Policy för kakor

I. Allmänt

Vi själva och de tjänsteleverantörer vi använder behandlar personuppgifter på denna webbplats och använder kakor (cookies) och liknande tekniker i detta sammanhang. I det följande vill vi informera dig i allmänhet om hur vi använder kakor och liknande tekniker. Denna policy för kakor är en del av vårt integritetsmeddelande, där du hittar mer information om behandlingen av dina uppgifter.

För att underlätta hanteringen av dina samtycken visas en samtyckesbanner när du besöker vår webbplats för första gången. Du kan läsa mer om användningen av kakor och liknande tekniker och behandlingen av personuppgifter på vår webbplats och ge ditt samtycke till tjänster som kräver samtycke.

Som standard är endast tekniskt nödvändiga tjänster aktiva på vår webbplats. Användningen av kakor och liknande tekniker, som inte är tekniskt nödvändiga för tillhandahållandet av webbplatsen, baseras i allmänhet endast på ditt samtycke. Du har möjlighet att godkänna alla tjänster (”Acceptera alla”). På samma sätt har du möjlighet att under ”Mer information och inställningar” ge ditt samtycke endast för vissa kategorier av tjänster eller att individuellt besluta om användningen av tjänster.

För att undvika att bannern visas för dig varje gång du besöker vår webbplats sparar vi dina samtyckesinställningar i webbläsarens webblagring. Uppgifter om samtycke (samtycke och återkallande av samtycke) kommer att lagras i 1 år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden via samtyckesinställningarna i sidfoten på vår webbplats.

Du kan också avaktivera kakor som används för räckviddsmätning och reklamändamål via avaktiveringssidan för konsumenter från EU: https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

II. Vad är kakor?

Kakor är små textfiler som lagras i webbläsaren på användarens slutenhet (till exempel dator, smartphone, surfplatta). De innehåller information som lagras om en sida som besökts. Kakan skickas antingen till webbläsaren av webbservern eller genereras i webbläsaren av ett skript (JavaScript). Webbservern kan läsa denna kakinformation direkt vid framtida besök på denna sida eller överföra kakinformationen till servern via ett skript på webbplatsen.

III. Vad är liknande teknik?

Inte bara kakor, utan även liknande tekniker kan lagra information på din terminalenhet eller komma åt information som finns på din terminalenhet (så kallad klientbaserad spårning). Vissa tjänsteleverantörer lagrar inte de uppgifter som samlas in av webbläsaren på din slutenhet utan överför de insamlade uppgifterna direkt till webbservern (så kallad serverbaserad spårning).

1. Webblagring

Med webblagring lagras informationen lokalt i webbläsarens cacheminne. Den lagrade informationen raderas antingen automatiskt när webbläsarfönstret stängs (sessionslagring) eller finns kvar så att den kan läsas av när du besöker webbplatsen igen (lokal lagring), så länge du inte raderar webbläsarens cacheminne (webbläsardata).

2. Webbfyrar

Webbfyrar är grafiska bilder i storleken 1×1 pixel som på olika sätt bäddas in på webbplatser eller också i e-postmeddelanden (nyhetsbrev) och som också tjänar till att samla in och analysera användardata.

IV. Syften

1. Tekniskt nödvändiga tjänster

Vi använder tjänster på vår webbplats som är tekniskt nödvändiga för driften av vår webbplats för att ge dig en funktionell, säker och stabil webbplats. De kakor och liknande tekniker som används i detta sammanhang gör det möjligt för dig att navigera på MG Motors webbplats och använda webbplatsens funktioner.

2. Funktionella tjänster

Vi använder tjänster på vår webbplats som gör det möjligt för oss att förbättra funktionaliteten på vår webbplats. Den teknik som används påverkar beteendet och utseendet på vår webbplats. Vi kan till exempel förse dig med externt innehåll på vår webbplats.

3. Marknadsföringstjänster

Vi använder tjänster för att visa relevant reklam för våra besökare i annonsnätverk. För detta ändamål samlar kakor eller liknande tekniker bland annat in information om besökarnas beteende på vår webbplats. Andra kakor används för att begränsa hur ofta du visas en viss annons eller för att mäta effektiviteten av respektive reklamkampanj.

4. Analystjänster

Vi använder webbanalystjänster på vår webbplats. De kakor och liknande tekniker som används i detta sammanhang hjälper oss att samla in information om hur vår webbplats används. Baserat på våra besökares användningsdata kan vi förstå hur våra besökare förflyttar sig på webbplatsen, vilka sidor som ofta besöks och som är viktiga för våra kunder. Vi sammanställer anonym statistik som hjälper oss att bättre förstå behoven hos våra webbplatsbesökare och att kontinuerligt förbättra vår webbplats.