Personverninformasjon for våre elbilmodeller

Vi, SAIC Motor Europe BV, tilbyr moderne elbiler med et smart underholdningssystem som kan kobles til mobiltelefonen din via vår app "ISMART".

I forbindelse med levering av det smarte underholdningssystemet og appen behandler vi personopplysninger.

Vern av personopplysninger er viktig for oss. Vi behandler personopplysninger utelukkende i samsvar med gjeldende krav til personvern, spesielt personvernforordningen (GDPR).

I avsnitt A i denne personverninformasjonen gir vi deg informasjon om behandlingsansvarlig som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og den behandlingsansvarliges personvernansvarlige.

I avsnitt B finner du informasjon om behandlingen av dine personopplysninger.

I avsnitt C finner du dessuten informasjon om dine rettigheter med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger.

De tekniske begrepene knyttet til personvern som brukes i denne personverninformasjonen, har den betydningen som brukes i personvernforordningen (GDPR). Du finner mer detaljert informasjon om dette i Avsnitt D.

INNHOLDSFORTEGNELSE

 1. Informasjon om behandlingsansvarlig
  1. Identiteten og kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig
  2. Identiteten og kontaktinformasjonen til behandlingsansvarliges personvernansvarlige
 2. Informasjon om behandlingen av personopplysninger
  1. Bruk av ISMART-kontoen på mobiltelefonen og på den audiovisuelle navigasjonen (AVN), inkludert bruk av bilens fjernstyringsfunksjoner via ISMART
  2. Bruk av navigasjonssystemet på det audiovisuelle systemet og navigasjonssystemet (AVN)
  3. Bruk av stemmegjenkjenning
  4. Bruk av tredjepartsapper på vårt audiovisuelle system og navigasjonssystem (AVN)
 3. Informasjon om rettighetene til registrerte personer
  1. Rett til innsyn
  2. Rett til retting
  3. Rett til sletting ("rett til å bli glemt")
  4. Rett til begrensning av behandling
  5. Rett til dataportabilitet
  6. Rett til å protestere
  7. Rett til å trekke tilbake samtykke
  8. Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet
 4. Informasjon om de tekniske begrepene i personvernforordningen (GDPR) som brukes i denne personverninformasjonen
 5. Ikrafttredelsesdato for og endringer i denne personverninformasjonenA. Informasjon om behandlingsansvarlig

 1. Identiteten og kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig

  SAIC Motor Europe BV

  Oval Tower, 15th floor

  De Entree 159

  1101 HE Amsterdam

  dpo@mgmotor.eu

  Tlf.: +31 (0) 202255401

 2. Identiteten og kontaktinformasjonen til behandlingsansvarliges personvernansvarlige

  SAIC Motor Europe BV

  Oval Tower, 15th floor

  De Entree 159

  1101 HE Amsterdam

  dpo@mgmotor.eu


B. Informasjon om behandlingen av personopplysninger

Vi ønsker å gi deg den best mulige opplevelsen når du bruker bilene våre. Derfor tilbyr vi deg ISMART-appen og derfor har vi utstyrt bilene med et godt designet system. I våre biler er det to enheter som kommuniserer med og kan styres av ISMART-appen: det audiovisuelle systemet og navigasjonssystemet ("AVN") og telematikkboksen ("TBOX"). All kommunikasjon mellom enhetene og appen kjører via vår telematikktjenesteplattform ("TSP Backend"). AVN gir deg infotainmentprogrammer, for eksempel navigasjonen eller meldingssenteret. TBOX er ansvarlig for å gi deg nettverkstilgang til bilen og laste opp data til TSP Backend. For visse funksjoner kommuniserer AVN direkte med og overfører personopplysninger til tredjeparter (f.eks. Amazon). For levering av funksjonene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, behandler vi personopplysningene dine og ønsker å informere deg om detaljene i behandlingen. Du kan imidlertid bruke bilene våre uten å bruke nettfunksjonaliteten til ISMART-systemet som krever behandling av personopplysninger. Når du bruker AVN for første gang og når du laster ned appen, vil vi spørre deg om du vil aktivere all funksjonalitet i ISMART-systemet, inkludert de som krever behandling av personopplysninger. Du kan slå av og på enkeltfunksjoner i AVN som krever behandling av personopplysninger.

 1. Bruk av ISMART-kontoen på mobiltelefonen og på den audiovisuelle navigasjonen (AVN), inkludert bruk av bilens fjernstyringsfunksjoner via ISMART

  I forbindelse med våre elbiler leverer vi appen vår "ISMART" for å vise og fjernstyre visse funksjoner i bilen og sende informasjon, for eksempel navigasjonsdestinasjoner eller interessepunkter (POI-er), til bilen. For at du skal kunne bruke disse funksjonene, må bilen være tilknyttet ISMART-kontoen. I denne sammenhengen behandler vi personopplysninger for følgende formål:

  • Opprettelse og levering av en ISMART-konto for å fjernstyre bilen din og se bilstatusen fra en ekstern plassering
  • Levering av funksjonen for å knytte bilen til kontoen din og for å koble den fra kontoen igjen
  • Levering av funksjonen for å kontrollere og styre bilens tilstand
  • Levering av Finn bilen min-funksjonen
  • Levering av ladestyringsfunksjonen
  • Levering av redningsanropsfunksjonen
  • Levering av meldingssenteret
  • Levering av tilbakemeldingsfunksjonen
  • Behandle tilbakemeldingen din
  • Levering av Min kalender-funksjonen
  • Levering av strømforbruksfunksjonen
  • Levering av den digitale nøkkelfunksjonen

  Du får mer detaljert informasjon om dette nedenfor:

1. Detaljert informasjon om personopplysninger som behandles

Kategorier av personopplysninger som behandles

Personopplysninger som er inkludert i kategoriene

Kilder til dataene

Den registrertes plikt til å oppgi dataene

Lagringsvarighet

Protokolldata

Protokolldata som påløper av tekniske årsaker når du bruker appen vår til å få tilgang til innhold fra serveren vår:

Dataene som påløper under slik tilgang, defineres av nettverksprotokollen for overføring av informasjon mellom enheten din og serveren til appen vår.

Disse inkluderer IP-adresse, type og versjon av det mobile operativsystemet som brukes, innholdet som åpnes og dato og klokkeslett for tilgang.

Bruker av appen

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke er oppgitt, får ikke appen vår tilgang til innhold fra serveren vår.

Data lagres i serverloggfiler i en form som tillater identifisering av den registrerte i maksimalt 7 dager, med mindre en sikkerhetsrelevant hendelse oppstår (f.eks. et DDoS-angrep).

Hvis det skjer en sikkerhetsrelevant hendelse, lagres serverloggfiler til den sikkerhetsrelevante hendelsen er blitt eliminert og fullstendig løst.

Registreringsdata

Data du oppgir når du registrerer kontoen din for appen vår:

Disse inkluderer følgende obligatoriske informasjon: navn, adresse, e-postadresse, passord.

I tillegg inkluderer disse følgende valgfrie informasjon: kjønn, fødselsdato

Bruker av appen

Levering av informasjonen merket som obligatorisk i løpet av registreringsprosessen er et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis den obligatoriske informasjonen ikke er oppgitt, er det ikke mulig å registrere en bruker og opprette en brukerkonto.

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt inntil brukeren sletter ISMART-kontoen.

Innloggingsdata

Data du oppgir når du logger på kontoen din:

Dette inkluderer: mobiltelefonnummer, e-postadresse og passord. Når du logger inn på kontoen din med bilen din, inkluderer dette også en unik identifikator som er lagret i en QR-kode.

Bruker av appen

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke oppgis, kan du ikke logge inn på kontoen din.

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt inntil brukeren sletter ISMART-kontoen.

Ytterligere kontodata

Data du kan legge til i kontoen din, for eksempel sikkerhetskode, alarminnstillinger, nødkontakt, favorittsteder og radiostasjoner og registreringer av reiseplaner.

Bruker av appen

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke er oppgitt, kan det hende at enkelte funksjoner ikke fungerer som de skal, for eksempel søk i favorittlisten på AVN.

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt inntil brukeren sletter ISMART-kontoen.

Grunnleggende bildata

Grunnleggende informasjon om bilen som automatisk hentes fra bilen og kan vises i appen:

Dette inkluderer understellsnummer, motornummer, merkenavn, modellnavn, girkassemodell, farge, TBOX-serienummer, AVN-serienummer.

Bruker av bilen

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke er oppgitt, kan ikke dataene vises via appen.

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt inntil brukeren sletter ISMART-kontoen.

Bilstatusdata

Informasjon bilens nåværende status som automatisk hentes fra bilen og kan vises og (hvis mulig) endres i appen:

Dette inkluderer data om gjenværende drivstoff/strøm, gjenværende kjørelengde, dekktrykk, batterispenning, motorstatus, EPS-status, håndbremsstatus, temperatur, vindus-/taklukestatus, dørstatus, motorstatus, clutchstatus, ulovlig opplåsingsstatus, støtsensorstatus.

Bruker av bilen

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke er oppgitt, kan ikke dataene vises via appen, og fjernstyringsfunksjonen via appen vil ikke være tilgjengelig.

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt inntil brukeren sletter ISMART-kontoen.

Stedsdata

Data om bilens og mobiltelefonens plassering:

Dette inkluderer GPS-posisjonsdata for bilen og for mobiltelefonen.

Bruker av bilen/appen

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke er oppgitt, er visse funksjoner, for eksempel Finn bilen min-funksjonen, ikke tilgjengelige.

Vi behandler posisjonsdataene til telefonen din bare midlertidig når du bruker funksjonen for å kontrollere og styre bilens tilstand eller Finn bilen min-funksjonen min.

Batteridata

Data om statusen til bilens batteri:

Dette inkluderer gjenværende strøm, gjenværende ladetid, ladestrøm, ladespenning, gjenværende kjørelengde

Bruker av bilen

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke er oppgitt, kan ikke dataene vises via appen.

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt inntil brukeren sletter ISMART-kontoen.

Meldingsdata

Data i meldinger som vi leverer til innboksen i bilen din og appen:

Dette inkluderer viktige meldinger som alarmer, driftsinformasjon og nyheter.

Generert av oss

-

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt inntil brukeren sletter ISMART-kontoen.

Tilbakemeldingsdata

Data du gir oss når du bruker tilbakemeldingsfunksjonen:

Dette inkluderer innholdet i tilbakemeldingen din.

Bruker av appen

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke oppgis, kan vi ikke svare på tilbakemeldingen din.

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt inntil brukeren sletter ISMART-kontoen.

Kalenderdata

Data du gir oss når du aktiverer synkronisering av kalenderen din med appen vår:

Dette inkluderer dato og klokkeslett for avtaler, jubileer eller minnedager.

Dette inkluderer også informasjon du oppgir i appen vår, for eksempel tema, kommentarer, påminnelsestid og påminnelsesdato.

Bruker av appen

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke oppgis, kan vi ikke sende deg en påminnelse når årsdagen nærmer seg.

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt inntil brukeren sletter ISMART-kontoen.

Bluetooth MAC-adresse

Data for å aktivere den digitale nøkkelfunksjonen og generere kontroll-ID-en for den digitale nøkkelen.

Bruker av appen

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke er angitt, kan du ikke bruke den digitale nøkkelfunksjonen.

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt inntil brukeren sletter ISMART-kontoen.

Kontroll-ID for digital nøkkel

Data for å identifisere deg når du ber om opplåsing av bilen din.

Generert av oss

-

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt inntil brukeren sletter ISMART-kontoen.

Data for annonseringsadministrasjon

Informasjon om samtykker du har gitt for reklameformål, samt informasjon om dine potensielle innvendinger mot annonser:

Disse inkluderer dato og klokkeslett for samtykket, IP-adressen til enheten som ble brukt til å gi samtykke, dato og klokkeslett for tilbaketrekking av samtykke eller for en innvending mot behandling av personopplysninger for reklameformål.

Bruker av bilen/appen

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke oppgis, kan vi ikke behandle dine samtykker til og/eller innvendinger mot annonser.

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt inntil brukeren sletter ISMART-kontoen.

I tillegg inkluderer dette dokumentasjon om informasjonen vi har gitt deg om samtykke og/eller om annonsering vi utfører uten ditt samtykke.

Generert av oss

-


2. Detaljer om behandlingen av personopplysninger

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Kategorier av personopplysninger som behandles

Automatisert beslutningstaking

Rettslig grunnlag og, der det er aktuelt, legitime interesser

Mottaker

Opprettelse og levering av en ISMART-konto for å fjernstyre bilen din og se bilstatusen fra en ekstern plassering:

Etter at kontoen din er registrert, kan du lagre ytterligere data i kontoen din. Dette inkluderer valgfri lagring av kontaktinformasjon, adresser og innstillinger, for eksempel språkinnstillinger.

Dette inkluderer også funksjonen for å logge inn og logge ut av appen.

Registreringsdata

Innloggingsdata

Ytterligere kontodata

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (b) GDPR (oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i, eller iverksettelse av tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt).

Utvikler

Levering av funksjonen for å knytte bilen din til kontoen din og for å koble den fra kontoen igjen:

For å fjernstyre bilen din og se bilstatusen eksternt via appen vår, er det nødvendig å knytte bilen din til kontoen din. For å knytte bilen din til kontoen din, må du skanne QR-koden som vises på AVN med appen.

Dette inkluderer også informasjon om den bindende relasjonsstyringen som gjør det mulig å vise informasjon som innhentes fra og om bilen din:

Dette inkluderer understellsnummer, motornummer, merkenavn, modellnavn, girkassemodell, farge, TBOX-serienummer, AVN-serienummer.

Registreringsdata

Innloggingsdata

Grunnleggende bildata

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (b) GDPR (oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i, eller iverksettelse av tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt).

Utvikler

Levering av funksjonen for å kontrollere og styre bilens tilstand:

Med appen vår kan du kontrollere bilens status. Dette gjør at du kan forvisse deg om at bilen er trygg å kjøre eller låst når den er parkert.

Denne funksjonen lar deg også styre bilens tilstand fra en ekstern plassering, for eksempel hvis du vil låse eller låse opp bilen eller endre temperaturen på klimaanlegget eller setevarmen.

Spesielt lar den deg også sjekke energiforbruket på telefonen din ved å gjennomgå kjørelengde, kumulativt strømforbruk, gjennomsnittlig hastighet og reisetid.

For å kunne tilby disse funksjonene eksternt (dvs. uten forbindelse mellom mobiltelefonen og bilen din), utveksles de relevante bilstatusdataene mellom mobiltelefonen din og serverne våre, samt mellom bilen din og serverne våre via internett.

Denne funksjonen lar deg også stille inn bilalarmer og motta varsler i appen vår. Dette inkluderer varsler om lavt batterinivå, sikkerhetsvarsler, varsler om geo-gjerder, hastighetsvarsler, varsler om motorstart eller varsler når det er noe unormalt med bilen din.

Protokolldata

Registreringsdata

Innloggingsdata

Bilstatusdata

Stedsdata

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (b) GDPR (oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i, eller iverksettelse av tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt).

Utvikler

Kart SDK-leverandør

Levering av Finn bilen min-funksjonen:

Når du bruker Finn bilen min-funksjonen, bruker vi GPS-posisjonen til mobiltelefonen din samt GPS-posisjonen til bilen din for å vise deg den korteste veien til fots til bilen din. Disse GPS-posisjonene hentes fra mobiltelefonen og bilen, men ikke før du åpner Finn bilen min-funksjonen i appen.

Etter at du har oppgitt sikkerhetskoden, vil tute-/lysfunksjonen bli låst opp for å hjelpe deg med å finne bilen din i mørket.

Protokolldata

Registreringsdata

Innloggingsdata

Stedsdata

Ytterligere kontodata

Bilstatusdata

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (b) GDPR (oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i, eller iverksettelse av tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt).

Utvikler

Kart SDK-leverandør

Levering av ladestyringsfunksjonen:

Med denne funksjonen kan du se aktuell batteri- og ladestatus. Du kan også planlegge ladetidene ved å koble til ladekontakten via Bluetooth. Videre kan du angi et lademål.

Protokolldata

Registreringsdata

Innloggingsdata

Batteridata

Stedsdata

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (b) GDPR (oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i, eller iverksettelse av tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt).

Utvikler

Kart SDK

Levering av redningsanropsfunksjonen:

Med denne funksjonen kan du raskt sette i gang et redningsanrop til nummeret som er lagret på kontoen din. Vi bestemmer det relevante redningsnummeret for deg i henhold til det landet du valgte da du først knyttet bilen din til appen.

Protokolldata

Registreringsdata

Innloggingsdata

Ytterligere kontodata

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (b) GDPR (oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i, eller iverksettelse av tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt).

Utvikler

Levering av meldingssenteret:

Vi gir deg viktige meldinger, som varsler, driftsinformasjon og nyheter (inkludert annonser om MG-service). Disse meldingene er tilgjengelige via innboksfunksjonene i appen og i AVN.

Protokolldata

Meldingsdata

Innloggingsdata

Ytterligere kontodata

Bilstatusdata annonseringsadministrasjonsdata

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (b) GDPR (oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i, eller iverksettelse av tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt).

Utvikler

Levering av tilbakemeldingsfunksjonen:

Med tilbakemeldingsfunksjonen i appen kan du gi oss tilbakemeldinger, for eksempel om feil og med forslag til ytterligere forbedringer.

Protokolldata

Registreringsdata

Innloggingsdata

Tilbakemeldingsdata

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (f) GDPR (forfølger legitime interesser under interesseavveining):

Vår legitime interesse er å få tilbakemelding på tjenesten vår for å forbedre tjenestene våre.

Utvikler

Behandle tilbakemeldingen din:

Vi vil behandle tilbakemeldingene dine for å forbedre tjenestene våre.

Tilbakemeldingsdata

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (f) GDPR (forfølger legitime interesser under interesseavveining):

Vår legitime interesse er behandle tilbakemeldingene dine for å forbedre tjenestene våre.

Utvikler

Levering av Min kalender-funksjonen:

Med forbehold om ditt samtykke lar denne funksjonen oss synkronisere kalenderen på mobiltelefonen din med appen vår, slik at vi kan sende deg påminnelser om avtaler, jubileer eller minnedager.

Med denne funksjonen kan du angi et tema, dato og klokkeslett for påminnelsen og legge til en kommentar til jubileet.

Protokolldata

Registreringsdata

Innloggingsdata

Kalenderdata

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (a) GDPR (samtykke) og Art. 6 (1) (b) GDPR (oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i, eller iverksettelse av tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt).

Utvikler

Levering av strømforbruksfunksjonen:

Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å se strømforbruksstatistikken. Herunder kjørelengde, kumulativt strømforbruk, gjennomsnittlig hastighet og reisetid.

Protokolldata

Registreringsdata

Innloggingsdata

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (b) GDPR (oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i, eller iverksettelse av tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt).

Utvikler

Levering av den digitale nøkkelfunksjonen:

Denne funksjonen lar deg låse opp og starte bilen med appen din i stedet for med nøkkelen.

Bluetooth MAC-adresse

Kontroll-ID for digital nøkkel

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (b) GDPR (oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i, eller iverksettelse av tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt).

Utvikler


3. Detaljer om mottakere av personopplysninger og overføring av personopplysninger til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner

Mottaker

Mottakerens rolle

Overføring til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner

Tilstrekkelighetsbeslutning eller hensiktsmessige eller egnede sikkerhetstiltak for overføringer til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner

Utvikler:

SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd

7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, P.R.China

Databehandler

Kina

Det foreligger ingen tilstrekkelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen for det tredjelandet det gjelder.

Overføringer til det aktuelle tredjelandet skjer på grunnlag av standard kontraktsklausuler i EU-kommisjonen for overføring av personopplysninger til behandlere i tredjeland.

EU-kommisjonens beslutning om standard kontraktsklausuler kan fås her: https://eur-lex.europa.eu/lega...;

En kopi av standard kontraktsklausuler kan fås fra vår personvernansvarlige (avsnitt A.II.).

Kart SDK-leverandør:

HERE Europe B.V.

Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nederland

Behandlingsansvarlig

-

-


II. Bruk av navigasjonssystemet på det audiovisuelle systemet og navigasjonssystemet (AVN)

Gjennom vårt audiovisuelle system og navigasjonssystem (AVN) har du muligheten til å bruke et navigasjonssystem. De grunnleggende funksjonene er tilgjengelige uten internettforbindelse og uten at vi eller våre tjenesteleverandører behandler noen av våre personopplysninger når du bruker disse funksjonene. Dette inkluderer spesielt søket etter et bestemt sted eller interessepunkter i området, beregning av ruter og navigasjonsfunksjonen og rekkeviddefunksjonen. Visse andre funksjoner, for eksempel å vurdere trafikkdata i sanntid for å finne den beste ruten, krever en internettforbindelse. Når du bruker online-navigasjonssystemet, behandler vi personopplysninger for følgende formål:

 • Levering av informasjon om sanntidstrafikk
 • Levering av online søkefunksjon

Hvis du bruker navigasjonssystemet vårt med stemmegjenkjenning, kan du også se kapitlet om stemmegjenkjenning (-> Avsnitt B.III).

Du får mer detaljert informasjon om dette nedenfor:

1. Detaljert informasjon om personopplysninger som behandles

Kategorier av personopplysninger som behandles

Personopplysninger som er inkludert i kategoriene

Kilder til dataene

Den registrertes plikt til å oppgi dataene

Lagringsvarighet

Protokolldata

Protokolldata som påløper av tekniske årsaker når en internettforbindelse er etablert mellom bilen din og serverne våre:

Dataene som påløper under slik tilgang, defineres av nettverksprotokollen for overføring av informasjon mellom bilen din og serverne våre.

Disse inkluderer IP-adresse, HTTPS-protokoll (for å sikre Telenav Cloud) og API-nøkkel (for å sikre at bare SAIC-biler kan koble til Telenav-skyen).

Bruker av navigasjonssystem

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke er angitt, kan ikke skybaserte navigasjonsfunksjoner leveres.

Data lagres i serverloggfiler i en form som tillater identifisering av den registrerte i maksimalt 7 dager, med mindre en sikkerhetsrelevant hendelse oppstår (f.eks. et DDoS-angrep).

Hvis det skjer en sikkerhetsrelevant hendelse, lagres serverloggfiler til den sikkerhetsrelevante hendelsen er blitt eliminert og fullstendig løst.

Stedsdata

GPS-posisjonen til bilen din

Navigasjonsruter sendes til kart SDK-leverandøren når brukeren bruker funksjonen til å søke etter en posisjon, online-navigasjon eller sanntidstrafikk.

Bruker av navigasjonssystem

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke er angitt, kan ikke skybaserte navigasjonsfunksjoner leveres.

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt i ett år.

Søkefunksjonsdata

Data du skriver inn i søkefunksjonen i navigasjonssystemet vårt:

Disse inkluderer alle data som er angitt som søkeord, valgt fra den nylige destinasjonslisten, fra favorittlisten, fra etiketter du har lagt inn, for eksempel hjemme- eller jobbadresse, eller fra interessepunktkategorier, eller via talekommando. Hvis du bruker talekommando, kan du også se kapitlet om stemmegjenkjenning  avsnitt B.III.

Bruker av navigasjonssystem

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke er angitt, vil ikke skybasert søk være tilgjengelig.

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Hjemmeadressen din lagres til du sletter den i AVN. Alle andre data lagres i maksimalt ett år.

Nylig brukte plasseringer

Data som er valgt i søkefunksjonen, som mål.

Bruker av navigasjonssystem

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke er angitt, vil ikke skybasert navigasjon være tilgjengelig.

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt i ett år.


2. Detaljer om behandlingen av personopplysninger

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Kategorier av personopplysninger som behandles

Automatisert beslutningstaking

Rettslig grunnlag og, der det er aktuelt, legitime interesser

Mottaker

Levering av navigasjonsfunksjonen vår med trafikkdata i sanntid:

En grunnleggende navigasjonsfunksjon er tilgjengelig uten internettforbindelse.

For å gi deg bedre navigasjonsresultater beregner vi ruten på serveren vår, med trafikkdata i sanntid. For dette formålet behandles opplysninger om posisjonen din og destinasjonen din midlertidig på serveren vår. Vi behandler regelmessig informasjon om posisjonen din for å tilby praktiske navigasjonstjenester (f.eks. for å beregne i bakgrunnen om bedre ruter er tilgjengelige, for å sjekke trafikkhendelser i nærheten osv.).

Protokolldata

Stedsdata

Nylig brukte plasseringer

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (b) GDPR (oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i, eller iverksettelse av tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt).

Kart SDK-leverandør

Utvikler

Levering av vår online søkefunksjon:

For dette formålet behandles opplysninger du taster inn i søkefunksjonene våre, midlertidig på serveren vår.

Når du er logget inn på ISMART-kontoen din i bilen din, kan du også se og velge adresser, interessepunkter (f.eks. bensinstasjoner, matbutikker, hoteller) osv. som du har lagt til på kontoen din via appen.

Videre kan du søke etter ladestasjoner i nærheten og sjekke tilgjengeligheten deres.

Protokolldata

Søkefunksjonsdata

Stedsdata

For visning og valg av data som er lagret på ISMART-kontoen din:

Registreringsdata (-> avsnitt B.I.1)

Innloggingsdata (-> avsnitt B.I.1)

Ytterligere kontodata (-> avsnitt B.I.1)

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (b) GDPR (oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i, eller iverksettelse av tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt).

Kart SDK-leverandør

Utvikler


3. Detaljer om mottakere av personopplysninger og overføring av personopplysninger til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner

Mottaker

Mottakerens rolle

Overføring til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner

Tilstrekkelighetsbeslutning eller hensiktsmessige eller egnede sikkerhetstiltak for overføringer til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner

Utvikler:

SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd

7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, P.R.China

Databehandler

Kina

Det foreligger ingen tilstrekkelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen for det tredjelandet det gjelder.

Overføringer til det aktuelle tredjelandet skjer på grunnlag av standard kontraktsklausuler i EU-kommisjonen for overføring av personopplysninger til behandlere i tredjeland.

EU-kommisjonens beslutning om standard kontraktsklausuler kan fås her: https://eur-lex.europa.eu/lega...;

En kopi av standard kontraktsklausuler kan fås fra vår personvernansvarlige (avsnitt A.II.).

Kart SDK-leverandør:

HERE Europe B.V.

Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nederland

Behandlingsansvarlig

-

-


III. Bruk av stemmegjenkjenning

Det er mulig å navigere gjennom vårt audiovisuelle system og navigasjonssystem (AVN) ved hjelp av stemmegjenkjenning. Stemmegjenkjenningsfunksjonen lar deg betjene visse funksjoner på AVN bare ved hjelp av stemmen din. Denne funksjonen kan brukes til flere forskjellige funksjoner, for eksempel navigasjonen. Å angi et nytt mål, zoome inn eller ut av kartet eller avbryte ruten er bare noen eksempler på talekommandoer. Stemmegjenkjenning kan også brukes til å bytte til neste sang i musikkappen. Når du bruker stemmegjenkjenningsfunksjonen, konverteres talekommandoene dine til maskinlesbare kommandoer av vår leverandør av stemmegjenkjenning.

Du får mer detaljert informasjon om dette nedenfor:

1. Detaljert informasjon om personopplysninger som behandles

Kategorier av personopplysninger som behandles

Personopplysninger som er inkludert i kategoriene

Kilder til dataene

Den registrertes plikt til å oppgi dataene

Lagringsvarighet

Protokolldata

Protokolldata som påløper av tekniske årsaker når en internettforbindelse er etablert mellom bilen din og serverne våre:

Dataene som påløper under slik tilgang, defineres av nettverksprotokollen for overføring av informasjon mellom bilen din og serverne våre.

Bruker av stemmegjenkjenning

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke oppgis, kan vi ikke gi gjøre stemmegjenkjenningsfunksjonen tilgjengelig.

Data lagres i serverloggfiler i en form som tillater identifisering av den registrerte i maksimalt 7 dager, med mindre en sikkerhetsrelevant hendelse oppstår (f.eks. et DDoS-angrep).

Hvis det skjer en sikkerhetsrelevant hendelse, lagres serverloggfiler til den sikkerhetsrelevante hendelsen er blitt eliminert og fullstendig løst.

Data for talekommando

Data du oppgir via talekommando:

Dette inkluderer innholdet i talekommandoene dine, det vil si stemmen din, som tas opp etter at stemmegjenkjenningsfunksjonen er aktivert (ved å si "Hei MG" eller ved å trykke på stemmegjenkjenningsknappen på rattet) til stemmegjenkjenningsfunksjonen deaktiveres.

(Dette inkluderer ikke stemmen din før du aktiverer stemmegjenkjenning og heller ikke i det øyeblikket du aktiverer stemmegjenkjenning ved å si "Hei MG": Uttrykket "Hei MG" gjenkjennes offline av bilen din.)

Bruker av stemmegjenkjenning

Levering er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt. Den registrerte har ingen plikt til å oppgi dataene.

Hvis dataene ikke oppgis, kan vi ikke gi gjøre stemmegjenkjenningsfunksjonen tilgjengelig.

Vi behandler ikke opplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som personopplysningene behandles for. Dataene lagres maksimalt i tre år.

Maskinlesbare data generert fra talekommandoene dine:

Dette inkluderer alle kommandoer som vår leverandør av talegjenkjenning kunne identifisere fra den innspilte stemmen, for eksempel destinasjonsadresser for navigasjonssystemet eller kommandoer for musikkspilleren.

Generert av oss

-


2. Detaljer om behandlingen av personopplysninger

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Kategorier av personopplysninger som behandles

Automatisert beslutningstaking

Rettslig grunnlag og, der det er aktuelt, legitime interesser

Mottaker

Levering av stemmegjenkjenningsfunksjonen:

Etter at du har aktivert stemmegjenkjenningsfunksjonen (ved å si "Hei MG" eller ved å trykke på stemmegjenkjenningsknappen på rattet) tar bilen din opp stemmen din, helt til stemmegjenkjenningsfunksjonen deaktiveres. Opptaket av stemmen din overføres deretter til vår leverandør av stemmegjenkjenning for å generere maskinlesbare kommandoer på basis av talekommandoene dine.

Disse maskinlesbare kommandoene kan deretter brukes av AVN-systemet (audiovisuelt system og navigasjon) i bilen din for ulike funksjoner, for eksempel å angi en destinasjonsadresse for navigasjonssystemet eller for å justere musikkspilleren.

Taleopptak overføres ikke til oss eller til vår leverandør av stemmegjenkjenning før stemmegjenkjenning er aktivert, heller ikke selve kommandoen som aktiverer stemmegjenkjenningen. Stemmegjenkjenning aktiveres offline av bilen din når du sier "Hei MG" (dvs. at bilen gjenkjenner uttrykket "Hei MG" som en aktiveringskommando).

Protokolldata

Data for talekommando

Det foregår ingen automatisert beslutningstaking

Art. 6 (1) (b) GDPR (oppfyllelse av en kontrakt som den registrerte er part i, eller iverksettelse av tiltak på forespørsel fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt).

Leverandør av stemmegjenkjenning

Utvikler


3. Detaljer om mottakere av personopplysninger og overføring av personopplysninger til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner

Mottaker

Mottakerens rolle

Overføring til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner

Tilstrekkelighetsbeslutning eller hensiktsmessige eller egnede sikkerhetstiltak for overføringer til tredjeland og/eller internasjonale organisasjoner

Utvikler:

SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd

7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, P.R.China

Databehandler

Kina

Det foreligger ingen tilstrekkelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen for det tredjelandet det gjelder.

Overføringer til det aktuelle tredjelandet skjer på grunnlag av standard kontraktsklausuler i EU-kommisjonen for overføring av personopplysninger til behandlere i tredjeland.

EU-kommisjonens beslutning om standard kontraktsklausuler kan fås her: https://eur-lex.europa.eu/lega...;

En kopi av standard kontraktsklausuler kan fås fra vår personvernansvarlige (avsnitt A.II.).


IV. Bruk av tredjepartsapper på vårt audiovisuelle system og navigasjonssystem (AVN)

Det audiovisuelle systemet og navigasjonssystemet (AVN) gir muligheten til å bruke tredjepartsapper, for eksempel Amazon Music. Med disse appene kan du bruke funksjoner som tilbys av tredjepartsleverandører på deres eget ansvar. Den relevante appen er ikke aktivert som standard, men må først aktiveres av deg i de relevante innstillingene. Så snart den respektive appen er aktivert, kan leverandøren av den respektive appen motta personopplysninger fra deg. Vi har ingen kunnskap om hvilke personopplysninger leverandøren faktisk innhenter. Vi har heller ingen kunnskap om spesifikke formål med behandlingen av data som samles inn av leverandøren av den aktuelle tredjepartsappen eller om andre sider ved databehandlingen til den aktuelle leverandøren. Særlig vet vi heller ikke om den relevante leverandøren bare behandler dataene som samles inn for å gjøre funksjonen til den aktuelle plugin-modulen tilgjengelig (f.eks. for å strømme musikk) eller også for andre formål (f.eks. for å opprette bruksprofiler eller for å tilpasse annonsering).

Hvis du bruker vår AVN via stemmegjenkjenning, kan du også se kapitlet om stemmegjenkjenning (-> avsnitt B.III).

Du får mer detaljert informasjon om dette nedenfor:

1. Tredjepartsappleverandør innebygd i AVN

Følgende apper fra tredjepartsleverandører er innebygd i vår AVN:

App

Tredjepartsleverandør

Ytterligere informasjon om leverandøren av appen

Amazon Music App

Hvilken leverandør du kan skaffe deg Amazon Music-appen fra, avhenger av hvilket land du er bosatt i: Amazon.com Services LLC, Amazon.com.ca, Inc., Amazon Digital UK Ltd, Amazon Digital Germany GmbH, Amazon.com Sales, Inc., Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Australia Services Inc., Amazon Commercial Services Pty Ltd, Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V., Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. eller et av deres tilknyttede selskaper.

https://www.amazon.de/-/en/gp/...

Vær-appen

AccuWeather, Inc.

https://www.accuweather.com/de...


2. Potensielle dataoverføringer til tredjeland uten et passende beskyttelsesnivå

Når du bruker en tredjepartsapp, er det mulig at personopplysninger kan overføres til tredjeland EU-kommisjonen ikke har vedtatt noen såkalt tilstrekkelighetsbeslutning for og som det ikke gis passende garantier for. I så måte er det en risiko for at personvernet ikke er tilstrekkelig for de overførte personopplysningene. Dette betyr at personopplysningene dine, som behandles av tredjepartsleverandøren, kanskje ikke er underlagt et personvern som kan sammenlignes med GDPR. Spesielt betyr dette at prinsippene for behandling av personopplysninger som er angitt i art. 5 GDPR kanskje ikke overholdes. I tillegg har du kanskje ikke rettskraftige rettigheter og effektive rettsmidler med hensyn til behandling av personopplysninger. Ved å aktivere den respektive tredjepartsappen godtar du disse mulige risikoene på eget ansvar.

C. Informasjon om rettighetene til registrerte personer

Som registrert har du følgende rettigheter med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger:

 • Rett til innsyn (artikkel 15 i personvernforordningen (GDPR))
 • Rett til retting (artikkel 16 i personvernforordningen (GDPR))
 • Rett til sletting ("rett til å bli glemt") (artikkel 17 i personvernforordningen (GDPR))
 • Rett til begrensning av behandling (artikkel 18 i personvernforordningen (GDPR))
 • Rett til dataportabilitet (artikkel 20 i personvernforordningen (GDPR))
 • Rett til å protestere (artikkel 21 i personvernforordningen (GDPR))
 • Rett til å trekke tilbake samtykke (artikkel 7, 3. ledd, i personvernforordningen (GDPR))
 • Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet (artikkel 77 i personvernforordningen (GDPR))

Du kan kontakte oss med det formål å utøve dine rettigheter ved hjelp av kontaktinformasjonen i avsnitt A.

Der det er aktuelt, finner du informasjon om eventuelle spesifikke modaliteter og mekanismer som letter utøvelsen av dine rettigheter, spesielt utøvelse av din rett til dataportabilitet og til å protestere, i informasjonen om behandling av personopplysninger i avsnitt B i denne personverninformasjonen.

Nedenfor finner du mer detaljert informasjon om dine rettigheter med hensyn til behandling av dine personopplysninger:

I. Rett til innsyn

Som registrert har du rett til å få innsyn og informasjon i henhold til vilkårene i artikkel 15 i personvernforordningen (GDPR).

Dette betyr spesielt at du har rett til å få vite av oss hvorvidt vi behandler personopplysningene dine. I så fall har du også rett til innsyn i personopplysningene og informasjonen som er oppført i artikkel 15, 1. ledd, i personvernforordningen (GDPR). Dette inkluderer informasjon om formålet med behandlingen, kategoriene av personopplysninger som behandles, og mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene har vært eller vil bli utlevert til (artikkel 15, 1. ledd, punkt (a), (b) og (c) i personvernforordningen (GDPR)).

Du finner hele omfanget av din rett til innsyn og informasjon i artikkel 15 i personvernforordningen (GDPR), som du kan få tilgang til ved hjelp av følgende lenke: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

II. Rett til retting

Som registrert har du rett til retting i henhold til vilkårene i artikkel 16 i personvernforordningen (GDPR).

Særlig betyr dette at du har rett til å motta fra oss, uten unødig opphold, retting av unøyaktigheter i dine personopplysninger og komplettering av ufullstendige personopplysninger.

Du finner hele omfanget av din rett til retting i artikkel 16 i personvernforordningen (GDPR), som du kan få tilgang til ved hjelp av følgende lenke: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

III. Rett til sletting ("rett til å bli glemt")

Som registrert har du rett til sletting ("rett til å bli glemt") i henhold til vilkårene i artikkel 17 i personvernforordningen (GDPR).

Dette betyr at du har rett til å kreve at vi sletter personopplysningene dine, og vi er forpliktet til å slette personopplysningene dine uten unødig opphold når en av grunnene som er oppført i artikkel 17, 1. ledd, i personvernforordningen (GDPR), gjelder. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis personopplysninger ikke lenger er nødvendige i sammenheng med de formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for (artikkel 17, 1. ledd, punkt (a) i personvernforordningen (GDPR)).

Hvis vi har offentliggjort personopplysningene og er forpliktet til å slette dem, er vi også forpliktet til, med tanke på tilgjengelig teknologi og kostnadene ved implementering, å gå til rimelige skritt, herunder å treffe tekniske tiltak, for å informere behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene du har bedt om å få slettet av disse behandlingsansvarlige, om eventuelle lenker til eller kopier av eller replikasjoner av disse personopplysningene (artikkel 17, 2. ledd, i personvernforordningen (GDPR)).

Retten til sletting ("rett til å bli glemt") gjelder ikke dersom behandlingen er nødvendig av en av grunnene som er oppført i artikkel 17, 3. ledd, i personvernforordningen (GDPR). Dette kan for eksempel være tilfelle hvis behandlingen er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav (artikkel 17, 3. ledd, punkt (b) og (e) i personvernforordningen (GDPR)).

Du finner hele omfanget av din rett til sletting ("rett til å bli glemt") i artikkel 17 i personvernforordningen (GDPR), som du kan få tilgang til ved hjelp av følgende lenke: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

IV. Rett til begrensning av behandling

Som registrert har du rett til begrensning av behandling i henhold til vilkårene i artikkel 18 i personvernforordningen (GDPR).

Dette betyr at du har rett til å kreve av oss at vi begrenser behandlingen hvis et av vilkårene i artikkel 18, 1. ledd, i personvernforordningen (GDPR) gjelder. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene. I et slikt tilfelle varer begrensningen av behandlingen i en periode som gjør det mulig for oss å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene (artikkel 18, 1. ledd, punkt (a) i personvernforordningen (GDPR)).

Begrensning betyr at lagrede personopplysninger merkes med sikte på å begrense deres fremtidige behandling (artikkel 4, 3. ledd, i personvernforordningen (GDPR)).

Du finner hele omfanget av din rett til begrensning av behandling i artikkel 18 i personvernforordningen (GDPR), som du kan få tilgang til ved hjelp av følgende lenke: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

V. Rett til dataportabilitet

Som registrert har du rett til dataportabilitet i henhold til vilkårene i artikkel 20 i personvernforordningen (GDPR).

Dette betyr at du generelt har rett til å motta de av dine personopplysninger som du har gitt oss, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten at vi prøver å hindre det, hvis behandlingen er basert på samtykke i henhold til artikkel 6, 1. ledd, punkt (a) eller artikkel 9, 2. ledd, punkt (a) i personvernforordningen (GDPR) eller på en kontrakt i henhold til artikkel 6, 1. ledd, punkt (b) i personvernforordningen (GDPR) og behandlingen utføres på automatiserte måter (artikkel 20, 1. ledd, i personvernforordningen (GDPR)).

Du kan finne informasjon om hvorvidt en behandlingsdel er basert på samtykke i henhold til artikkel 6, 1. ledd, punkt (a) eller artikkel 9, 2. ledd, punkt (a) i personvernforordningen (GDPR) eller på en kontrakt i henhold til artikkel 6, 1. ledd, punkt (b) i personvernforordningen (GDPR) i informasjonen om det juridiske grunnlaget for behandling i avsnitt B i denne personverninformasjonen.

Når du utøver din rett til dataportabilitet, har du også generelt rett til å få dine personopplysninger overført direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig hvis det er teknisk mulig (artikkel 20, 2. ledd, i personvernforordningen (GDPR)).

Du finner hele omfanget av din rett til dataportabilitet i artikkel 20 i personvernforordningen (GDPR), som du kan få tilgang til ved hjelp av følgende lenke: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

VI. Rett til å protestere

Som registrert har du rett til å protestere i henhold til vilkårene i artikkel 21 i personvernforordningen (GDPR).

Senest ved vår første kommunikasjon med deg informerer vi deg, som registrert, uttrykkelig om din rett til å protestere.

Du får mer detaljert informasjon om dette nedenfor:

1. Rett til å protestere på grunnlag av den registrertes spesielle situasjon

Som registrert har du, på grunnlag av din spesielle situasjon, rett til når som helst å protestere mot behandling av dine personopplysninger, hvilket er basert på artikkel 6, 1. ledd, punkt (e) eller (f), inkludert profilering basert på disse bestemmelsene.

Du finner informasjon om hvorvidt en behandlingsdel er basert på artikkel 6, 1. ledd, punkt (e) eller (f) i personvernforordningen (GDPR), i informasjonen om det rettslige grunnlaget for behandlingen i avsnitt B i denne personverninformasjonen

Hvis du protester på grunnlag av din spesielle situasjon, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger, med mindre vi kan fremlegge overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Du finner hele omfanget av din rett til å protestere i artikkel 21 i personvernforordningen (GDPR), som du kan få tilgang til ved hjelp av følgende lenke: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

2. Rett til å protestere mot direkte markedsføring

Når personopplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål, har du rett til når som helst å protestere mot behandling av dine personopplysninger for slik markedsføring, herunder også profilering i den grad den er relatert til slik direkte markedsføring.

Du kan finne informasjon om hvorvidt og i hvilken grad personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, i informasjonen om det juridiske grunnlaget for behandlingen i avsnitt B i denne personverninformasjonen.

Hvis du protesterer mot behandling for direkte markedsføringsformål, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for disse formålene.

Du finner hele omfanget av din rett til å protestere i artikkel 21 i personvernforordningen (GDPR), som du kan få tilgang til ved hjelp av følgende lenke: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VII. Rett til å trekke tilbake samtykke

Når en behandlingsdel er basert på samtykke i henhold til artikkel 6, 1. ledd, punkt (a) eller artikkel 9, 2. ledd, punkt (a) i personvernforordningen (GDPR), har du, som registrert rett til, i henhold til artikkel 7, 3. ledd, i personvernforordningen (GDPR), å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Tilbaketrekking av samtykket ditt påvirker ikke legitimiteten til behandlingen som foregikk basert på ditt samtykke frem til tilbaketrekningen. Vi informerer deg om dette før du gir ditt samtykke.

Du finner informasjon om hvorvidt en behandlingsdel er basert på artikkel 6, 1. ledd, punkt (a) eller artikkel 9, 2. ledd, punkt (a) i personvernforordningen (GDPR), i informasjonen om det juridiske grunnlaget for behandlingen i avsnitt B i denne personverninformasjonen.

VIII. Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet

Som registrert har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet i henhold til vilkårene i artikkel 77 i personvernforordningen (GDPR).

D. Informasjon om de tekniske begrepene i personvernforordningen (GDPR) som brukes i denne personverninformasjonen

De tekniske begrepene knyttet til personvern som brukes i denne personverninformasjonen, har den betydningen som brukes i personvernforordningen (GDPR).

Det fullstendige omfanget av definisjonene i personvernforordningen (GDPR) finnes i artikkel 4 i personvernforordningen (GDPR), som kan lastes ned fra følgende lenke: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Nedenfor finner du mer detaljert informasjon om de viktigste tekniske begrepene i personvernforordningen (GDPR) som brukes i denne personverninformasjonen:

"Personopplysninger" betyr all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("registrert"); en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved henvisning til en identifikator som for eksempel et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online-identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen;

"Registrert" betyr den aktuelle identifiserte eller identifiserbare fysiske personen som personopplysningene refererer til;

"Behandling" betyr enhver operasjon eller ethvert sett med operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett med personopplysninger, enten på automatiserte måter, for eksempel ved innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, utlevering ved overføring, formidling eller annen tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse;

"Profilering" betyr enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består av bruk av personopplysninger for å evaluere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, spesielt for å analysere eller forutsi aspekter ved den fysiske personens ytelse på arbeidsplassen, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller bevegelser;

"Behandlingsansvarlig" betyr den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndigheten, etaten eller et annet organ som alene eller i fellesskap med andre bestemmer formålene og midlene for behandling av personopplysninger; der formålene og midlene til slik behandling bestemmes av unions- eller medlemsstatsloven, kan behandlingsansvarlig eller de spesifikke kriteriene for utnevnelsen av denne gis av unions- eller medlemsstatsloven;

"Databehandler" betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller et annet organ som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig;

"Mottaker" betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller et annet organ, som personopplysningene utleveres til, enten dette er en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innenfor rammen av en bestemt henvendelse i samsvar med unions- eller medlemsstatsloven, skal imidlertid ikke anses som mottakere; behandlingen av disse dataene ved disse offentlige myndighetene skal være i samsvar med gjeldende personvernregler i henhold til formålene med behandlingen;

"Tredjepart" betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller et annet organ enn den registrerte, behandlingsansvarlige, databehandleren og personer som, fordi de er direkte underlagt den behandlingsansvarliges eller databehandlerens myndighet, er autorisert til å behandle personopplysninger;

"Internasjonal organisasjon" betyr en organisasjon og dens underliggende organer styrt av offentlig folkerett, eller et hvilket som helst annet organ som er opprettet av, eller på grunnlag av, en avtale mellom to eller flere land;

"Tredjeland" betyr et land som ikke er medlemsland i Den europeiske union ("EU") eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS");

"Spesielle kategorier av personopplysninger" betyr personopplysninger som avslører rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, eller fagforeningsmedlemskap, genetiske data, biometriske data med det formål å unikt identifisere en fysisk person, opplysninger om helse eller opplysninger om en fysisk persons sexliv eller seksuelle orientering.

E. Ikrafttredelsesdato for og endringer i denne personverninformasjonen

Ikrafttredelsesdato for denne personverninformasjonen er den 12. oktober 2021.

Det kan være nødvendig å endre denne personverninformasjonen på grunn av den tekniske utviklingen og/ eller endring av lovbestemte eller offisielle krav.

En oppdatert versjon av denne personverninformasjonen kan hentes når som helst på https://mgmotor.eu/nn-NO/privacy-notice/ismart.