafrænt lykil-stjórn-auðkenni

Engin sjálfvirk ákvarðanataka á sér stað

(b)-liður, 1. tl., 6. Gr. GDPR (framkvæmd samnings sem upplýsingagjafi á aðild að eða gripið til aðgerða að beiðni upplýsingagjafa áður en samningur er kominn á.

Hönnuður


3. Upplýsingar um viðtakendur persónuupplýsinga og flutning persónuupplýsinga til þriðju landa og/eða alþjóðastofnana

Viðtakandi

Hlutverk viðtakanda

Flytja til þriðju landa og/eða alþjóðastofnana

Ákvörðun um fullnægingu eða viðeigandi eða viðeigandi öryggisráðstafanir við flutning til þriðju landa og/eða alþjóðastofnana

Hönnuður:

SAIC greindar hreyfanleikatækni erlendis CO. Ltd

7. hæð, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, PR Kína

Vinnsluaðili

Kína

Það er engin fullnægjandi ákvörðun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins fyrir hlutaðeigandi þriðja landið.

Flutningur til viðkomandi þriðja lands fer fram á grundvelli staðlaðra samningsákvæða framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um flutning persónuupplýsinga til vinnsluaðila í þriðju löndum.

Ákvörðun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um staðlaðar samningsákvæði má nálgast hér: https://eur-lex.europa.eu/lega...;

Hægt er að fá afrit af stöðluðum samningsákvæðum hjá persónuverndarfulltrúa okkar (kafli A.II.).

Kort SDK veitandi:

HERE Europe B.V.

Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Netherlands

Stjórnandi

-

-


II. Notkun leiðsögukerfisins í Audio Visual and Navigation System (AVN)-kerfisins

Í gegnum hljóð- og leiðsögukerfi okkar (AVN) hefurðu möguleika á að nota leiðsögukerfi. Grunnaðgerðirnar eru fáanlegar án nettengingar og án þess að við eða þjónustufyrirtæki okkar vinnum persónuupplýsingar okkar þegar þú notar þessar aðgerðir. Þetta felur einkum í sér leit að tilteknum stað eða áhugaverðum stöðum á svæðinu, útreikning á leiðum og leiðsöguaðgerð, rafhlöðusviðsaðgerð. Ákveðnar aðrar aðgerðir, svo sem að íhuga rauntíma umferðargögn til að finna bestu leiðina, þurfa internettengingu. Þegar þú notar leiðsögukerfið á netinu vinnum við með persónuupplýsingar þínar í eftirfarandi tilgangi:

 • Upplýsingar um rauntímaumferð
 • Veita leitaraðgerð á netinu

Ef þú notar leiðsögukerfið okkar með raddgreiningu, vinsamlegast skoðaðu einnig kaflann um raddgreiningu (-> Hluti B.III).

1. Upplýsingar um persónuupplýsingar sem unnar eru

Flokkar persónuupplýsinga unnar

Persónuupplýsingar eru í flokkunum

Heimildir gagna

Skylda hins skráða til að veita gögnin

Geymslutími

Bókunargögn

Bókunargögn sem safnast af tæknilegum ástæðum þegar nettenging er komið á milli ökutækis þíns og netþjóna okkar:

Gögnin sem safnast við slíkan aðgang eru skilgreind með netsamskiptareglunum fyrir flutning upplýsinga milli ökutækis þíns og netþjóna okkar.

Þetta felur í sér IP-tölu, HTTPS samskiptareglur (til að tryggja Telenav Cloud) og API-lykil (til að ganga úr skugga um að aðeins SAIC ökutæki geti tengst Telenav skýi).

Notandi leiðsögukerfis

Ákvæði er ekki lögbundin eða samningsbundin krafa eða krafa nauðsynleg til að gera samning. Upplýsingagjafa ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef gögnin eru ekki veitt er ekki hægt að útvega skýjastýrða leiðsagnaraðgerðir.

Gögn eru geymd í notkunarskrám netþjóns á formi sem gerir kleift að bera kennsl á hinn skráða í hámark 7 daga tímabil nema öryggisviðburður eigi sér stað (t.d. DDoS árás).

Ef um er að ræða viðburð sem varðar öryggi, eru skrár netþjóna vistaðar þar til öryggisviðburðurinn hefur verið útrýmdur og fullkomlega leystur.

Upplýsingar um staðsetningu

GPS staðsetning ökutækis þíns

Leiðsagnarforrit senda gögn til SDK kortaveitunnar þegar notandi notar aðgerðina til að leita að staðsetningu, leiðsögn á netinu og rauntímaumferð.

Notandi leiðsögukerfis

Ákvæði er ekki lögbundin eða samningsbundin krafa eða krafa nauðsynleg til að gera samning. Upplýsingagjafa ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef gögnin eru ekki veitt er ekki hægt að útvega skýjastýrða siglingaraðgerðir.

Við vinnum ekki með upplýsingar þínar lengur en nauðsynlegt er í þeim tilgangi sem unnið er með persónuupplýsingarnar þínar. Í mesta lagi eru gögnin geymd í eitt ár.

Gögn leitaraðgerða

Gögn sem þú slærð inn í leitaraðgerð leiðsögukerfisins okkar:

Þetta felur í sér öll gögn sem eru færð inn sem leitarorð, valin af nýlegum áfangastaðalista, úr uppáhaldslistanum, frá merkjum sem þú hefur veitt þér, svo sem heimilisföng eða vinnustað eða frá áhugaverðum flokkum eða með raddskipun. Ef þú notar raddgreiningu, vinsamlegast skoðaðu einnig kaflann um raddgreiningu -> Hluti B.III.

Notandi leiðsögukerfis

Ákvæði er ekki lögbundin eða samningsbundin krafa eða krafa nauðsynleg til að gera samning. Upplýsingagjafa ber ekki skylda til að veita upplýsingarnar.

Ef gögnin eru ekki veitt er ekki hægt að útvega skýjastýrða leitaraðgerðir.

Við vinnum ekki með upplýsingar þínar lengur en nauðsynlegt er í þeim tilgangi sem unnið er með persónuupplýsingarnar þínar. Heimilisfang þitt er geymt þar til þú eyðir því í AVN. Öll önnur gögn eru geymd að hámarki í eitt ár.

Nýlegar staðsetningar

Gögn valin í leitaraðgerðinni sem áfangastað.

Notandi leiðsögukerfis

Ákvæði er ekki lögbundin eða samningsbundin krafa eða krafa nauðsynleg til að gera samning. Það er engin skylda hins skráða til að veita gögnin.

Ef gögnin eru ekki veitt er ekki hægt að útvega skýjastýrða leiðsagnaraðgerðir.

Við vinnum ekki með upplýsingar þínar lengur en nauðsynlegt er í þeim tilgangi sem unnið er með persónuupplýsingarnar þínar. Í mesta lagi eru gögnin geymd í eitt ár.


2. Upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga

Tilgangur með vinnslu persónuupplýsinga

Flokkar persónuupplýsinga sem eru unnar

Sjálfvirk ákvarðanataka

Lagalegur grundvöllur og, eftir því sem við á, lögmætir hagsmunir

Viðtakandi

Veita leiðsöguaðgerð okkar með rauntíma umferðargögnum:

Grunnleiðsöguaðgerð er fáanleg án nettengingar.

Fyrir bætta leiðsögn er leiðin reiknuð út á netþjóninum okkar, miðað við rauntíma umferðargögn. Í þessu skyni eru gögn um staðsetningu þína og áfangastað unnin tímabundið á netþjóninum okkar. Við vinnum reglulega úr upplýsingum um staðsetningu þína til að veita þægilega leiðsagnarþjónustu (t.d. reikna í bakgrunni ef betri leiðir eru í boði, athuga umferðartilvik í nágrenninu o.s.frv.).

Bókunargögn

Staðsetningargögn

Nýlegar staðsetningar

Engin sjálfvirk ákvarðanataka fer fram.

(b)-liður, 1. tl., 6. Gr. GDPR (framkvæmd samnings sem upplýsingagjafi á aðild að eða gripið til aðgerða að beiðni upplýsingagjafa áður en samningur er kominn á.

Kort SDK veitandi

Hönnuður

Veita leitaraðgerð okkar á netinu:

Í þessu skyni eru gögn sem þú slærð inn í leitaraðgerðir okkar til meðferðar tímabundið á netþjóninum okkar.

Þegar þú hefur skráð þig inn á ISMART reikninginn þinn í bílnum þínum geturðu einnig skoðað og valið vistföng, áhugaverða staði (t.d. bensínstöðvar, matvæla- og drykkjarvöruverslanir og hótel) o.s.frv. sem þú bættir við reikninginn þinn í gegnum appið.

Þar að auki geturðu leitað að hleðslustöðvum í nágrenninu og athugað framboð þeirra.

Bókunargögn

Gögn leitaraðgerða

Staðsetningargögn

Til að skoða og velja gögn sem eru geymd á ISMART reikningnum þínum:

Skráningargögn (-> Hluti B.I.1)

Innskráningargögn (-> Hluti B.I.1)

Viðbótargögn um reikning (-> Hluti B.I.1)

Engin sjálfvirk ákvarðanataka fer fram.

(b)-liður, 1. tl., 6. Gr. GDPR (framkvæmd samnings sem upplýsingagjafi á aðild að eða gripið til aðgerða að beiðni upplýsingagjafa áður en samningur er kominn á.

SDK veitandi kort

Hönnuður


3. Upplýsingar um viðtakendur persónuupplýsinga og flutning persónuupplýsinga til þriðju landa og/eða alþjóðastofnana

Viðtakandi

Hlutverk viðtakanda

Flytja til þriðju landa og/eða alþjóðastofnana

Ákvörðun um fullnægingu eða viðeigandi eða viðeigandi öryggisráðstafanir við flutning til þriðju landa og/eða alþjóðastofnana

Hönnuður:

SAIC greindar hreyfanleikatækni erlendis CO. Ltd

7. hæð, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, PR Kína

Vinnsluaðili

Kína

Það er engin fullnægjandi ákvörðun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins fyrir hlutaðeigandi þriðja landið.

Flutningur til viðkomandi þriðja lands fer fram á grundvelli staðlaðra samningsákvæða framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um flutning persónuupplýsinga til vinnsluaðila í þriðju löndum.

Ákvörðun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um staðlaðar samningsákvæði má nálgast hér: https://eur-lex.europa.eu/lega...;

Hægt er að fá afrit af stöðluðum samningsákvæðum hjá persónuverndarfulltrúa okkar (kafli A.II.).

Kort SDK veitandi:

HERE Europe B.V.

Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Netherlands

Stjórnandi

-

-


III. Notkun raddgreiningar

Það er hægt að fara í gegnum hljóð- og leiðsögukerfi okkar (AVN) með raddgreiningu. Raddgreiningaraðgerðin gerir þér kleift að stjórna ákveðnum aðgerðum á AVN með aðeins rödd þinni. Þessi aðgerð er hægt að nota fyrir nokkrar mismunandi aðgerðir eins og leiðsagnir. Að setja nýjan áfangastað, stækka eða minnka kortið eða hætta við leiðina eru aðeins nokkur dæmi um raddskipanir. Einnig er hægt að nota raddgreiningu til að skipta yfir í næsta lag í tónlistarforritinu. Þegar raddgreiningaraðgerðin er notuð breytast raddskipanir þínar í véllesanlegar skipanir af raddgreiningaraðila okkar.

Þú færð ítarlegri upplýsingar um þetta hér að neðan:

1. Upplýsingar um persónuupplýsingar sem unnar eru

Flokkar persónuupplýsinga unnar

Persónuupplýsingar eru í flokkunum

Heimildir gagna

Skylda hins skráða til að veita gögnin

Geymslutími

Bókunargögn

Bókunargögn sem safnast af tæknilegum ástæðum þegar nettenging er komið á milli ökutækis þíns og netþjóna okkar:

Gögnin sem safnast við slíkan aðgang eru skilgreind með netsamskiptareglunum fyrir flutning upplýsinga milli ökutækis þíns og netþjóna okkar.

Notandi raddgreiningar

Ákvæði er ekki lögbundin eða samningsbundin krafa eða krafa nauðsynleg til að gera samning. Það er engin skylda hins skráða til að veita gögnin.

Ef gögnin eru ekki veitt getum við ekki veitt raddgreiningaraðgerðina.

Gögn eru geymd í notkunarskrám netþjóns á formi sem gerir kleift að bera kennsl á hinn skráða í hámark 7 daga tímabil nema öryggisviðburður eigi sér stað (t.d. DDoS árás).

Ef um er að ræða viðburð sem varðar öryggi, eru skrár netþjóna vistaðar þar til öryggisviðburðurinn hefur verið útrýmdur og fullkomlega leystur.

Raddskipunargögn

Gögn sem þú gefur upp með raddskipun:

Þetta felur í sér innihald raddskipana þinna, þ.e. rödd þína, sem er tekin upp eftir að raddgreining hefur verið virkjuð (með því að segja „Halló MG“ eða með því að ýta á raddgreiningarhnappinn á stýrinu) þar til raddgreiningin er óvirk.

(Þetta felur ekki í sér rödd þína áður en raddgreining er virkjuð eða þegar raddgreining er virkjuð með því að segja „Halló MG“: Að þekkja setninguna „Halló MG“ er framkvæmt án nettengingar af ökutækinu þínu.)

Notandi raddgreiningar

Ákvæði er ekki lögbundin eða samningsbundin krafa eða krafa nauðsynleg til að gera samning. Það er engin skylda hins skráða til að veita gögnin.

Ef gögnin eru ekki veitt getum við ekki veitt raddgreiningaraðgerðina.

Við vinnum ekki með upplýsingar þínar lengur en nauðsynlegt er í þeim tilgangi sem unnið er með persónuupplýsingarnar þínar. Í mesta lagi eru gögnin geymd í þrjú ár.

Véllesanleg gögn mynduð úr raddskipunum þínum:

Þetta felur í sér allar skipanir sem raddgreiningaraðilinn okkar gat greint með hljóðrituninni, svo sem áfangastaðir fyrir leiðsögukerfið eða skipanir fyrir tónlistarspilarann.

Búið til af okkur

-


2. Upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga

Tilgangur með vinnslu persónuupplýsinga

Flokkar persónuupplýsinga unnar

Sjálfvirk ákvarðanataka

Lagalegur grundvöllur og, eftir því sem við á, lögmætir hagsmunir

Viðtakandi

Veita raddgreiningaraðgerðina:

Eftir að raddgreining hefur verið virkjuð (með því að segja „Halló MG“ eða með því að ýta á raddgreiningarhnappinn á stýrinu) skráir ökutækið rödd þína þar til raddgreiningin er óvirk. Upptaka eða rödd þín er síðan send til raddgreiningaraðila okkar til að búa til véllesanlegar skipanir úr raddskipunum þínum.

Þessar vél læsilegu skipanir geta síðan notast við hljóð- og leiðsögukerfi (AVN) í ökutækinu þínu fyrir ýmsar aðgerðir, svo sem að setja áfangastað fyrir leiðsögukerfið eða stilla tónlistarspilarann.

Raddskrár eru ekki sendar til okkar eða raddgreiningaraðila okkar fyrir eða til að virkja raddgreiningu. Að virkja raddgreiningu með því að segja „Halló MG“ (þ.e. viðurkenna setninguna „Halló MG“ sem virkjunarskipun) er framkvæmt án nettengingar af ökutækinu þínu.

Bókunargögn

Raddskipunargögn

Engin sjálfvirk ákvarðanataka fer fram.

(b)-liður, 1. tl., 6. Gr. GDPR (framkvæmd samnings sem upplýsingagjafi á aðild að eða gripið til aðgerða að beiðni upplýsingagjafa áður en samningur er kominn á.

Veitir raddgreiningar

Hönnuður


3. Upplýsingar um viðtakendur persónuupplýsinga og flutning persónuupplýsinga til þriðju landa og/eða alþjóðastofnana

Viðtakandi

Hlutverk viðtakanda

Flytja til þriðju landa og/eða alþjóðastofnana

Ákvörðun um fullnægingu eða viðeigandi eða viðeigandi öryggisráðstafanir við flutning til þriðju landa og/eða alþjóðastofnana

Hönnuður:

SAIC greindar hreyfanleikatækni erlendis CO. Ltd

7. hæð, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, PR Kína

Vinnsluaðili

Kína

Það er engin fullnægjandi ákvörðun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins fyrir hlutaðeigandi þriðja landið.

Flutningur til viðkomandi þriðja lands fer fram á grundvelli staðlaðra samningsákvæða framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um flutning persónuupplýsinga til vinnsluaðila í þriðju löndum.

Ákvörðun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um staðlaðar samningsákvæði má nálgast hér: https://eur-lex.europa.eu/lega...;

Hægt er að fá afrit af stöðluðum samningsákvæðum hjá persónuverndarfulltrúa okkar (kafli A.II.).


IV. Notkun forrita frá þriðja aðila á hljóð- og leiðsögukerfi okkar (e. Audio Visual and Navigation - AVN)

Hljóð- og leiðsögukerfið (e. Audio Visual and Navigation - AVN) býður upp á möguleika á að nota forrit frá þriðja aðila, svo sem Amazon Music. Með þessum forritum geturðu notað aðgerðir sem þriðju aðilar bjóða upp á á eigin ábyrgð. Viðeigandi app er ekki sjálfgefið virkt en fyrst þarf að virkja það af þér í viðeigandi stillingum. Þegar viðkomandi forrit hefur verið virkjað getur veitandi viðkomandi forrits fengið persónuupplýsingar frá þér. Við höfum ekki þekkingu á persónuupplýsingum sem veitan aflar í raun. Við höfum ekki þekkingu á sérstökum tilgangi með vinnslu gagna sem safnað er af veitanda viðkomandi apps frá þriðja aðila eða frekari upplýsingum um vinnslu gagna viðkomandi veitanda. Sérstaklega vitum við heldur ekki hvort viðkomandi veitandi vinnur aðeins gögnin sem safnað er til að veita viðeigandi viðbætur (td til að streyma tónlist) eða, fyrir utan þetta, í öðrum tilgangi (td til að búa til notkunarprófíl eða sérsníða auglýsingar).

Ef þú notar AVN okkar með raddgreiningu, vinsamlegast skoðaðu einnig kaflann um raddgreiningu (-> Hluti B.III).

Þú færð ítarlegri upplýsingar um þetta hér að neðan:

1. Forrit frá þriðja aðila sem er innbyggt í AVN

Eftirfarandi forrit frá þriðja aðila eru innbyggð í AVN okkar:

Appið

Þriðji aðili

Nánari upplýsingar um veitanda forritsins

Amazon tónlistarforrit

Það fer eftir búsetulandi þínu hvaða aðili veitir þér Amazon tónlistarforritið: Amazon.com Services LLC, Amazon.com.ca, Inc., Amazon Digital UK Ltd, Amazon Digital Germany GmbH, Amazon.com Sales, Inc., Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Australia Services Inc., Amazon Commercial Services Pty Ltd , Servicios Comerciales Amazon México, S. de RL de CV, Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., eða eitt af hlutdeildarfélögum þeirra.

https://www.amazon.de/-/en/gp/...

Veðurapp

AccuWeather, Inc.

https://www.accuweather.com/de...


2. Möguleg gagnaflutningur til þriðju landa án viðeigandi verndar

Það er hugsanlegt að þegar þú notar app frá þriðja aðila er hægt að flytja persónuupplýsingar til þriðju landa þar sem ekki er til svokölluð fullnægjandi ákvörðun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og þar sem ekki er veitt viðeigandi ábyrgð. Að þessu leyti er hætta á að ekki sé fullnægjandi vernd fyrir persónuupplýsingarnar sem eru fluttar. Þetta þýðir að persónuupplýsingar þínar sem þriðju aðilinn vinnur með geta ekki verið háðar verndarstigi sem er sambærileg við GDPR. Einkum þýðir þetta að meginreglur um vinnslu persónuupplýsinga sem settar eru fram í gr. 5 Ekki er hægt að fara eftir GDPR. Að auki getur verið að þú hafir ekki fullnægjandi réttindi og árangursrík úrræði varðandi vinnslu persónuupplýsinga. Með því að virkja viðkomandi þriðja aðila forrit samþykkir þú þessa hugsanlega áhættu á þína ábyrgð.

C. Upplýsigar um réttindi hinna skráðu

Sem skráður einstaklingur hefur þú eftirfarandi réttindi varðandi vinnslu persónuupplýsinga þinna:

 • Réttur til aðgangs (15. grein almennrar persónuverndarreglugerðar)
 • Réttur til úrbóta (16. grein almennrar persónuverndarreglugerðar)
 • Réttur til eyðingar („réttur til að gleymast“) (17. grein almennrar persónuverndarreglugerðar)
 • Réttur til takmarkana á vinnslu (18. grein almennrar persónuverndarreglugerðar)
 • Réttur til gagnaflutnings (20. grein almennrar persónuverndarreglugerðar)
 • Andmælaréttur (21. grein almennrar persónuverndarreglugerðar)
 • Réttur til að afturkalla samþykki (3. mgr. 7. gr. Almennrar persónuverndarreglugerðar)
 • Réttur til að leggja fram kvörtun hjá eftirlitsyfirvaldi (77. grein almennrar persónuverndarreglugerðar)

Þú getur haft samband við okkur í þeim tilgangi að nýta réttindi þín með því að nota tengiliðaupplýsingarnar í Hluti A.

Þar sem við á finnur þú upplýsingar um sértækar aðferðir og aðferðir sem auðvelda nýtingu réttinda þinna, einkum að nýta rétt þinn til gagnaflutnings og andmæla, í upplýsingum um vinnslu persónuupplýsinga í hluta B þessarar persónuverndar upplýsingar.

Hér að neðan finnur þú ítarlegri upplýsingar um rétt þinn varðandi vinnslu persónuupplýsinga þinna:

I. Aðganguréttur

Sem skráður einstaklingur hefur þú rétt til að fá aðgang og upplýsingar samkvæmt þeim skilyrðum sem kveðið er á um í 15. Gr.

Þetta þýðir sérstaklega að þú hefur rétt til að fá staðfestingu frá okkur um hvort við vinnum persónuupplýsingar þínar. Ef svo er hefur þú einnig rétt til að fá aðgang að persónuupplýsingunum og þeim upplýsingum sem taldar eru upp í 1. mgr. 15. mgr. Almennrar persónuverndarreglugerðar. Þetta felur í sér upplýsingar um tilgang vinnslunnar, flokka persónuupplýsinga sem eru í vinnslu og viðtakendur eða flokka viðtakenda sem persónuupplýsingarnar hafa verið eða verða afhentar (a -lið, b) b. og (c) almennrar persónuverndarreglugerðar).

Þú getur fundið að fullu umfang réttar þíns til aðgangs og upplýsinga í 15. grein almennrar persónuverndarreglugerðar, sem hægt er að nálgast með eftirfarandi krækju: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

II. Réttur til leiðréttinar

Sem skráður einstaklingur hefur þú rétt til úrbóta með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í 16. grein almennrar persónuverndarreglugerðar.

Þetta þýðir sérstaklega að þú hefur rétt til að fá frá okkur án ástæðulausrar tafar leiðréttingu á ónákvæmni í persónuupplýsingum þínum og frágangi á ófullnægjandi persónuupplýsingum.

Þú getur fundið að fullu umfang réttar þíns til úrbóta í 16. grein almennrar persónuverndarreglugerðar, sem hægt er að nálgast með eftirfarandi krækju: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

III. Réttur til eyðingar („réttur til að gleymast”)

Sem skráður einstaklingur hefur þú rétt til að eyða („rétt til að gleymast“) með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í 17. grein almennrar persónuverndarreglugerðar.

Þetta þýðir að þú hefur rétt til að fá frá okkur eyðingu persónuupplýsinga þinna og okkur er skylt að eyða persónuupplýsingum þínum án ástæðulausrar tafar þegar ein af ástæðunum sem taldar eru upp í 1. mgr. 17. gr. Þetta getur til dæmis verið raunin ef persónuupplýsingar eru ekki lengur nauðsynlegar í tengslum við tilganginn sem þeim var safnað eða unnið á annan hátt (a -lið 1. mgr. 17. gr. almennrar persónuverndarreglugerðar).

Ef við höfum gert persónuupplýsingarnar opinberar og okkur skylt að eyða þeim, erum við einnig skyldug, með hliðsjón af fyrirliggjandi tækni og kostnaði við framkvæmdina, til að gera sanngjarnar ráðstafanir, þ.m.t. tæknilegar ráðstafanir, til að upplýsa ábyrgðaraðila sem vinna með persónuupplýsingarnar um að þú hefur óskað eftir því að slíkir stjórnendur þurfi að eyða tenglum á eða afrit eða endurtekningu þessara persónuupplýsinga (17. gr. 2. mgr. almennrar persónuverndarreglugerðar).

Rétturinn til að eyða („réttur til að gleymast“) gildir ekki ef vinnsla er nauðsynleg af einni af ástæðunum sem taldar eru upp í 3. mgr. 17. gr. almennrar persónuverndarreglugerðar. Þetta getur til dæmis verið raunin ef vinnslan er nauðsynleg til að uppfylla lagaskyldu eða til að koma á, beita eða verja réttarkröfur (b) og e) tölulið 3. mgr. 17. gr. ).

Þú getur fundið að fullu umfang þitt til að eyða („réttur til að gleymast“) í 17. grein almennrar persónuverndarreglugerðar, sem hægt er að nálgast með eftirfarandi krækju: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

IV. Réttur til takmörkunar á vinnslu

Sem skráður einstaklingur hefur þú rétt til takmarkana á vinnslu með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í 18. grein almennrar persónuverndarreglugerðar.

Þetta þýðir að þú hefur rétt til að fá frá okkur takmörkun vinnslu ef eitt af skilyrðunum í 1. mgr. 18. gr. almennrar persónuverndarreglugerðar gildir. Þetta getur til dæmis verið raunin ef þú mótmælir nákvæmni persónuupplýsinganna. Í slíkum tilvikum, takmörkun vinnslu varir í tímabil sem gerir okkur kleift að sannprófa nákvæmni persónuupplýsinganna (a -lið 18. gr. 1. mgr. Almennrar persónuverndarreglugerðar).

Takmörkun þýðir að geymdar persónuupplýsingar eru merktar með það að markmiði að takmarka framtíðarvinnslu þeirra (4. mgr. 3. mgr. Almennrar persónuverndarreglugerðar).

Þú getur fundið að fullu umfang réttar þíns til takmarkana á vinnslu í 18. grein almennrar persónuverndarreglugerðar, sem hægt er að nálgast með eftirfarandi krækju: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

V. Réttur til flytja eigin gögn

Sem skráður einstaklingur hefur þú rétt til gagnaflutnings samkvæmt þeim skilyrðum sem kveðið er á um í 20. grein almennrar persónuverndarreglugerðar.

Þetta þýðir að þú hefur almennt rétt til að fá persónuupplýsingar þínar sem þú hefur veitt okkur á skipulögðu, venjulega notuðu og vélrænni formi og senda þessar upplýsingar til annars ábyrgðaraðila án hindrunar frá okkur ef vinnslan byggist á samþykki skv. við 1. gr. a -liðar eða 9. gr. 2. mgr. a -liðar almennrar persónuverndarreglugerðar eða um samning skv. b -lið 1. mgr. 6. gr. almennrar persónuverndarreglugerðar og vinnsla fer fram. með sjálfvirkum hætti (20. gr. 1. mgr. almennrar persónuverndarreglugerðar).

Þú getur fundið upplýsingar um hvort tilvik vinnslu sé byggt á samþykki samkvæmt a -lið 1. mgr. 6. gr. Eða a -lið 2. mgr. 9. gr. b -lið almennrar persónuverndarreglugerðar í upplýsingunum varðandi lagagrundvöll vinnslu í hluta B þessara gagnaverndarupplýsinga.

Þegar þú nýtir rétt þinn til gagnaflutnings hefur þú almennt einnig rétt til að láta persónuupplýsingar þínar senda beint frá okkur til annars ábyrgðaraðila ef tæknilega er framkvæmanlegt (2. mgr. 20. gr. Almennrar persónuverndarreglugerðar).

Þú finnur að fullu umfang réttar þíns til gagnaflutnings í 20. grein almennrar persónuverndarreglugerðar, sem hægt er að nálgast með eftirfarandi krækju: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

VI. Andmælaréttur

Sem skráður einstaklingur hefur þú rétt til að andmæla með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í 21. grein almennrar persónuverndarreglugerðar.

Í síðasta lagi í fyrstu samskiptum okkar við þig upplýsum við þig beinlínis um rétt þinn sem skráður einstaklingur til að andmæla.

Nánari upplýsingar um þetta eru gefnar hér að neðan:

1. Réttur til að andmæla á grundvelli sérstakrar stöðu hins skráða

Sem skráður einstaklingur hefur þú rétt til að andmæla, af ástæðum sem tengjast sérstökum aðstæðum þínum, hvenær sem er við vinnslu persónuupplýsinga þinna sem byggist á e- eða f -lið 1. mgr. 6. gr., þ.m.t. þau ákvæði.

Þú getur fundið upplýsingar um hvort tilvik vinnslu sé byggt á e -lið eða f -lið 1. mgr. 6. gr. Almennra gagnaverndarreglugerðar í upplýsingunum um lagagrundvöll vinnslu í hluta B þessara gagnaverndarupplýsinga.

Verði andmæli sem tengjast sérstökum aðstæðum þínum munum við ekki lengur vinna persónuupplýsingar þínar nema við getum sýnt fram á sannfærandi lögmætar forsendur fyrir vinnslunni sem hnekkja hagsmunum þínum, réttindum og frelsi eða til að koma á fót, beita eða verja lögkröfur.

Þú finnur að fullu umfang andmælaréttar þíns í 21. grein almennrar persónuverndarreglugerðar sem hægt er að nálgast með eftirfarandi krækju: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

2. Réttur til að andmæla beinni markaðssetningu

Þar sem unnið er með persónuupplýsingar þínar í beinni markaðssetningu hefur þú rétt til að andmæla hvenær sem er við vinnslu persónuupplýsinga þinna fyrir slíka markaðssetningu, sem felur í sér sniðmát að því marki sem það tengist slíkri markaðssetningu.

Þú getur fundið upplýsingar um hvort og að hve miklu leyti persónuupplýsingar eru unnar í beinum markaðsskyni í upplýsingunum varðandi lagalegan grundvöll vinnslu í hluta B þessara gagnaverndarupplýsinga.

Ef þú andmælir vinnslu í beinni markaðssetningu, vinnum við ekki lengur persónuupplýsingar þínar í þessum tilgangi.

Þú finnur að fullu umfang andmælaréttar þíns í 21. grein almennrar persónuverndarreglugerðar sem hægt er að nálgast með eftirfarandi krækju: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VII. Réttur til að afturkalla samþykki

Ef tilvik vinnslu er byggt á samþykki samkvæmt a -lið 1. mgr. 6. gr. Eða a -lið 2. mgr. 9. gr. Almennrar persónuverndarreglugerðar, sem skráður einstaklingur, hefur þú rétt samkvæmt 7. mgr. 3 í almennri persónuverndarreglugerð, til að afturkalla samþykki þitt hvenær sem er. Afturköllun samþykkis þíns hefur ekki áhrif á lögmæti vinnslu sem átti sér stað á grundvelli samþykkis þíns fyrr en afturköllun. Við upplýsum þig um þetta áður en þú veitir samþykki þitt.

Þú getur fundið upplýsingar um hvort tilvik vinnslu sé byggt á a -lið 1. mgr. 6. gr. Eða a -lið 2. mgr. 9. gr. Almennrar persónuverndarreglugerðar í upplýsingum varðandi lagagrundvöll vinnslu í hluta B þessara gagnaverndarupplýsinga.

VIII. Réttur til að leggja fram kvörtun hjá eftirlitsyfirvaldi

Sem skráður einstaklingur hefur þú rétt til að leggja fram kvörtun hjá eftirlitsyfirvaldi með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í 77. grein almennrar persónuverndarreglugerðar.


D. Upplýsingar um tæknileg hugtök í almennri persónuverndarreglugerð sem notuð eru í þessum gagnaverndarupplýsingum

The technical terms relating to data protection used in this Data Protection Notice have the meaning used in the General Data Protection Regulation.

The full scope of the definitions of the General Data Protection Regulation can be found in Article 4 of the General Data Protection Regulation, which can be downloaded from the following link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

You will find more detailed information on the most important technical terms of the General Data Protection Regulation used in this Data Protection Notice below:

“Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;

“Data Subject” means the respective identified or identifiable natural person, to which the personal Data refers to;

“Processing” means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;

“Profiling” means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person’s performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements;

“Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law;

“Processor” means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller;

“Recipient” means a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing;

“Third party” means a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data;

“International organisation” means an organisation and its subordinate bodies governed by public international law, or any other body which is set up by, or on the basis of, an agreement between two or more countries;

“Third country” means a country which is not a member state of the European Union (“EU”) or the European Economic Area (“EEA”);

“Special categories of personal data” means personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person’s sex life or sexual orientation.


E. Gildistími og breytingar á þessum gagnaverndarupplýsingum

Gildistími þessara gagnaverndarupplýsinga er 12. október 2021.

Það getur verið nauðsynlegt að breyta þessum gagnaverndarupplýsingum vegna tæknilegrar þróunar og/eða breytinga á lögbundnum eða opinberum kröfum.

ægt er að sækja uppfærða útgáfu af þessum gagnaverndarupplýsingum hvenær sem er á https://mgmotor.eu/is-IS/privacy-notice/ismart.