Persónuverndaryfirlýsing vefsvæðis

Vernd persónuupplýsinga þinna skiptir okkur miklu máli. Þessari persónuverndaryfirlýsingu er ætlað að upplýsa þig um hvaða persónuupplýsingum við söfnum um þig innan vefsvæðis okkar, hvers vegna við notum þessar upplýsingar og, ef við á, miðlum þeim áfram, hversu lengi við geymum upplýsingarnar, hvaða réttindi þú hefur og hvernig þú getur nýtt þér réttindi þín.

Þegar við notum hugtakið upplýsingar erum við að tala um þínar persónuupplýsingar. Persónuupplýsingar eru allar upplýsingar sem tengjast auðkenndum og persónugreinanlegum einstaklingi.

Lestu vel eftirfarandi upplýsingar um hvernig við vinnum úr gögnunum þínum.


HVER ER ÁBYRGUR FYRIR GAGNAVINNSLU?

Ábyrgðaraðilar gagnavinnslunnar sem hér er lýst eru:

SAIC Motor Europe B.V., Oval Tower, 15th floor, De Entree 159, 1101 HE Amsterdam,

Hollandi og BL ehf, Sævarhöfða 2, 110 Reykjavík, Ísland

(hér eftir nefnt „MG Motor“ eða „við/okkar“)

Þú getur haft samband við gagnaverndarfulltrúa okkar á ofangreint póstfang með áletruninni „til gagnaverndarfulltrúa“ eða með tölvupósti á dpo@mgmotor.eu


HVAR FÁUM VIÐ GÖGNIN ÞÍN OG HVAÐA GÖGN NOTUM VIÐ?

Ef eingöngu er um að ræða upplýsingar um notkun vefsvæðisins, þ.e. ef þú skráir þig ekki eða sendir upplýsingar til okkar á annan hátt, söfnum við aðeins persónuupplýsingum sem vafrinn þinn sendir til netþjónsins okkar. Í því tilviki söfnum við eftirfarandi aðgangsgögnum, sem eru tæknilega nauðsynleg til að við getum birt þér vefsvæði okkar og til að tryggja stöðugleika þess og öryggi. Þessar aðgangsupplýsingar innihalda IP-tölu, dagsetningu og tíma beiðninnar, innihald beiðninnar (þ.e. heiti þess vefsvæðis sem opnað var), tegund beiðninnar, leið, HTTP-útgáfu, stærð, svarkóða, heila vefslóð og vafraaðgangsbúnað.

Ef þú nýtir þér þá þjónustu sem við bjóðum upp á vinnum við úr þeim gögnum sem þú veitir okkur. Ef þú bókar t.d. reynsluakstur vinnum við nafn þitt, heimilisfang, netfang, símanúmer, söluaðila sem þú valdir og gerðina sem þú valdir.

Ef þú biður um verðtilboð í gegnum vefsvæðið okkar munum við upplýsa þig sérstaklega um vinnslu persónuupplýsinga þinna í tengslum við frekari verðtilboðsgerð.

Ef þú vilt sækja um starf hjá fyrirtækjasamstæðu okkar í gegnum vefsvæðið okkar munum við upplýsa þig sérstaklega í upphafi umsóknarferlisins um viðeigandi gagnavinnslu.

Enn fremur fáum við persónuupplýsingarnar þínar ef þú hefur samband við okkur með því að fylla út eyðublaðið eða senda tölvupóst. Persónuupplýsingar í þessu samhengi innihalda t.d. nafn þitt, heimilisfang, netfang, símanúmer og allar persónuupplýsingar sem koma fram í skilaboðum þínum.

Við notum samfélagsmiðla á borð við Facebook og Instagram til að eiga í samskiptum við þig og kunnum að fá upplýsingar um þig í gegnum þá. Við vinnum einnig með samstarfsaðilum, þar á meðal á markaðssvæðum á netinu fyrir nýja og notaða bíla og leigugáttir. Ef við framkvæmum kannanir eða stöndum fyrir samkeppnum með þessum samstarfsaðilum, kynnum reynsluakstur, bjóðum upp á leigu ökutækja eða stöndum fyrir annars konar kynningarherferðum fáum við einnig upplýsingar um þig eftir þeim leiðum. Gögnin sem send eru eru nafn þitt, heimilisfang eða hluti af heimilisfangi, svo sem póstnúmer, netfang, símanúmer og, ef við á, upplýsingar tengdar kynningarherferðum, svo sem svör við könnun.

Ef þú ert áskrifandi að fréttabréfi sem boðið er upp á á vefsvæði okkar verða gögnin sem veitt eru við skráningu fyrir fréttabréfinu aðeins notuð til að senda fréttabréfið, nema þú samþykkir frekari notkun. Þú getur sagt upp áskriftinni hvenær sem er með því að nota afskráningarvalkostinn sem gefinn er upp í fréttabréfinu. Upplýsingar um sendingu fréttabréfa er að finna hér fyrir neðan.

Í HVAÐA TILGANGI VINNUM VIÐ GÖGNIN ÞÍN?

Við vinnum úr persónuupplýsingum í samræmi við ákvæði evrópsku almennu persónuverndarreglugerðarinnar og gagnaverndarlög viðkomandi lands í eftirfarandi tilgangi og á grundvelli eftirfarandi lagaheimilda:

Framkvæmd samnings eða til að grípa til ráðstafana að beiðni skráðs einstaklings áður en samningur er gerður, 1. mgr. 6. gr. lið b í almennu persónuverndarreglugerðinni, og í samræmi við lagaskyldur, 1. mgr. 6. gr. lið c í almennu persónuverndarreglugerðinni:

 • Þegar þú setur saman bíl og óskar eftir óbindandi tilboði, þegar þú tekur þátt í markaðsherferðum okkar, þegar þú óskar eftir reynsluakstri, þegar þú sendir inn fyrirspurnir eða hefur almennt samband við okkur (með eyðublaði eða tölvupósti) verða upplýsingar þínar meðhöndlaðar í þeim tilgangi að vinna viðkomandi fyrirspurn og í tengslum við vinnslu hennar hjá okkur og söluaðilum okkar á viðkomandi stað.
 • Þegar þú hefur samband við okkur sem framtíðarsamstarfsaðili vinnum við úr gögnunum þínum til að athuga hvort hægt sé að gera samstarfssamning við þig.
 • Að beiðni samstarfsaðila okkar sjáum við þeim fyrir bæklingum, markaðsupplýsingum eða auglýsingum. Vinnsla tengdra persónuupplýsinga er framkvæmd í þeim tilgangi að senda bæklinga, markaðsupplýsingar og auglýsingar til samstarfsaðila okkar.
 • Til að uppfylla lagaskilyrði og reglugerðir og hvers kyns tengdar eftirlits- og tilkynningaskyldur;

Lögmætir hagsmunir (1. mgr. 6. gr. lið f í almennu persónuverndarreglugerðinni):

Við vinnum úr gögnunum þínum til að verja lögmæta hagsmuni okkar eða þriðju aðila, að svo miklu leyti sem það er nauðsynlegt. Sér í lagi á þetta við um eftirfarandi lögmæta hagsmuni:

 • Notkun vefsvæðisins;
 • Að auka gæði vara okkar og þjónustu, halda utan um viðskiptavini, prófa og fínstilla verkferla við þarfagreiningu og bein samskipti við viðskiptavini, sem og ráðstafanir til að halda viðskiptavinum og bæta þjónustu;
 • Auglýsingar (þ.m.t. samkeppni) eða ánægju- og skoðanakannanir meðal viðskiptavina, að því tilskildu að þú hafir ekki mótmælt notkun gagna þinna í þessu skyni;
 • Kröfugerð og málsvörn við lagalegan ágreining;
 • Að tryggja upplýsingatæknilegt öryggi, einkum öryggi vefsvæðisins (sjá gögn sem talin eru upp hér að ofan undir „Hvar við fáum gögnin þín og hvaða gögn við notum“).

Í tengslum við samþykki sem þú hefur veitt (1. mgr. 6 gr. lið a í almennu persónuverndarreglugerðinni):

Fyrir ákveðna vinnslu persónuupplýsinga (t.d. í tengslum við eyðublöð fyrir samskipti, þátttöku í markaðsherferðum okkar og notkun á tilteknum kökum) tilkynnum við þér hana sérstaklega og biðjum þig um að samþykkja slíka vinnslu, t.d. í auglýsinga- eða greiningarskyni eða í tengslum við skráningu fyrir fréttabréfi okkar. Hafðu í huga að þú getur afturkallað samþykki þitt hvenær sem er hvað varðar síðari tíma notkun. Afturköllun má til dæmis senda á samskiptaupplýsingarnar hér að ofan.


HVER FÆR AÐGANG AÐ GÖGNUNUM ÞÍNUM (VIÐTAKANDI)?

Innan MG Motor fá aðeins þær deildir aðgang að gögnum þínum sem þurfa það til að uppfylla samningsbundnar og lagalegar skyldur okkar. Vinnsluaðilar sem við notum kunna einnig að móttaka gögn í þessum tilgangi. Þetta eru fyrirtæki sem sinna þjónustu við viðskiptavini, upplýsingatækni, fjarskiptum, ráðgjöf, sölu og markaðssetningu.

Sem fyrirtækjasamstæða vinnum við persónuupplýsingar þínar sameiginlega í gegnum evrópska eignarhaldsfélagið SAIC Motor Europe B.V., sem sinnir meðal annars markaðstengdum stuðningi í einstökum ESB-ríkjum, og í gegnum staðbundið fyrirtæki okkar BL ehf. Við vinnslu persónuupplýsinga eru SAIC Motor Europe B.V. og BL ehf sameiginlegir ábyrgðaraðilar í skilningi 26. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar. Í samræmi við 26. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar höfum við gert samning sem sameiginlegir ábyrgðaraðilar. Meginefni þessa samnings er að staðbundinn lögaðili okkar BL ehf, vegna nálægðar sinnar við þig, er fyrsti tengiliðurinn fyrir þig varðandi réttindi skráðra einstaklinga skv. 15. gr. o.áfr. Almenna persónuverndarreglugerðin. Þrátt fyrir þetta getur þú haft samband við bæði SAIC Motor Europe B.V. og BL ehf til að nýta þér réttindi þín sem skráður einstaklingur. Þegar við flytjum persónuupplýsingar reiðum við okkur á lögmæta hagsmuni okkar við rekstur skilvirks dreifikerfis, 1. mgr. 6. gr. lið f í almennu persónuverndarreglugerðinni.

Utan MG Motor deilum við aðeins upplýsingum um þig með þriðju aðilum sem ekki eru vinnsluaðilar ef einn af lagalegum grundvöllum sem nefndir eru undir „Í hvaða tilgangi vinnum við gögnin þín?“ gildir eða þú hefur samþykkt gagnaflutninginn. Í þessu samhengi deilum við gögnunum þínum með eftirfarandi viðtakendum:

 • Dreifingaraðilar/söluaðilar sem tengjast dreifingu bílanna okkar;
 • Google Ireland Limited (skráningarnúmer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írlandi bzw. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Bandaríkjunum innan ramma þjónustu Google Maps (sjá hér á eftir);
 • Ef við á, endurskoðendur og lögfræðingar;
 • Önnur yfirvöld, ef lagaleg skylda til þess hvílir á MG Motor.


ERU GÖGN FLUTT TIL ÞRIÐJA LANDS EÐA TIL ALÞJÓÐASTOFNUNAR?

Upplýsingarnar þínar eru unnar af MG Motor, bæði innan og utan Evrópska efnahagssvæðisins („EES“). Utan EES vinnum við úr gögnunum þínum í Bandaríkjunum (vegna samstarfsaðila á borð við Google, sjá hér að neðan).

Athugaðu: Vernd persónuupplýsinga í Bandaríkjunum er ekki í samræmi við þá gagnavernd sem ESB krefst. Einkum eru þar ekki til staðar framfylgjanleg eða takmörkuð réttindi sem vernda gögnin þín gegn aðgangi ríkisyfirvalda. Því er hætta á að stofnanir viðkomandi yfirvalda geti nálgast persónuupplýsingarnar án þess að sendandi eða viðtakandi gagnanna geti í raun komið í veg fyrir það.

Flutningur út af EES er byggður á mati á áhrifum gagnaflutnings og föstum samningsákvæðum sem samningsrammi um vernd persónuupplýsinga þinna. Þú getur beðið um útgáfu af viðkomandi föstum samningsákvæðum á dpo@mgmotor.eu


HVE LENGI VERÐA GÖGNIN MÍN VARÐVEITT?

Að því marki sem MG Motor vinnur persónuupplýsingarnar þínar mun MG Motor aðeins geyma persónuupplýsingar þínar eins lengi og ofangreindur tilgangur krefst eða þar til þú andmælir notkun MG Motor á persónuupplýsingunum þínum (að því marki sem MG Motor hefur lögmæta hagsmuni af því að nota persónuupplýsingarnar þínar) eða þar til þú dregur samþykki þitt til baka (að því marki sem þú hefur samþykkt notkun MG Motor á persónuupplýsingunum þínum). Ef, aftur á móti, lengri geymsla persónuupplýsinganna þinna hjá MG Motor er áskilin samkvæmt lögum mun MG Motor vinna úr persónuupplýsingum þínum þar til viðkomandi varðveislutími rennur út.

Af öryggisástæðum (til dæmis til að greina misnotkun eða svik) eru skráningarupplýsingar geymdar í að hámarki 2 vikur og síðan eytt (sjá hér að ofan „Hvar við fáum gögnin þín og hvaða gögn við notum“). Gögn sem krefjast lengir geymslu vegna sönnunarbyrði þeirra eru undanþegin eyðingu þar til viðkomandi atvik hefur verið til lykta leitt.

Gögn sem safnað er í tilgreindum tilgangi verða aðeins varðveitt svo lengi sem nauðsynlegt er, einkum vinnum við úr og geymum persónuupplýsingar þínar á meðan samningur okkar á milli gildir.

Þess utan lútum við ýmsum skráningar- og geymsluskyldum í tengslum við reglugerðir. Samkvæmt þessum lagalegu skilyrðum ber okkur skylda til að framkvæma frekari tímabundna geymslu á grundvelli 1. mgr. 6. gr. lið c í almennu persónuverndarreglugerðinni. Í samræmi við varðveislutímann sem kveðið er á um í þessum reglugerðum geymum við gögnin þín fram yfir lok samnings okkar á milli.

Að auki getur varðveisla sönnunargagna innan gildissviðs lagaákvæðanna krafist frekari geymslu. Frekari geymsla í takmarkaðan tíma byggist á 1. mgr. 6. gr. lið f í almennu persónuverndarreglugerðinni, til að tryggja lögmæta hagsmuni okkar til að halda fram, nýta eða verja lagalegar kröfur.


HVAÐA RÉTTINDI HEFUR ÞÚ SEM SKRÁÐUR EINSTAKLINGUR?

Þú nýtur eftirfarandi réttinda að því er varðar gögnin þín og vinnslu okkar á gögnunum þínum:

 • Samkvæmt 15 gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar hefur þú rétt á að fá staðfestingu á því frá okkur hvort verið sé að vinna persónuupplýsingar er varða þig og, ef svo er, rétt til að biðja um aðgang að persónuupplýsingunum;
 • Rétt til að fá án óþarfa tafa leiðréttingu á ónákvæmum persónuupplýsingum um þig og til að ljúka ófullnægjandi persónuupplýsingum í samræmi við 16. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar;
 • Rétt til að eyða persónuupplýsingum þínum í samræmi við 17. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar, þ.e. þú getur farið fram á eyðingu persónuupplýsinga þinna að því marki sem lög leyfa;
 • Rétt til að takmarka vinnslu persónuupplýsinga í samræmi við 18. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar, þ.e. þú kannt að hafa rétt til að fara fram á eyðingu eða takmörkun á vinnslu persónuupplýsinga þinna ef til dæmis er ekki lengur lögmætur viðskiptalegur tilgangur fyrir slíkri vinnslu og lagalegar varðveisluskyldur krefjast ekki áframhaldandi geymslu;
 • Rétt til að flytja eigin gögn samkvæmt 20. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar, þ.e. þú kannt að eiga rétt á að fá persónuupplýsingar er varða þig, sem þú hefur afhent okkur, á skipulegu, almennu og tölvulesanlegu sniði og að flytja þessar upplýsingar til annars ábyrgðaraðila án hindrana;

Ef þú vilt nýta þér þessi réttindi er þér velkomið að hafa samband við okkur með því að nota samskiptaupplýsingarnar hér að ofan (sjá kaflann „Hver er ábyrgur“ hér að ofan).

Ef þú telur að MG Motor sé ekki að vinna úr persónuupplýsingum þínum í samræmi við þau skilyrði sem lýst er hér að neðan eða samkvæmt gagnaverndarlögum sem gilda innan EES geturðu lagt fram kvörtun hjá gagnaverndaryfirvöldum í því ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins sem þú býrð í eða hjá gagnaverndaryfirvöldum í landinu eða ríkinu þar sem MG Motor er með skráða skrifstofu.


UPPLÝSINGAR UM ANDMÆLARÉTT ÞINN SKV. 21. GR. ALMENNU PERSÓNUVERNDARREGLUGERÐARINNAR

Þú hefur öllum stundum, á grundvelli sérstakra aðstæðna þinna, rétt til að andmæla vinnslu persónuupplýsinga er varða þig og fer fram á grundvelli e-liðar 1. mgr. 6. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar (gagnavinnsla í þágu almannahagsmuna) og f-liðar 1. mgr. 6. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar (gagnavinnsla á grundvelli jafnvægis í hagsmunamálum).

Ef þú andmælir vinnum við ekki lengur úr persónuupplýsingunum þínum nema við getum sýnt fram á mikilvægar, lögmætar ástæður fyrir vinnslunni sem ganga framar hagsmunum þínum, réttindum og frelsi, eða ef vinnslan er til að halda fram, nýta eða verja réttarkröfur.

Sendu andmæli þín á dpo@mgmotor.eu eða á samskiptaupplýsingar okkar hér að ofan.


ER MÉR SKYLT AÐ LÁTA Í TÉ GÖGN?

Til að nota vefsvæðið okkar þarft þú að veita persónuupplýsingar sem krafist er af tæknilegum ástæðum eða af öryggisástæðum til að fá aðgang að vefsíðunni okkar. Ef þú lætur ekki af hendi framangreind gögn munt þú ekki geta notað vefsvæðið okkar.

Þegar þú nýtir þér tilboð okkar á vefsvæðinu eða hefur samband við okkur í gegnum eyðublað eða með tölvupósti þarftu aðeins að veita þær persónuupplýsingar sem krafist er fyrir vinnslu samningsins eða vinnslu fyrirspurnar þinnar. Að öðrum kosti getum við ekki unnið samninginn eða fyrirspurnina.


AÐ HVE MIKLU LEYTI ER SJÁLFVIRK ÁKVARÐANATAKA NÝTT, Þ.M.T. PERSÓNUGREINING, Í EINSTÖKUM MÁLUM?

Við notum ekki sjálfvirka ákvarðanatöku af neinu tagi, þ.m.t. persónugreiningu.


NOTKUN Á KÖKUM

Við notum kökur á vefsvæði okkar. Kökur eru litlar textaskrár, yfirleitt með bókstöfum og tölustöfum, sem eru vistaðar í tölvu notandans þegar hann opnar tiltekin vefsvæði.

Sumar af þessum kökum eru nauðsynlegar fyrir virkni vefsvæðisins okkar á meðan aðrar auðvelda okkur að bæta vefsvæðið okkar með því að veita okkur innsýn í hvernig þú notar vefsvæðið.

Að sjálfgefnu notum við aðeins nauðsynlegar kökur. Nauðsynlegar kökur virkja kjarnavirkni vefsvæðis okkar. Ekki er hægt að birta vefsvæðið rétt án þessara kaka eða þá að einstök svæði þess virka ekki sem skyldi. Aðeins er hægt að loka á nauðsynlegar kökur með viðeigandi stillingum í vafranum þínum.

Við notum aðeins kökur sem eru ekki nauðsynlegar fyrir virkni vefsvæðisins („ónauðsynlegar kökur“) ef þú hefur veitt samþykki þitt á kökuborðanum okkar (sjá hér að neðan kaflann „Stjórnun samþykkis“). Þú getur fengið aðgang að upplýsingum um kökurnar okkar í kökustefnu okkar þegar á þarf að halda og afturkallað samþykki þitt eða gert breytingar.

Þú getur andmælt vistun kaka í tækinu þínu hvað varðar síðari tíma notkun. Þú getur gert breytingar á kökunum sem þú hefur virkjað með því að smella á viðeigandi tengil neðst í stefnu okkar um kökur.

Þú getur einnig bannað vistun einstakra kaka í stillingum vafrans (upplýsingar um hvernig á að stjórna kökum eru á hjálparsíðu vafrans). Hægt er að finna hjálparefni fyrir stjórnun kaka í algengustu vöfrunum á eftirfarandi vefföngum:


VINNSLA PERSÓNUUPPLÝSINGA Í TENGSLUM VIÐ NOTKUN YTRI NETÞJÓNUSTUStjórnun samþykkis

Til að gera þér kleift að stjórna samþykki þínu á þægilegan hátt birtist samþykkisborði þegar þú heimsækir vefsvæðið okkar í fyrsta sinn. Við stjórnun samþykkis notum við samþykkisstjórnunarþjónustu Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Þýskalandi („Papoo“). Þú getur kynnt þér notkun á vefkökum og svipaðri tækni og vinnslu persónuupplýsinga á vefsvæði okkar og til að veita samþykki þitt fyrir þjónustu sem krefst samþykkis. Papoo vinnur úr eftirfarandi gögnum fyrir okkar hönd í tengslum við umsjón samþykkis og skjalfestingu gagna um samþykki sem eru í samræmi við gagnavernd: samþykki og afþökkun gagna, tilvísunarvefslóð, aðgangsbúnaði, notendastillingum, auðkenni samþykkis, ásamt tímaupplýsingum um hvenær samþykki og tegund samþykkis er veitt. Þessi gögn eru nauðsynleg til að hægt sé að úthluta samþykki sem þér hefur verið veitt eða afturkalla það. Til að tryggja að persónulegar stillingar þínar verði vistaðar fyrir síðari heimsóknir á vefsvæði okkar og að borðinn birtist þér ekki aftur í hvert skipti vistar Papoo þessar upplýsingar í vefgeymslu vafrans þíns.

Samþykkisgögnin (samþykki og afturköllun samþykkis) eru geymd í eitt ár.

Ef þú hefur veitt okkur samþykki til að stilla vefkökur og svipaða tækni og vinna úr gögnum þínum getur þú afturkallað samþykkið hvenær sem er í samþykkisstillingunum, og tekur það gildi frá þeim tíma.

Gagnavinnslan fer fram í samræmi við c-lið 1. mgr. 6. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar (GDPR), þar sem krafist er samþykkis fyrir notkun á kökum og svipaðri tækni og vinnslu persónuupplýsinga samkvæmt lögum, og í samræmi við f-lið 1. setn. 1. mgr. 6. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar (GDPR) á grundvelli lögmætra hagsmuna okkar í tengslum við stjórnun samþykkis.

Frekari upplýsingar eru í persónuverndaryfirlýsingu Papoo á https://www.ccm19.de/datenschutzerklaerung.html.Eulerian Analytics

Við notum Eulerian Analytics, vefgreiningarþjónustu frá Eulerian Technologies, 162 Boulevard de Magenta, 75010 París, Frakklandi, til að skrá tölfræðigögn yfir notkun vefsvæðisins okkar og meta þau í þeim tilgangi að fínstilla vefsvæðið.

Við höfum grunnstillt Eulerian Analytics í samræmi við kröfur CNIL, þannig að ekki sé krafist samþykkis frá þér fyrir skráningu á fjölda notenda vefsvæðisins og nauðsynlegri vistun köku frá Eulerian Analytics í þessum tilgangi.

Þessar kökur eru notaðar til að greina upplýsingar um það hvernig gestir vafra um vefsvæðið. Þessar upplýsingar geta verið tækið sem notað er (tölva, farsími, spjaldtölva), virkni gagnvart auglýsingum, tími á vefsvæðinu o.s.frv. Gögnin sem safnað er með hjálp kaka innihalda engar upplýsingar sem gera okkur kleift að persónugreina einstaklinga, beint eða óbeint. Gögnin eru send til Eulerian Technologies á dulkóðuðu formi, sem við getum ekki afkóðað.

Upplýsingarnar eru notaðar til að greina notkun vefsvæðisins, til að taka saman skýrslur um virkni á vefsvæðinu og til að veita aðra þjónustu sem tengist notkun vefsvæðisins og internetsins í þeim tilgangi að framkvæma markaðsrannsóknir og hanna þessar internetsíður í samræmi við væntingar notenda. Undir engum kringumstæðum verða gögnin sem safnað er sameinuð öðrum gögnum sem Eulerian Technologies safnar af öðrum vefsvæðum.

Þú getur hafnað notkun kaka með viðeigandi stillingum í vafranum þínum. Hins vegar viljum við benda á að ef það er gert er ekki hægt að nota allar aðgerðir þessa vefsvæðis að fullu. Frekari upplýsingar um gagnavernd í tengslum við Eulerian Analytics er að finna í persónuverndarstefnu Eulerian Technologies: https://www.eulerian.com/en/privacy/.


Google-merkjastjórnun

Við notum þjónustuna Google-merkjastjórnun frá Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írlandi, samkvæmt samþykki þínu.

Google-merkjastjórnun er þjónusta sem skipuleggur hleðslu viðbótarverkfæra – sérstaklega greiningarverkfæra. Google-merkjastjórnun vistar ekki kökur, en Google fær senda IP-töluna þína. Netþjónar Google-merkjastjórnunar eru yfirleitt staðsettir á Írlandi, en einnig í Bandaríkjunum.

Samsvarandi áhætta fylgir vinnslu gagna í Bandaríkjunum. Hafðu í huga að bandarísk yfirvöld, svo sem leyniþjónustur, gætu hugsanlega fengið aðgang að persónuupplýsingum sem sendar eru til Google í gegnum þessa þjónustu vegna bandarískra laga á borð við Cloud-lögin.

Með því að veita samþykki þitt á kökuborðanum okkar samþykkir þú vinnslu gagnanna þinna í Bandaríkjunum, þrátt fyrir mögulegan aðgang bandarískra yfirvalda að þeim, 49. gr. (1) bls. 1 liður a í almennu persónuverndarreglugerðinni.

Frekari upplýsingar um Google-merkjastjórnun er að finna í persónuverndaryfirlýsingu Google á https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Google Analytics

Samkvæmt samþykki þínu notum við vefgreiningarþjónustuna Google Analytics frá Google Ireland Limited (skráningarnúmer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írlandi (móðurfélag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Bandaríkjunum) hér eftir „Google“.

Vefgreiningarþjónustan Google Analytics notar kökur. Upplýsingarnar sem kökurnar búa til um notkun vefsvæðisins eru venjulega sendar til netþjóns Google í Bandaríkjunum og geymdar þar. Samsvarandi áhætta fylgir vinnslu gagna í Bandaríkjunum. Með því að veita samþykki þitt á kökuborðanum okkar samþykkir þú vinnslu gagnanna þinna í Bandaríkjunum, þrátt fyrir mögulegan aðgang bandarískra yfirvalda að þeim, 1 mgr. 49. gr. 1 S liður a í almennu persónuverndarreglugerðinni.

Google vinnur úr gögnunum fyrir okkar hönd í þeim tilgangi að greina notkun gesta á vefsvæði okkar, taka saman skýrslur um virkni á vefsvæði fyrir stjórnendur vefsvæða og veita aðra þjónustu sem tengist virkni á vefsvæði. Í því skyni eru búnir til notkunarprófílar úr unnum gögnum undir dulnefni fyrir gesti vefsvæðisins.

Á meðan þú ert á vefsvæðinu er eftirfarandi upplýsingum meðal annars safnað:

 • skoðaðar síður,
 • markmiðum um samskipti náð, svo sem samskipti og fyrirspurnir um reynsluakstur eða skráning fyrir fréttabréfi,
 • notkun þín á vefsvæðinu okkar, til dæmis smellir og tími á einni af síðunum okkar,
 • áætluð staðsetning þín (land og borg),
 • IP-tala þín (stytt, svo ekki sé hægt að greina hana með skýrum hætti),
 • tæknilegar upplýsingar, svo sem vafri, netþjónustuveitandi, skjátæki og skjáupplausn,
 • í gegnum hvaða vefsvæði eða auglýsingamiðil þú komst til okkar.

Google Analytics vistar kökur í vafranum þínum í tvö ár frá síðustu heimsókn. Þessar kökur innihalda notandakenni sem mynduð eru af handahófi og sem hægt er að nota til að bera kennsl á þig næst þegar þú opnar vefsvæðið.

Skráð gögn eru geymd ásamt handahófsmynduðu notandakenni, sem býður upp á að hægt er að greina notandaprófíla undir dulnefni. Þessum notendatengdu gögnum er eytt sjálfkrafa eftir 26 mánuði. Önnur gögn eru geymd á samanteknu formi til frambúðar. IP-talan sem vafrinn þinn sendir verður ekki samþætt við önnur gögn hjá Google.

Við notum Google Analytics með ónafngreinanlegri IP-tölu. Þetta þýðir að Google styttir IP-tölu notandans innan aðildarríkja Evrópusambandsins eða Evrópska efnahagssvæðisins. Aðeins í undantekningartilvikum er öll IP-talan send til netþjóns Google í Bandaríkjunum og stytt þar.

Þú getur lokað á að kökur séu vistaðar annaðhvort með því að hafna þeim á kökuborðanum okkar eða með því að stilla vafrahugbúnaðinn í samræmi við það; notendur geta einnig komið í veg fyrir að gögnum frá kökunni sé safnað og þau send til Google og að Google vinni úr upplýsingunum með því að hlaða niður og setja upp vafraviðbótina sem er í boði á þessum tengli: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Frekari upplýsingar um gagnavinnslu Google, stillingar og möguleika til andamæla er að finna á vefsvæðum Google á https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Athugasemdir um endurmarkaðssetningu Google Analytics

Við notum endurmarkaðssetningu Google Analytics til að birta auglýsingar hjá Google eða samstarfsaðilum aðeins þeim notendum sem hafa einnig sýnt vefsvæði okkar áhuga eða eftir ákveðnum vörum eða þjónustu (t.d. áhugi á tilteknu efni á vefsvæði okkar), sem við sendum til Google (svokölluð „endurmarkaðssetning“).

Við notum endurmarkaðssetningu til að tryggja að auglýsingar okkar samræmist áhugasviði notenda og séu ekki truflandi. Þú getur hafnað endurmarkaðssetningu/miðun á milli tækja varanlega með því að gera sérsniðnar auglýsingar á Google-reikningnum þínum óvirkar. Til að gera það skaltu nota þennan tengil: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Athugasemd um smellauðkenni Google (GLCID)

Ef þú opnar vefsvæðið okkar í gegnum Google-auglýsingu vistum við Google-smellauðkenni (GCLID) viðkomandi auglýsingar í köku í tölvunni þinni. Forsenda þess er að þú hafir gefið okkur leyfi til að geyma kökuna á kökuborðanum okkar.

Ef þú fyllir út eyðublað á vefsvæði okkar sendum við Google-smellauðkennið (GCLID) sem vistað er í kökunni ásamt upplýsingum eyðublaðsins til stjórnkerfis viðskiptavina okkar og þaðan á Google Analytics-reikninginn okkar. Á Google Analytics-reikningnum er innsending eyðublaðs frá okkur skráð sem samskipti (þ.e. árangur í tengslum við markmið) í Analytics-skýrslugerð.

Þetta gerir okkur kleift að mæla skilvirkni auglýsinga sem birtast í gegnum auglýsinganet Google.


Google Ads

Samkvæmt samþykki þínu notum við Google Ads-þjónustuna frá Google Ireland Limited (skráningarnúmer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írlandi (móðurfélag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Bandaríkjunum), hér eftir „Google“.

Vinnsla gagna innan sviðs þessarar þjónustu á sér einnig stað í Bandaríkjunum. Samsvarandi áhætta fylgir vinnslu gagna í Bandaríkjunum. Með því að veita samþykki þitt á kökuborðanum okkar samþykkir þú vinnslu gagnanna þinna í Bandaríkjunum, þrátt fyrir mögulegan aðgang bandarískra yfirvalda að þeim, 1 mgr. 49. gr. 1 S liður a í almennu persónuverndarreglugerðinni.

Google Ads er þjónusta sem birtir auglýsingaborða á internetinu, sem gerir okkur kleift að birta auglýsingar í leitarniðurstöðum Google sem og á auglýsinganeti Google. Google Ads gerir okkur kleift að tilgreina tiltekin leitarorð fyrirfram, þannig að tryggt er að auglýsing er aðeins birt í leitarniðurstöðum Google þegar notandinn framkvæmir leit með einhverju viðkomandi leitarorða. Á auglýsinganeti Google eru auglýsingar okkar birtar á vefsvæðum sem tengjast tilteknu efni með sjálfvirku reikniriti og í samræmi við leitarorð sem við höfum tilgreint fyrirfram.

Tilgangur notkunar okkar á Google Ads er að auglýsa vefsvæðið okkar með því að birta auglýsingar á vefsvæðum fyrirtækja þriðju aðila og í leitarniðurstöðum Google.

Ef þú ferð inn á vefsvæðið okkar í gegnum Google Ads vistar Google þar til gerða samskiptaköku í tölvunni þinni. Samskiptakaka fellur úr gildi eftir þrjátíu daga. Hún er ekki notuð til að bera kennsl á þig heldur til að fylgjast með því hvort tilteknar undirsíður vefsvæðisins okkar hafi verið opnaðar. Með samskiptakökunni geta bæði við og Google fylgst með því hvort þú komst á vefsvæði okkar í gegnum Google Ads-auglýsingu, framkvæmdir aðgerð (t.d. beiðni um prufukeyrslu) eða hættir við hana.

Gögnin og upplýsingarnar sem safnað er með samskiptakökunni notar Google til að vinna tölfræði um heimsóknir fyrir vefsvæðið okkar. Þessa tölfræði notum við síðan til að ákvarða hversu margir notendur komu í gegnum auglýsingar. Þannig ákvörðum við árangur viðkomandi auglýsinga og getum fínstillt þær til framtíðarnota samkvæmt þessum upplýsingum. Hvorki fyrirtækið okkar né aðrir auglýsendur hjá Google Ads fá upplýsingar frá Google sem hægt er að nota til að bera kennsl á skráðan einstakling.

Í stað þess að nota kökuborðann okkar getur þú einnig lokað á að kökur séu vistaðar með viðeigandi stillingu í internetvafranum þínum. Slík internetvafrastilling myndi einnig koma í veg fyrir að Google visti samskiptaköku í tölvunni þinni. Þess utan er einnig hægt að eyða köku sem vistuð er af Google Ads hvenær sem er í vafranum. Ennfremur er mögulegt að hafna áhugasviðstengdum auglýsingum frá Google. Til þess þarftu að opna tengilinn www.google.de/settings/ads í internetvafra, í hvaða tæki sem er, og velja viðeigandi stillingar þar.

Frekari upplýsingar og viðeigandi gagnaverndarákvæði Google er að finna á https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Ef þú vilt hafna áhugasviðstengdum auglýsingum frá Google getur þú notað afþökkunarvalmöguleikana sem Google býður upp á: http://www.google.com/ads/preferences.

Frekari upplýsingar og viðeigandi gagnaverndarákvæði Google er að finna á https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Google-kort

​Á þessu vefsvæði notum við Google-kort frá Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Bandaríkjunum. Lagagrundvöllurinn fyrir notkun Google-korta eru lögmætir hagsmunir okkar í samræmi við 1. mgr. 6. gr. lið f í almennu persónuverndarreglugerðinnivið birtingu staðsetninga á korti.

Þetta gerir okkur kleift að birta þér gagnvirk kort beint á vefsvæðinu og gerir þér kleift að nota kortaeiginleikann á þægilegan hátt.

Þegar þú opnar vefsvæðið fær Google upplýsingar um að þú hafir opnað samsvarandi undirsíðu vefsvæðis okkar sem og dagsetningu og tíma heimsóknarinnar á viðkomandi vefsvæði og IP-tölu. Þetta gerist óháð því hvort þú hefur skráð þig inn á Google. Ef þú ert hins vegar innskráð(ur) verða gögnin þín tengd við reikninginn þinn.

Google kann að geyma gögnin þín sem notkunarprófíla og nota þá til að veita þjónustuna, viðhalda og bæta þjónustuna, mæla afköst, þróa nýja þjónustu og veita sérsniðna þjónustu, þar með talið efni og auglýsingar. Þessi gagnavinnsla stjórnast af notendasamningi sem gerður var á milli þín og Google um notkun Google-reikningsins þíns.

Vinnsla gagna innan sviðs þessarar þjónustu á sér einnig stað í Bandaríkjunum. Upplýsingarnar sem kökurnar búa til um notkun vefsvæðisins eru venjulega sendar til netþjóns Google í Bandaríkjunum og geymdar þar. Samsvarandi áhætta fylgir vinnslu gagna í Bandaríkjunum. Með því að veita samþykki þitt á kökuborðanum okkar samþykkir þú vinnslu gagnanna þinna í Bandaríkjunum, þrátt fyrir mögulegan aðgang bandarískra yfirvalda að þeim, 1 mgr. 49. gr. liður a í almennu persónuverndarreglugerðinni.

Frekari upplýsingar um tilgang og umfang gagnasöfnunar og -vinnslu hjá veitanda viðbótarinnar er að finna í persónuverndarstefnu Google. Þar finnur þú einnig frekari upplýsingar um réttindi þín í þessu sambandi og valkosti til að vernda friðhelgi þína: https://policies.google.com/technologies/partner-sites; og hægt er að afþakka sérsniðnar auglýsingar á https://www.google.com/settings/ads/.Vörn gegn þjarkanotkun og ruslpósti

Við notum þjarkavörn (e. anti-bot solution) frá Captcha GmbH, Muthgasse 2, 1190 Vín, Austurríki („Captcha“) á vefsvæði okkar til að vernda eyðublöðin okkar og aðrar samskiptaleiðir notenda gegn þjörkum og ruslpósti.

Captcha er öryggisbúnaður sem hannaður er til að tryggja að samskipti milli notanda og vefsvæðis eigi uppruna sinn hjá mannlegum notanda. Við getum unnið úr eða hafnað beiðnum í gegnum vefsíðu okkar en það fer eftir niðurstöðum athugunarinnar. Captcha notar JavaScript SDK til að greina þjarka án þess að þörf sé á ferli sem truflar notendur. Captcha vinnur úr IP-tölum, upplýsingum um vafra og tæki og tilvísunarvefslóðum fyrir okkar hönd. Síðustu 4 tölustöfum IP-tölunnar er eytt meðan á vinnslunni stendur, áður en hún er geymd. Auk þess eru hreyfingar músa og hlé milli innsláttar á lyklaborð skráð. Hér er ekki unnið úr innslætti lyklaborðs eða eyðublaðs. Úrvinnsla ofangreindra gagna fer aðeins fram til að verjast þjarkanotkun og ruslpósti.

Gögnin sem safnað er eru geymd í að hámarki 6 mánuði og engar persónuupplýsingar eru geymdar.

Gagnavinnslan fer fram í samræmi við f-lið 1. setn. 1. mgr. 6. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar (GDPR) á grundvelli lögmætra hagsmuna okkar til að vernda vefsvæði okkar gegn misnotkun af völdum þjarka, gegn ruslpósti og árásum (t.d. fjöldabeiðnum).

Frekari upplýsingar eru í persónuverndaryfirlýsingu Captcha á https://www.captcha.eu/dsgvo-user.


Google YouTube

Við höfum fellt YouTube-myndskeið inn í vefsvæði okkar, sem geymd eru á http://www.YouTube.com hjá Google Ireland Limited (skráningarnúmer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írlandi (móðurfélag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Bandaríkjunum) og hægt er að spila beint af vefsvæðinu okkar. Lagalegur grundvöllur er lögmætir hagsmunir okkar samkvæmt 1. mgr. 6. gr. lið f í almennu persónuverndarreglugerðinni fyrir samhæfustu og bestu spilun á spiluðu myndefni á vefsvæði okkar.

Þegar þú opnar vefsvæðið fær YouTube sendar upplýsingar um að þú hafir opnað samsvarandi undirsíðu vefsvæðis okkar og gögn um staðsetningu (GPS-gögn), IP-tölu og tæki sem notuð eru, þar á meðal upplýsingar um hluti í nágrenni við tækið þitt, svo sem WLAN-aðgangsstaði, endurvarpsstöðvar og tæki sem eru með kveikt á Bluetooth, sem og skynjaragögn úr tækinu þínu (sjá friðhelgisupplýsingar á YouTube). Þetta á sér stað án tillits til þess hvort þú ert skráð(ur) inn á Google eða YouTube. Ef þú ert hins vegar innskráð(ur) verða gögnin þín tengd við reikninginn þinn. YouTube vistar gögnin þín sem notandaprófíla og notar þá til að veita þjónustuna, viðhalda og bæta þjónustuna, mæla afköst, þróa nýja þjónustu og veita sérsniðna þjónustu, þar með talið efni og auglýsingar. Þú átt rétt á að andmæla gerð þessara notandaprófíla og þú þarft að hafa samband við YouTube til að nýta þér þennan rétt.

Frekari upplýsingar um tilgang og umfang gagnasöfnunar og -vinnslu hjá YouTube að finna í upplýsingum um gagnavernd. Þar finnur þú einnig frekari upplýsingar um réttindi þín og stillingar til að vernda friðhelgi þína:

Þú finnur friðhelgisupplýsingar YouTube á https://policies.google.com/privacy?hl=en og afþökkun á sérsniðnum auglýsingum er í boði á https://adssettings.google.com/authenticated.


Intercom-spjall

Til að veita þér skjótan og beinan stuðning notum við Intercom-þjónustu fyrirtækisins Intercom R&D Unlimited Company, sem skráð er á Írlandi með skráð heimilisfang á annarri hæð, Stephen Court, 18-21 Saint Stephen's Green, Dublin 2, fyrir spjallþjónustu okkar. Lagagrundvöllur fyrir notkun Intercom er samþykki þitt í samræmi við 1. mgr. 6. gr. lið a í almennu persónuverndarreglugerðinni.

Notandagögn eru eingöngu notuð fyrir tæknilega úrvinnslu beiðna og þau eru ekki send áfram til þriðju aðila. Hægt er að nota Intercom-spjallið undir dulnefni. Hins vegar kann að vera nauðsynlegt að safna frekari gögnum frá þér til að hægt sé að vinna úr þjónustubeiðninni þinni. Notkun Intercom er valfrjáls og til þess ætluð að bæta og flýta fyrir þjónustu við viðskiptavini og notendur. Einnig er hægt að hafa samband við okkur með tölvupósti, í gegnum síma eða með pósti.

Vinnsla gagna innan sviðs þessarar þjónustu á sér einnig stað í Bandaríkjunum. Það er samsvarandi áhætta sem fylgir vinnslu gagna í Bandaríkjunum, eins og lýst er í þessari persónuverndaryfirlýsingu. Með því að veita samþykki þitt á kökuborðanum okkar samþykkir þú vinnslu gagnanna þinna í Bandaríkjunum, þrátt fyrir mögulegan aðgang bandarískra yfirvalda að þeim, 1 mgr. 49. gr. liður a í almennu persónuverndarreglugerðinni.

Frekari upplýsingar um vinnslu Intercom á persónuupplýsingum er að finna í persónuverndarstefnu þjónustunnar: https://www.intercom.com/legal/privacy


Fréttabréf

Með eftirfarandi upplýsingum tilkynnum við þér um fréttabréfið okkar sem og skráningar-, sendingar- og matsferlið og upplýsum þig um andmælarétt þinn. Ef þú gerist áskrifandi að fréttabréfi okkar samþykkir þú að fá fréttabréfið og verklagsreglurnar sem hér er lýst.

Efni fréttabréfs: Við sendum fréttabréf, tölvupóst og aðrar rafrænar tilkynningar með kynningarefni (hér eftir „fréttabréf“) aðeins á grundvelli samþykkis viðtakenda eða á grundvelli lagalegs leyfis. Ef við lýsum sérstaklega einstökum fréttabréfum innan gildissviðs skráningar er þessi lýsing afgerandi fyrir samþykki áskrifanda fréttabréfsins. Ef engin sérstök lýsing er veitt munu fréttabréf okkar innihalda upplýsingar um bílgerðir okkar, tilboð og kynningar sem og upplýsingar um fyrirtækið okkar.

Tvöfalt samþykki: Skráning fyrir fréttabréfið okkar fer fram með svokölluðu tvöföldu samþykki. Þetta þýðir að eftir að þú hefur skráð þig fyrir fréttabréfinu munum við senda þér tölvupóst þar sem við biðjum þig um að staðfesta skráninguna. Þessi staðfesting er til að tryggja að aðeins einstaklingar sem hafa aðgang að tilgreindu netfangi skrái sig fyrir fréttabréfinu okkar. Við skráum skráningarnar fyrir fréttabréfið til að geta sannað að skráningarferlið sé í samræmi við lagaskilyrði. Þetta felur í sér geymslu á skráningar- og staðfestingartímanum sem og IP-tölunni. Breytingar á gögnum sem vistuð eru hjá þjónustuveitanda fréttabréfsins eru einnig skráðar.

Fréttabréfið er sent í gegnum Mailchimp-markaðsvettvanginn. Hægt er að skoða ákvæði um gagnavernd Mailchimp hér: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Mailchimp notar gögnin á nafnlausu formi, þ.e. án þess að tengja þau við notanda, til að fínstilla eða bæta eigin þjónustu. Hins vegar notar þjónustuveitandi fréttabréfsins ekki gögn viðtakenda fréttabréfsins til að skrifa þeim sjálfur eða til að senda þau til þriðju aðila.

Fréttabréfin innihalda svokallaðan vefvita, þ.e. skrá í pixlastærð sem er sótt af netþjóni þjónustuaðila fréttabréfsins þegar fréttabréfið er opnað. Þessi skrá inniheldur tæknilegar upplýsingar, svo sem upplýsingar um vafrann og kerfið þitt, sem og IP-töluna þína og tímann þegar skráin var sótt. Þessar upplýsingar eru notaðar til að gera tæknilegar umbætur á þjónustunni. Þær ákvarða einnig hvort fréttabréfin eru opnuð, hvenær þau eru opnuð og hvaða tengla er smellt á. Af tæknilegum ástæðum er hægt að tengja þessar upplýsingar við einstaka viðtakendur fréttabréfsins. Hins vegar er það hvorki ætlun okkar né þjónustuveitanda sendingarinnar að fylgjast með einstökum notendum. Greiningarnar gera okkur kleift að bera kennsl á lestrarvenjur notenda okkar almennt og aðlaga efni okkar að þeim eða senda þeim annað efni í samræmi við áhugasvið notenda okkar.

Sending fréttabréfsins og mæling á árangri þess byggist á samþykki viðtakenda í samræmi við lið a í 1. mgr. 6. gr. og 7. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar.

Skráning á skráningarferlinu fer fram á grundvelli lögmætra hagsmuna okkar samkvæmt lið f í 1. mgr. 6. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar og stendur sem sönnun á samþykki um að fá fréttabréfið sent.

Þú getur sagt upp áskrift að fréttabréfinu okkar hvenær sem er með því að smella á uppsagnartengilinn neðst í hverju fréttabréfi. Ef þú hefur aðeins gerst áskrifandi að fréttabréfinu (þ.e. hefur ekki notað neina aðra þjónustu) og segir upp áskriftinni verður persónuupplýsingunum þínum eytt.


Facebook-pixill

Við notum svokallaðan „Facebook-pixil“ samfélagsmiðilsins Facebook, sem er rekinn af Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írlandi (móðurfélag: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Bandaríkjunum), byggt á samþykki þínu (í gegnum kökuborðann okkar).

Með hjálp Facebook-pixils getur Facebook ákveðið að nota gesti á vefsvæði okkar sem markhóp fyrir birtingu auglýsinga (svokallaðar „Facebook-auglýsingar“), sérstaklega á Facebook. Í samræmi við það notum við Facebook-pixil til að birta Facebook-auglýsingar frá okkur aðeins notendum Facebook sem hafa sýnt áhuga á vefsvæði okkar eða hafa ákveðna eiginleika (t.d. áhuga á tilteknum efnisatriðum eða vörum sem er ákvarðað út frá vefsvæðunum sem hafa verið skoðuð) sem við sendum til Facebook (svokallaðir „sérsniðnir markhópar“). Með hjálp Facebook-pixils viljum við einnig tryggja að Facebook-auglýsingar okkar samsvari hugsanlegum áhuga notenda og séu ekki að áreita þá. Með hjálp Facebook-pixils getum við einnig fylgst með skilvirkni Facebook-auglýsinganna í tölfræðilegum og markaðslegum tilgangi með því að sjá hvort notendum var vísað á vefsvæði okkar eftir að hafa smellt á Facebook-auglýsingu (svokölluð „samskipti“).

Facebook-pixill er hluti af vefsíðu okkar sem JavaScript-kóði og kemur fyrir kökum í tækinu þínu. Þegar þú skráir þig inn á Facebook eða heimsækir Facebook á meðan þú ert innskráð(ur) er heimsókn þín á vefsvæði okkar tilgreind á prófílnum þínum. Gögnin sem safnað er um þig koma nafnlaus til okkar svo við getum ekki dregið neinar ályktanir um auðkenni notandans. Hins vegar eru gögnin geymd og unnið er úr þeim hjá Facebook svo tenging við viðkomandi notandaprófíl er möguleg og Facebook getur nýtt hana fyrir markaðsrannsóknir og í auglýsingaskyni.

Facebook flytur einnig gögn sem hefur verið safnað til Bandaríkjanna og annarra þriðju landa. Hafðu í huga að vernd persónuupplýsinga í Bandaríkjunum og þriðju löndum er ekki í samræmi við þá gagnavernd sem ESB krefst. Einkum er skortur á framfylgjanlegum réttindum sem vernda gögnin þín gegn aðgangi ríkisyfirvalda. Því er hætta á að þessi stjórnvöld geti nálgast persónuupplýsingarnar án þess að sendandi eða viðtakandi gagnanna geti í raun komið í veg fyrir það. Ef þú vilt ekki að Facebook geti tengt heimsókn þína á þetta vefsvæði við notandareikninginn þinn á Facebook skaltu skrá þig út af reikningnum.

Facebook og við erum sameiginlegir ábyrgðaraðilar fyrir úrvinnslu gagnanna í samræmi við 26. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar. Meginábyrgð á vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við viðbæturnar liggur hjá Facebook og allar skyldur samkvæmt almennu persónuverndarreglugerðinni með tilliti til úrvinnslu persónuupplýsinga eru uppfylltar af Facebook (einkum upplýsingaskyldur skv. 12. gr. o.áfr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar, að réttindi skráðra einstaklinga séu tryggð skv. 15. gr. o.áfr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar og að öryggisbrot séu tilkynnt skv. 33. og 34. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar).

Upplýsingar um gagnavernd Facebook má finna á https://www.facebook.com/about/privacy/.

Þú getur andmælt söfnun með Facebook-pixli og notkun gagnanna þinna til að birta Facebook-auglýsingar. Til þess að stilla hvers konar auglýsingar þú munt sjá á Facebook geturðu skoðað eftirfarandi Facebook-síðu og fylgt leiðbeiningunum þar í stillingum fyrir auglýsingar sem byggjast á notkun: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.


Upplýsingamerki LinkedIn

Vefsvæðið okkar notar „upplýsingamerki LinkedIn“ frá LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írlandi.

Þetta er JavaScript-kóði sem setur köku í tækið þitt, sem býður meðal annars upp á söfnun eftirfarandi gagna: IP-tölur, eiginleikar tækis og vafra og síðuviðburðir (t.d. síðubirtingar). Notkun á kökum byggist á samþykki þínu, liður a í 1. mgr. 6. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar.

Þessi gögn eru dulkóðuð, síðan gerð nafnlaus innan sjö daga og nafnlausu gögnunum er eytt innan 90 daga.

Við fáum upplýsingar í gegnum „upplýsingamerki LinkedIn“ um hvaða LinkedIn-auglýsing eða samskipti á LinkedIn færðu þig á vefsvæði okkar. Þetta gerir okkur kleift að hafa betri stjórn á birtingu auglýsinga okkar. Að auki býður LinkedIn upp á möguleika á endurbirtingu í gegnum upplýsingamerkið. Við getum notað þessi gögn til að birta miðaðar auglýsingar utan vefsvæðis okkar án þess að auðkenna þig sem gest á vefsvæðinu.

LinkedIn og við erum sameiginlegir ábyrgðaraðilar fyrir úrvinnslu gagnanna í samræmi við 26. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar. Meginábyrgð á vinnslu persónuupplýsinga í gegnum upplýsingamerkið liggur hjá LinkedIn og allar skyldur samkvæmt almennu persónuverndarreglugerðinni með tilliti til úrvinnslu persónuupplýsinga eru uppfylltar af LinkedIn (einkum upplýsingaskyldur skv. 12. gr. o.áfr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar, að réttindi skráðra einstaklinga séu tryggð skv. 15. gr. o.áfr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar og að öryggisbrot séu tilkynnt skv. 33. og 34. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar). Samningur sameiginlegra ábyrgðaraðila skv. 26. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar er á: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Hafðu í huga að LinkedIn kann að geyma gögnin og vinna úr þeim á þann hátt að hugsanlega væri hægt að tengja þau við viðkomandi notandaprófíl og LinkedIn kann að nota gögnin í auglýsingaskyni. Að auki eru gögnin einnig unnin í Bandaríkjunum. Hafðu í huga að vernd persónuupplýsinga í Bandaríkjunum er ekki í samræmi við þá gagnavernd sem ESB krefst.

Frekari upplýsingar má finna í persónuverndarstefnu LinkedIn á https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Meðlimir LinkedIn geta stjórnað notkun persónuupplýsinga sinna í auglýsingaskyni í stillingum reikningsins. Smelltu á https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out til að gera upplýsingamerkið á vefsvæði okkar óvirkt („afþakka“).


TikTok-pixill

Við notum pixil frá TikTok á vefsvæðinu okkar. TikTok er vettvangur þar sem hægt er að búa til og deila stuttum myndskeiðum. TikTok-pixillinn er auglýsingaeiginleiki frá TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írlandi, og TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, London, WC2B 6NH, Bretlandi (saman nefnt, „TikTok“) undir sameiginlegri stjórn samkvæmt 26. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar. Við höfum einnig gert samning við TikTok um sameiginlega ábyrgð á persónuupplýsingum sem unnar eru með TikTok.

TikTok-pixillinn er JavaScript-kóði sem gerir okkur kleift að skilja og fylgjast með virkni gesta á vefsvæðinu okkar. Í þessu skyni söfnum við upplýsingum í gegnum TikTok-pixilinn um notkun vefsvæðisins og tækin sem notuð eru. Gögnin sem safnað er í gegnum TikTok-pixilinn eru notuð til að beina auglýsingum okkar betur til markhóps okkar og til að bæta birtingu auglýsinga og sérsniðnar auglýsingar almennt. Í þessum tilgangi eru gögnin sem safnað er á vefsvæði okkar með TikTok-pixlinum send til TikTok. Þetta eru gögn á borð við IP-töluna þína og netfang auk annarra upplýsinga á borð við auðkenni tækis, tegund tækis og stýrikerfi. TikTok notar netfang eða aðrar innskráningar- eða tækjaupplýsingar til að auðkenna notendur vefsvæðis okkar á vettvangi sínum og tengja þá við TikTok-notandareikning. TikTok birtir síðan notendum sínum miðaðar og sérsniðnar auglýsingar og býr til áhugasviðstengda notendaprófíla. Gögnin sem safnað er koma nafnlaus til okkar og eru aðeins notuð af okkur til að mæla skilvirkni auglýsingabirtinga. Kökur eru einnig notaðar í gegnum TikTok-pixilinn, þ.e. upplýsingarnar eru vistaðar í tækinu sem þú ert að nota.

Notkun TikTok-pixilsins og úrvinnsla upplýsinga frá TikTok-pixlinum eða aðgangur að upplýsingum sem þegar eru geymdar í tækinu fer aðeins fram með samþykki þínu. Við fáum samþykki skv. lið a í 1. mgr. 6. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar í gegnum kökuborðann okkar.

Til að fá nánari upplýsingar um hvernig TikTok vinnur persónuupplýsingar, þar á meðal á hvaða lagagrundvöll TikTok reiðir sig og hvernig þú getur nýtt réttindi þín gegn TikTok, skaltu skoða persónuverndarstefnu TikTok á https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.


Samskiptapixill Snapchat

Ef þú samþykkir í gegnum kökuborðann okkar notum við „samskiptapixilinn“ frá samfélagsmiðlinum Snapchat, sem er rekinn af Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, Bandaríkjunum („Snapchat“).

„Samskiptapixill“ Snapchat er notaður fyrir greiningu, fínstillingu og fjárhagslegan rekstur auglýsinga okkar í gegnum auglýsingar á Snapchat (svokallaðar „Snapchat-auglýsingar“).

Notkun á „samskiptapixli“ Snapchat er ætlað að tryggja annars vegar að Snapchat-auglýsingar okkar samsvari hugsanlegum áhuga notenda og séu ekki að áreita þá. Pixillinn gerir okkur kleift að nota gesti á vefsvæði okkar sem markhóp fyrir Snapchat-auglýsingarnar okkar. Notkun á „samskiptapixli“ Snapchat fer fram í þeim tilgangi að birta Snapchat-auglýsingar frá okkur aðeins notendum Snapchat sem hafa sýnt áhuga á vefsvæði okkar eða sem, samkvæmt notendahegðun sinni, hafa ákveðna eiginleika (t.d. áhuga á tilteknum efnisatriðum eða vörum sem er ákvarðað út frá vefsvæðunum sem hafa verið skoðuð) sem við sendum til Snapchat (svokallaðir „sérsniðnir markhópar“).

Á hinn bóginn notum við „samskiptapixil“ Snapchat í tölfræðilegum og markaðslegum tilgangi. Í þeim tilgangi gerir „samskiptapixill“ Snapchat okkur kleift að rekja hvort notendum var vísað á vefsvæði okkar eftir að hafa smellt á Snapchat-auglýsingar og framkvæmt greiðslu þar (svokölluð „samskipti“).

Lagagrundvöllur fyrir vinnslu persónuupplýsinga með kökum í tengslum við notkun á „samskiptapixli“ Snapchat í greiningarskyni er samþykki þitt skv. lið a í 1. mgr. 6. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar. Auk þess höfum við lögmæta hagsmuni af gagnavinnslu í skilningi liðar f í 1. mgr. 6. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar, þar sem við höfum hagsmuni af að hámarka netframboð, auglýsingaáhrif og markaðsaðgerðir okkar á Snapchat.

Snapchat er bundið af föstum samningsákvæðum við okkur og tryggir þar með að farið sé að evrópskum gagnaverndarlögum.

Til að fá frekari upplýsingar um meðhöndlun notendagagna skaltu skoða persónuverndaryfirlýsingu Snapchat á https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

Þú getur dregið samþykki þitt fyrir áðurnefndri gagnavinnslu til baka hvenær sem er með því að breyta stillingunum sem tengjast leyfðum kökum í gegnum kökuborðann okkar eða með því að breyta stillingunum í vafranum þínum.


Önnur auglýsinganet

Við notum auglýsinganet sem nota kökur eða rakningarpixla. Auglýsinganet er yfirleitt félag ýmissa netvettvanga og miðla þar sem auglýsendur, eins og við, geta sett inn auglýsingar. Auglýsinganetið starfar sem milliliður með því að samþætta auglýsingapláss og selja það sem hluta af herferðum sem eru að stærstum hluta tengdar leitarorðum. Innan auglýsinganetsins eru textaauglýsingar, borðar eða jafnvel hreyfimyndaauglýsingar eða -myndbönd síðan birt á þann hátt að þau tengist fyrirfram skilgreindum viðmiðum herferðarinnar – svo sem markhópum, áhugamálum, landfræðilegum gögnum eða leitarorðum.

Grundvöllur fyrir notkun þessara auglýsinganeta er samþykki þitt sem fæst í gegnum kökuborðann okkar í samræmi við lið a í 1. mgr. 6. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar.

Við notum eftirfarandi auglýsinganet:

 • Teads (https://www.teads.com)
  Þjónustuveitandinn er Teads SA með skráða skrifstofu á 5 rue de la Boucherie, L12 17 Lúxemborg, þar á meðal móðurfyrirtæki þess, hlutdeildarfélög eða dótturfyrirtæki.
  Tengill á persónuverndaryfirlýsingu: https://teads.tv/privacy-policy/
  Tengill til að afþakka: https://teads.tv/privacy-policy/ad-interest-manager/
 • Daisycon (https://www.daisycon.com)
  Við notum pixil af netkerfi samstarfsaðilans Daisycon B.V., P.J. Oudweg 5, 1314 CH Almere, Hollandi („Daisycon“). Daisycon annast milligöngu á vefsvæðum samstarfsaðila (svokölluðum útgefendum) þar sem vörur okkar eru í boði. Ef þú hefur verið framsend(ur) á vefsvæði okkar af Daisycon-vefsvæði gerir pixillinn okkur kleift að mæla hversu árangursríkar auglýsingar frá okkur eru á vefsvæðum samstarfsaðila Daisycon og að fylgjast með og meta aðgerðir notenda á vefsvæði okkar í því skyni að hámarka netframboð okkar.
  Tengill á persónuverndaryfirlýsingu: https://www.daisycon.com/en/Privacy/
 • Kayzen Advertising (https://kayzen.io)
  Auglýsingaþjónusta Kayzen er veitt af Realtime Technologies GmbH, Rosa-Luxemburg-Str. 2, 10178 Berlín.
  Tengill á persónuverndaryfirlýsingu: https://kayzen.io/privacy-notice-product
 • The Trade Desk (https://www.thetradedesk.com)
  The Trade Desk er þjónusta The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL í Bretlandi. The Trade Desk býður upp á tæknilausnir sem hjálpa auglýsendum og auglýsingastofum þeirra að hafa umsjón með stafrænum auglýsingaherferðum í gegnum margar boðleiðir, svo sem vefsvæðum, forritum, hljóði, snjallsjónvarpi og öðrum myndböndum.
  Tengill á persónuverndaryfirlýsingu: https://www.thetradedesk.com/de/privacy
 • Microsoft Advertising (https://about.ads.microsoft.com/en-us/solutions/tools/universal-event-tracking)
  Við notum þjónustu Microsoft Advertising frá Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Írlandi á vefsvæði okkar. Microsoft Advertising er markaðsþjónusta á netinu sem hjálpar okkur að birta miðaðar auglýsingar í gegnum leitarvélina Microsoft Bing. Microsoft Advertising notar kökur í þessum tilgangi.
  Tengill á persónuverndaryfirlýsingu: https://privacy.microsoft.com/privacystatement
 • Adform Tracking (https://site.adform.com)
  Kökur frá Adform A/S, Silkegade 3B, ST. & 1., 1113 Kaupmannahöfn, Danmörku eru settar inn fyrir birtingu áhugasviðstengdra auglýsinga. Gögn eru geymd í nafnlausum notendasniðum, til dæmis upplýsingar um stýrikerfi, útgáfu vafra, nafnlausar IP-tölur, landfræðilega staðsetningu og fjölda smella eða áhorfa, ásamt vöruupplýsingum.
  Tengill til að afþakka: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/
  Tengill á persónuverndaryfirlýsingu: https://site.adform.com/privacy-center/overview/
 • PayClick Native Ads Network (https://payclick.com)
  Kökur frá LLP SERG DEVELOPMENT PTE. LTD, 10 Anson Road # 29-05A International Plaza Singapúr eru settar inn fyrir birtingu áhugasviðstengdra auglýsinga.
  Tengill á persónuverndaryfirlýsingu: https://payclick.com/privacy-policy
 • Quantserve (www.quantcast.com)
  Kökur frá Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, Dublin 2, Írlandi eru settar inn fyrir birtingu áhugasviðstengdra auglýsinga.
  Tengill á persónuverndaryfirlýsingu: https://www.quantcast.com/opt-out/
  Tengill á persónuverndaryfirlýsingu: https://www.quantcast.com/privacy/
 • Platform161 – hluti af Verve Group (www.platform161.com)
  Kökur frá Platform161, Weteringschans 89, 1017 RZ Amsterdam, Hollandi eru settar inn fyrir birtingu áhugasviðstengdra auglýsinga.
  Tengill á persónuverndaryfirlýsingu: https://platform161.com/cookies-privacy/
 • Criteo (www.criteo.com)
  Þjónusta Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 París, Frakklandi gerir okkur kleift að birta ákveðnum markhópum auglýsingar á netinu. Í þessu skyni eru kökur notaðar á vefsvæðinu okkar, sem gera okkur kleift að greina hegðun notenda á vefsvæðinu okkar og tengja gögnin sem safnað er við nafnlausan notendaprófíl, og út frá því birta sértæka auglýsingu á netinu fyrir tiltekinn markhóp á vefsvæðum þriðju aðila. Criteo safnar ekki og/eða geymir nein nöfn, heimilisföng, símanúmer eða aðrar sambærilegar persónuupplýsingar notenda. Criteo safnar aðeins gögnum sem hægt er að nota til að bera kennsl á tölvu notandans næst þegar notandinn heimsækir sama vefsvæði eða annað vefsvæði þriðja aðila.
  Tengill á persónuverndaryfirlýsingu og til að afþakka: https://www.criteo.com/privacy/
 • INVIBES ADVERTISING (www.invibes.com)
  Við notum Invibes, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Belgíu sem tæknivettvang til að innleiða auglýsingar í straumi sem mæla með efni á netinu sem þú gætir haft áhuga á. Til að knýja þessar ráðleggingar safnar Invibes upplýsingum um tækið þitt og hegðun þína á vefsvæði okkar (og öðrum vefsvæðum samstarfsaðila Invibes) með kökum og svipaðri tækni.
  Tengill á persónuverndaryfirlýsingu: https://www.invibes.com/terms.html
 • Powerspace (https://powerspace.com/en)
  Kökur frá Powerspace SAS 9 boulevard des Italiens 75002, París, Frakklandi eru settar inn fyrir birtingu áhugasviðstengdra auglýsinga.
  Tengill á persónuverndaryfirlýsingu: https://powerspace.com/fr/privacy/
 • Sizmek Ad Suite (https://sizmek.com)
  Kökur frá Amazon Online UK Limited, 1 Principal Place, Worship Street, EC2A 2FA, London, Bretlandi eru settar inn fyrir birtingu áhugasviðstengdra auglýsinga.
  Tengill á persónuverndaryfirlýsingu: https://sizmek.com/privacy-policy/optedin


Cloudflare

Við notum efnismiðlunarnetið Cloudflare Inc, 665 3rd St 200, San Francisco, CA 94107, Bandaríkjunum. Notkun þessarar þjónustu verndar vefsvæðið og tryggir skjóta afhendingu efnis á vefsvæðinu. Í þessu skyni eru beiðnir um síður fluttar í gegnum Cloudflare-efnismiðlunarnetið. Þú getur komið í veg fyrir sendinguna til netþjóna Cloudflare með því að loka á JavaScript í stillingum vafrans eða viðbótum. Samið hefur verið við Cloudflare um föst samningsákvæði ESB. Cloudflare er skuldbundið siðareglum Evrópusambandsins um skýjaþjónustu og er vottað af úttektum samkvæmt ISO/IEC 27018:2019, SO/IEC 27701:2019 og ISO 27001:2013, meðal annarra. Nánari upplýsingar um öryggi og persónuvernd hjá Cloudflare er að finna á: https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/privacy/ og upplýsingar um persónuvernd Cloudflare er að finna á: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/


SAMFÉLAGSMIÐLAR

Við notum samfélagsmiðla og vettvanga svo við getum einnig átt í samskiptum við þig þar og upplýst þig um vörur okkar og þjónustu. Við viljum benda á að gögnin þín kunna að vera unnin utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES), þá einkum í Bandaríkjunum, og að gögnin kunna einnig að vera notuð þar fyrir markaðsrannsóknir og í auglýsingaskyni. Hægt er að búa til snið úr hegðun notenda og afleiddum áhuga notenda. Þessi notkunarsnið mætti til dæmis nota til að birta auglýsingar innan og utan vettvangsins sem ættu að samsvara áhuga notenda. Í þessu skyni kunna kökur að vera geymdar í tölvum notenda, þar sem notkunarhegðun og áhugi notenda eru vistuð. Önnur gögn kunna einnig að vera geymd í þessum notkunarsniðum, sérstaklega ef notendurnir eru meðlimir viðkomandi vettvangs og eru áfram skráðir inn á hann.

Úrvinnsla persónuupplýsinga notenda byggir á lögmætum hagsmunum okkar í samskiptum við notendur okkar eins víða og mögulegt er í samræmi við lið f í 1. mgr. 6. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar. Ef viðkomandi samfélagsmiðill fær samþykki fyrir gagnavinnslunni er lagagrundvöllur vinnslunnar liður a í 1. mgr. 6 gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar. Til að fá upplýsingar um viðkomandi vinnslu og möguleika til andmæla skaltu skoða upplýsingar um gagnavernd samfélagsmiðlanna/þjónustuveitendanna hér að neðan:

Við höfum sjálf ekki fullan aðgang að þeim gögnum sem samfélagsmiðlarnir vinna úr. Ef skráðir einstaklingar vilja nýta rétt sinn mælum við með að það sé gert með því að hafa samband við þjónustuveitandann þar sem hann er með beinan aðgang að gögnunum. Ef þig vantar aðstoð geturðu haft samband við okkur með því að nota samskiptaupplýsingarnar hér að ofan.


Hnappar á samfélagsmiðlum – Facebook

Við notum viðbót frá Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írlandi) á vefsvæði okkar. Hana er hægt að þekkja á Facebook-merkinu eða hnappinum „Like“ (líkar) eða „Share“ (deila). Þú getur fundið yfirlit yfir Facebook-viðbætur hér: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Fyrir notendur í Evrópu eru samfélagsmiðlaviðbæturnar „Like“ (líkar) og „Comment“ (athugasemd) aðeins studdar ef notendur eru annars vegar skráðir inn á Facebook-reikninginn sinn og hins vegar hafa gefið samþykki sitt fyrir kökum fyrir forrit og vefsvæði. Gögn eru því eingöngu unnin á grundvelli þíns samþykkis.

Facebook flytur einnig gögn sem hefur verið safnað til Bandaríkjanna og annarra þriðju landa. Hafðu í huga að vernd persónuupplýsinga í Bandaríkjunum og þriðju löndum er ekki í samræmi við þá gagnavernd sem ESB krefst. Einkum er skortur á framfylgjanlegum réttindum sem vernda gögnin þín gegn aðgangi ríkisyfirvalda. Því er hætta á að þessi stjórnvöld geti nálgast persónuupplýsingarnar án þess að sendandi eða viðtakandi gagnanna geti í raun komið í veg fyrir það. Ef þú vilt ekki að Facebook geti tengt heimsókn þína á þetta vefsvæði við notandareikninginn þinn á Facebook skaltu skrá þig út af reikningnum.

Facebook og við erum sameiginlegir ábyrgðaraðilar fyrir úrvinnslu gagnanna í samræmi við 26. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar. Meginábyrgð á vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við viðbæturnar liggur hjá Facebook og allar skyldur samkvæmt almennu persónuverndarreglugerðinni með tilliti til úrvinnslu persónuupplýsinga eru uppfylltar af Facebook (einkum upplýsingaskyldur skv. 12. gr. o.áfr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar, að réttindi skráðra einstaklinga séu tryggð skv. 15. gr. o.áfr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar og að öryggisbrot séu tilkynnt skv. 33. og 34. gr. almennu persónuverndarreglugerðarinnar).

Upplýsingar um gagnavernd Facebook má finna á https://www.facebook.com/about/privacy/.

Hægt er að velja stillingar varðandi vinnslu persónuupplýsinga og afþökkun á eftirfarandi tengli: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com


UPPFÆRSLA PERSÓNUVERNDARYFIRLÝSINGARINNAR

Vegna síbreytilegra tæknilegra og efnahagslegra aðstæðna uppfærum við persónuverndaryfirlýsingu okkar reglulega. Nýjasta útgáfan er aðgengileg á netinu.