Website

Gjennom denne personvernerklæringen ønsker SAIC Motor Europe B.V. (heretter: "MG Motor" eller "vi/vår") ønsker å informere personen den samler inn, bruker og lagrer (med andre ord: behandler) personopplysninger fra gjennom sitt generelle nettsted www.mgmotor.eu og spesielle nettsted for introduksjoner.Disse personene kan inkludere forretningsforbindelser, leverandører, styremedlemmer, agenter, prospekter/kunder og deres representanter, ansatte og/eller aksjonærer, som gjeldende eller tilsvarende. MG Motor anses som behandlingsansvarlig for slike behandlingsaktiviteter. I denne uttalelsen bruker vi ordet "deg" til å henvise til alle som er omfattet av denne uttalelsen.

Andre tjenester som tilbys av MG Motor kan være underlagt en egen personvernerklæring.

1. Personopplysningene vi samler inn

Personlige data er informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Vi bruker personlige data i driften av vår virksomhet, når vi tilbyr våre tjenester, inngår en kontrakt og for å beskytte våre interesser. Når det gjelder de generelle og spesielle nettstedene, behandler vi personopplysninger hvis du gir dem til oss, eller når vi samler dem fra deg, for eksempel i løpet av din omgang med oss eller i løpet av din bruk av det generelle eller spesielle nettstedet.

Avhengig av aktiviteten kan informasjonen om deg som vi behandler bestå av:

 1. For- og etternavn;
 2. Firmanavn;
 3. Telefonnummer;
 4. E-postadresse;
 5. Adresse, by og land;
 6. Data angående utstyret ditt, for eksempel en IP-adresse (denne informasjonen blir ikke alltid klassifisert som personlige data);
 7. Data om din/ditt foretrukne modell, tilbehør og prøvekjøring
 8. Data om din bruk av det generelle eller spesielle nettstedet.

For at vi skal kunne tilby deg våre tjenester, er noen personopplysninger obligatoriske. Hvis du ikke oppgir personopplysningene som er merket som obligatoriske på det generelle eller spesielle nettstedet, kan det hende at vi ikke kan gi deg tjenestene våre.

2. Hvordan personopplysninger kan aksesseres

Tilgang til personopplysninger er begrenset. I vår organisasjon får personer tilgang til personopplysninger basert på behov.

I noen tilfeller deler vi personopplysningene med tredjeparter. MG Motor kan dele dine personopplysninger med:

 1. Interne avdelinger som er håndterer en transaksjon som du er – direkte eller indirekte – en del av, for eksempel Finans, Salg, Markedsføring, Drift;
 2. Kunder, leverandører eller tjenesteleverandører av MG Motor, som fungerer som databehandler eller datakontrollør, som vertsleverandører, IT-tjenesteleverandører og eksterne rådgivere, regnskapsførere og advokater;
 3. Tilsynsmyndigheter og andre statlige organer for å overholde juridiske krav;
 4. Tredjeparter som er involvert i en transaksjon (som fusjoner eller oppkjøp) hvorav (en del av) vår virksomhet blir solgt eller overført.
 5. Nasjonale importører for å oppfylle en informasjonsforespørsel eller organisere en prøvekjøring
 6. Lokale forhandlere skal oppfylle en informasjonsforespørsel, komme med et tilbud på forespørsel eller planlegge en prøvekjøring.

Vi gir dine personopplysninger kun til ovennevnte tredjeparter for de formål som er angitt i denne personvernerklæringen, og bare i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Tredjeparter som vi overfører dine personopplysninger til, er også ansvarlige for å overholde gjeldende databeskyttelseslover, med mindre de fungerer som vår databehandler. Vi er ikke ansvarlige for hvordan disse tredjepartene håndterer dine personopplysninger, eller for at de overholder gjeldende lover om databeskyttelse, med mindre de fungerer som en selvstendig databehandler.

3. Internasjonale overføringer av personopplysninger

Foreløpig overfører vi ikke personopplysninger til mottakere utenfor EØS. Hvis vi imidlertid overfører dine personlige data utenfor EØS i framtiden, vil vi informere deg om dette på forhånd. Vi vil da innføre de nødvendige sikkerhetstiltakene for å sikre tilstrekkelig beskyttelse.

4. Våre juridiske grunnlag for behandling

I henhold til loven om databeskyttelse kan vi kun behandle personopplysninger hvis vi baserer oss på en eller flere av de juridiske grunnene for behandling. Disse er:

 • Samtykke – Ditt samtykke, der det er påkrevd i henhold til loven.
 • KontraktBehandlingen er nødvendig for å inngå en kontrakt med deg/din bedrift eller for å utføre handlinger på forespørsel fra deg før du inngår en kontrakt.
 • Juridisk krav – Behandlingen er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser.
 • Offentlig interesse – Behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave som er av allmenn interesse.
 • Berettigede interesser – Behandlingen er nødvendig for vår eller en tredjeparts berettigede interesser. Vi, eller tredjepart, ønsker å drive, håndtere og administrere våre respektive virksomheter effektivt og korrekt og i samsvar med de interessene som behandler dataene dine. Disse interessene inkluderer også IT-sikkerhet, overvåking av transaksjoner, som tilbud, prøvekjøringer og markedsføring. Dataene dine blir ikke behandlet på dette grunnlaget dersom våre eller tredjeparts interesser tilsidesettes av dine interesser, rettigheter og friheter.
 • Vitale interesser – Der behandling er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser (eller andres interesser) og du ikke er i stand til å gi ditt samtykke. Dette vil sannsynligvis bare gjelde under helt eksepsjonelle omstendigheter, for eksempel i en medisinsk nødsituasjon.

5. Formål og juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

MG Motor behandler personlige data til de formålene som er beskrevet nedenfor. Som forklart ovenfor kan behandling i denne sammenheng omfatte overføringer til tredjepart og/eller utenfor EØS. Fra tid til annen kan vi publisere spesifikke merknader som beskriver (tilleggs-)detaljer om bestemte prosesser eller programmer som vedtas av oss.

Formål

Juridisk grunnlag

Forberede og/eller etablere og vedlikeholde et kunde- eller leverandørforhold med deg eller organisasjonen du representerer.

Kontrakt

Legitime interesser

Svare på dine spørsmål eller forespørsler om informasjon. Overfør også opplysningene dine til en nasjonal importør eller lokal forhandler for tilbud på din forespørsel og/eller planlegg en prøvekjøring på forespørsel

Kontrakt

Legitime interesser

Sikre fysisk og system- og IT-sikkerhet, inkludert sikkerheten til våre generelle og spesielle nettsteder.

Kontrakt

Legitime interesser

Analysere bruken av vårt generelle og spesielle nettsted, inkludert klikk og andre data relatert til bruk av de generelle og spesielle nettstedene, for det meste gjennom Google Analytics.

Legitime interesser

Foretakstransaksjoner / due diligence. I løpet av en potensiell fusjon eller overtakelse, kan dine personlige data bli gitt til en potensiell kjøper eller investor.

Legitime interesser

Konfliktløsing, forsvar ved juridiske krav, samsvar.

Juridiske forpliktelser

Legitime interesser

Offentlig interesse

Hold deg oppdatert om de nye MG-produktene eller tjenestene hvis du ønsker det, ved å gi oss din/ditt e-postadresse, navn og hjemsted.

Samtykke (hvis aktuelt)

Legitime interesser

Gi deg eller firmaet ditt brosjyrer, markedsføringsinformasjon eller annonser via e-post, post eller telefon. I den grad det kreves av loven, vil vi alltid innhente godkjenning fra deg først.

Samtykke (hvis aktuelt)

Legitime interesser

Det tas ingen automatiserte bestemmelser uten menneskelig inngripen som påvirker den registrerte.

6. Dine rettigheter

Vi er pålagt å informere deg om dine rettigheter:

 1. Retten til tilgang, dette betyr at du ber om å få informasjon om personopplysningene vi behandler om deg;
 2. Retten til å korrigere dine personopplysninger;
 3. Retten til å slette personopplysninger om deg;
 4. Retten til å begrense behandlingen;
 5. Retten til overføring av data betyr at du har rett til å motta dine personlige data i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og at du har rett til å overføre dataene til en annen behandlingsansvarlig;
 6. Retten til å nekte noen typer av behandling;
 7. Retten til å inngi en klage på vår behandling av personopplysninger til den kompetente tilsynsmyndigheten;
 8. Retten til å trekke tilbake samtykket ditt, i den grad det ble gitt.

Dine rettigheter, med unntak av (vii), kan utøves ved å sende inn en forespørsel til oss via kontaktinformasjonen som er inkludert i denne personvernerklæringen, og bare i den grad du har slike rettigheter i henhold til gjeldende lov.

7. Retensjonsperiode

Vi vil ikke oppbevare dine personlige data lenger enn nødvendig i forhold til formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. Unntaket er om det er lovkrav eller forskrifter som krever det. Vær oppmerksom på at i forhold til skatte- og bedriftsrett kan vi være juridisk pålagt å beholde personopplysninger om deg (enten direkte eller indirekte) i en bestemt periode etter at informasjonen ikke lenger er relevant.

8. Endringer av denne personvernerklæringen

Vi kan endre eller oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen, dette for å sikre at informasjonen er oppdatert. Du vil bli informert om endringer hvis det er pålagt oss.

9. Kontakt

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om/til denne personvernerklæringen og/eller behandlingen av dine personlige data, ta kontakt på: DPO@saicmotor.eu.