Dataskyddsinformation för våra elbilar

Vi, SAIC Motor Europe BV, levererar moderna elbilar med ett smart underhållningssystem, som kan anslutas till din mobiltelefon via vår app ”ISMART”.

I samband med tillhandahållandet av det smarta underhållningssystemet och appen behandlar vi personuppgifter.

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande dataskyddskrav, i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR (”DSF”).

I Avsnitt A av denna dataskyddsinformation ger vi dig information om den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter samt den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud.

I Avsnitt B hittar du information om behandlingen av dina personuppgifter.

I Avsnitt C hittar du mer information om dina rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

De tekniska termer som har samband med dataskydd och som används i denna dataskyddsinformation har den innebörd som används i den allmänna dataskyddsförordningen. Du hittar mer detaljerad information om detta i Avsnitt D.


INNEHÅLL

 1. Information om personuppgiftsansvarig
  1. Den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter
  2. Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud
 2. Information om behandlingen av personuppgifter
  1. Användning av ISMART-kontot på mobiltelefonen och i AVN-systemet (Audio Visual and Navigation System), inklusive användning av bilens fjärrstyrningsfunktioner via ISMART
  2. Användning av navigationssystemet i AVN-systemet (Audio Visual and Navigation System)
  3. Användning av röstigenkänning
  4. Användning av tredjepartsappar i vårt AVN-system (Audio Visual and Navigation system)
 3. Information om de registrerades rättigheter
  1. Rätt till tillgång
  2. Rätt till rättelse
  3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
  4. Rätt till begränsning av behandling
  5. Rätt till dataportabilitet
  6. Rätt att göra invändningar
  7. Rätt att återkalla ditt samtycke
  8. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
 4. Information om de tekniska termer i den allmänna dataskyddsförordningen som används i denna dataskyddsinformation
 5. Giltighet för och ändringar av denna dataskyddsinformationA. Information om personuppgiftsansvarig

 1. Den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter

  SAIC Motor Europe BV
  Oval Tower, 15th floor
  De Entree 159
  1101 HE Amsterdam

  dpo@mgmotor.eu

  Telefon: +31 (0) 202255401

 2. Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud

  SAIC Motor Europe BV
  Oval Tower, 15th floor
  De Entree 159
  1101 HE Amsterdam

  dpo@mgmotor.eu


B. Information om behandlingen av personuppgifter

Vi vill ge dig den bästa möjliga upplevelsen när du använder våra bilar. Därför erbjuder vi dig ISMART-appen och har utrustat våra bilar med ett genomtänkt system. I våra bilar finns det två enheter som kommunicerar med och som kan styras med hjälp av ISMART-appen: Audio Visual Navigation System (”AVN”) och Telematic Box (”TBOX”). All kommunikation mellan enheterna och appen går via vår Telematics Service Platform (”TSP Backend”). AVN-systemet innehåller infotainmenttillämpningar, exempelvis navigeringsfunktionen och ett meddelandecenter. TBOX levererar nätverksåtkomst för fordonet och överför data till TSP Backend. För vissa funktioner kommunicerar AVN direkt med och överför personuppgifter till tredje part (t.ex. Amazon). För att tillhandahålla de funktioner som anges i denna dataskyddsinformation behandlar vi dina personuppgifter och vi vill ge dig närmare information om denna behandling. Du kan dock använda våra bilar utan att använda dig av de nätbaserade funktionerna i ISMART-systemet vilka kräver att personuppgifter behandlas. När du använder AVN för första gången och när du hämtar appen kommer vi att fråga dig om du vill aktivera samtliga funktioner i ISMART systemet, inklusive dem som kräver behandling av personuppgifter. Du kan aktivera/inaktivera de enskilda funktioner i AVN-systemet som kräver att personuppgifter behandlas.

 1. Användning av ISMART-kontot på mobiltelefonen och den audiovisuella navigeringsfunktionen (AVN), inklusive användning av fjärrstyrningsfunktionerna i bilen via ISMART

  Tillsammans med våra elbilar tillhandahåller vi även vår app ”ISMART” som används för att visa och fjärrstyra vissa funktioner i bilen och för att skicka information, till exempel navigationsmål och intressepunkter, till bilen. För att dessa funktioner ska kunna användas måste bilen vara kopplad till ISMART-kontot. I samband med detta behandlar vi personuppgifter för följande ändamål:

 • Skapa och tillhandahålla ett ISMART-konto för att fjärrstyra ditt fordon och se fordonets status på distans
 • Tillhandahålla en funktion för att koppla/koppla från ditt fordon till kontot
 • Tillhandahålla en funktion för att kontrollera och styra fordonets status
 • Tillhandahålla funktionen Hitta min bil
 • Tillhandahålla funktionen Laddningshantering
 • Tillhandahålla funktionen Nödsamtal
 • Tillhandahålla meddelandecentret
 • Tillhandahålla återkopplingsfunktionen
 • Behandla din återkoppling
 • Tillhandahålla funktionen Min kalender
 • Tillhandahålla funktionen för energiförbrukning
 • Tillhandahålla den digitala nyckelfunktionen

Du finner mer detaljerad information om detta nedan:

1. Information om de personuppgifter som behandlas

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Personuppgifter som ingår i kategorierna

Datakällor

Den registrerades skyldighet att tillhandahålla uppgifterna

Lagringstid

Protokolldata

Protokolldata som samlas in av tekniska skäl när vår app används för att komma åt innehåll från vår server:

Uppgifter som samlas in vid sådan åtkomst definieras av nätverksprotokollet för överföring av information mellan din enhet och vår appserver.

Dessa uppgifter omfattar IP-adress, typ och version av det mobila operativsystem som används, det innehåll som är tillgängligt samt datum och tidpunkt för åtkomst.

Användaren av appen

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om uppgifterna inte lämnas kan vår app inte få åtkomst till innehåll från vår server.

Data lagras i serverloggfiler i en form som möjliggör identifiering av den registrerade personen under högst sju dagar, såvida inte en säkerhetsrelaterad händelse inträffar (t.ex. en DDoS-attack).

Om det inträffar en säkerhetsrelevant händelse lagras serverloggfilerna till dess att den säkerhetsrelevanta händelsen har eliminerats och lösts helt.

Registreringsuppgifter

Uppgifter som du lämnar när du registrerar ett konto för vår app:

Dessa omfattar följande obligatoriska uppgifter: namn, adress, e-postadress, lösenord.

Dessutom omfattar de följande valfria uppgifter: kön, födelsedatum

Användaren av appen

Tillhandahållande av information som är markerad som obligatorisk under registreringsprocessen är ett krav och nödvändigt för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om den obligatoriska informationen inte tillhandahålls är det inte möjligt att registrera eller skapa ett användarkonto.

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Som längst lagras uppgifterna till dess att användaren raderar ISMART-kontot.

Inloggningsuppgifter

Uppgifter som du tillhandahåller när du loggar in på ditt konto:

Dessa uppgifter omfattar följande: mobiltelefonnummer, e-postadress och lösenord. När du loggar in på ditt konto med ditt fordon inkluderar detta även en unik identifierare som finns lagrad i en QR-kod.

Användaren av appen

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas kan du inte logga in på ditt konto.

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Som längst lagras uppgifterna till dess att användaren raderar ISMART-kontot.

Ytterligare kontouppgifter

Data som du kan lägga till på ditt konto, t.ex. säkerhetskod, larminställningar, nödkontakt, favoritplatser och radiostationer samt listor över resplaner.

Användaren av appen

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas kommer vissa funktioner eventuellt inte att fungera korrekt, exempelvis att söka från favoritlistan i AVN.

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Som längst lagras uppgifterna till dess att användaren raderar ISMART-kontot.

Grundläggande fordonsdata

Grundläggande information om ditt fordon som hämtas automatiskt från ditt fordon och blir synlig i appen:

Detta omfattar chassinummer, motornummer, varumärke, modellnamn, växellådsmodell, färg, TBOX-serienummer, AVN-serienummer.

Användaren av fordonet

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas går det inte att visa dem via appen.

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Som längst lagras uppgifterna till dess att användaren raderar ISMART-kontot.

Uppgifter rörande fordonsstatus

Information om ditt fordons aktuella status som hämtas automatiskt från ditt fordon och som blir synlig och eventuellt går att ändra i appen:

Detta omfattar data om återstående drivmedel/ström, återstående körsträcka, däcktryck, batterispänning, motorstatus, EPS-status, handbromsstatus, temperatur, fönster-/ takfönsterstatus, dörrstatus, motorstatus, kopplingsstatus, status för olaglig upplåsning, kollisionssensorstatus.

Användaren av fordonet

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas går det inte att visa dem via appen och fjärrstyrningsfunktionen kan inte nås via appen.

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Som längst lagras uppgifterna till dess att användaren raderar ISMART-kontot.

Positionsdata

Uppgifter om positionen för ditt fordon samt din mobiltelefon:

Detta omfattar fordonets GPS-position och mobiltelefonens GPS-position.

Användaren av fordonet/appen

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas kommer vissa funktioner, till exempel funktionen Hitta min bil, inte att vara tillgängliga.

Vi behandlar mobiltelefonens positionsdata endast tillfälligt när du använder funktionen för att kontrollera och styra fordonets status eller funktionen Hitta min bil.

Batteridata

Uppgifter om statusen för ditt fordons batteri:

Detta omfattar återstående effekt, återstående laddningstid, laddningsström, laddningsspänning, återstående körsträcka

Användaren av fordonet

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas går det inte att visa dem via appen.

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Som längst lagras uppgifterna till dess att användaren raderar ISMART-kontot.

Meddelandeuppgifter

Uppgifter i meddelanden som vi levererar till inkorgen i ditt fordon och appen:

Detta inbegriper viktiga meddelanden som larm, driftinformation och nyheter.

Genereras av oss

-

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Som längst lagras uppgifterna till dess att användaren raderar ISMART-kontot.

Återkopplingsdata

Data som du tillhandahåller åt oss när du använder återkopplingsfunktionen:

Detta omfattar innehållet i din återkoppling.

Användaren av appen

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas kan vi inte svara på din återkoppling.

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Som längst lagras uppgifterna till dess att användaren raderar ISMART-kontot.

Kalenderdata

Data som du lämnar till oss när du aktiverar synkronisering av din kalender med vår app:

Detta omfattar datum och tid för inbokad tid, årsdag eller minnesdag.

Detta omfattar även information som du tillhandahåller i vår app, till exempel tema, kommentarer, påminnelsetid och påminnelsedatum.

Användaren av appen

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas kan vi inte skicka dig en påminnelse på årsdagen.

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Som längst lagras uppgifterna till dess att användaren raderar ISMART-kontot.

Bluetooth-mac-adress

Data för att aktivera den digitala nyckelfunktionen och skapa det digitala nyckelstyrnings-ID:t.

Användaren av appen

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas kan du inte använda den digitala nyckelfunktionen.

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Som längst lagras uppgifterna till dess att användaren raderar ISMART-kontot.

Digitalt nyckelstyrnings-ID

Data som används för att identifiera dig när du begär upplåsning av ditt fordon.

Genereras av oss

-

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Som längst lagras uppgifterna till dess att användaren raderar ISMART-kontot.

Annonshanteringsdata

Information om det samtycke som du lämnade för reklamändamål samt information rörande dina potentiella invändningar mot annonser:

Detta omfattar datum och tidpunkt för samtycket, IP-adressen till den enhet som används för att lämna samtycke, datum och tidpunkt för eventuellt återkallande av samtycke eller invändning mot behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Användaren av fordonet/appen

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas kan vi inte behandla dina samtycken till och/eller invändningar rörande annonser.

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Som längst lagras uppgifterna till dess att användaren raderar ISMART-kontot.

Dessutom omfattar uppgifterna dokumentation om den information som vi har försett dig med på grundval av samtycke och/eller om annonser som vi visar utan ditt samtycke.

Genereras av oss

-2. Uppgifter om behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Automatiserat beslutsfattande

Rättslig grund och, i förekommande fall, berättigade intressen

Mottagaren

Skapa och tillhandahålla ett ISMART-konto för att fjärrstyra ditt fordon och se fordonets status på distans:

Efter den inledande kontoregistreringen kan du spara ytterligare data på ditt konto. Detta omfattar den valfria lagringen av kontaktuppgifter, adresser och inställningar, till exempel språkinställningar.

Detta inkluderar även funktionen för att logga in till och ut från appen.

Registreringsuppgifter

Inloggningsuppgifter

Ytterligare kontouppgifter

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande

Artikel 6.1.b i DSF (fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås).

Utvecklare

Tillhandahålla funktionen för att koppla ditt fordon till, respektive koppla bort det från ditt konto:

För att fjärrstyra ditt fordon och visa fordonets status på distans via vår app måste ditt fordon kopplas till ditt konto. För att koppla ditt fordon till ditt konto måste du skanna den QR-kod som visas i AVN med appen.

Detta omfattar även hanteringen av den uppkopplingsanslutning som gör att du kan se den information om ditt fordon som hämtas från fordonet automatiskt:

Detta omfattar chassinummer, motornummer, varumärke, modellnamn, växellådsmodell, färg, TBOX-serienummer, AVN-serienummer.

Registreringsuppgifter

Inloggningsuppgifter

Grundläggande fordonsdata

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande

Artikel 6.1.b i DSF (fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås)

Utvecklare

Tillhandahålla funktionen för att kontrollera och styra fordonets tillstånd:

Du kan kontrollera fordonets status via vår app. På så sätt kan du kontrollera att fordonet är säkert att köra eller ordentligt låst när det står parkerat.

Med den här funktionen kan du även fjärrstyra fordonet, till exempel låsa eller låsa upp det eller ändra temperaturen på luftkonditioneringen eller stolsvärmen.

Du kan även kontrollera energiförbrukningen via din mobiltelefon genom att granska körsträckan, den totala strömförbrukningen, medelhastigheten och restiden.

För att kunna tillhandahålla dessa funktioner via fjärrstyrning (dvs. utan en anslutning mellan din mobiltelefon och din bil) utbyts relevanta fordonsstatusdata mellan din mobiltelefon och våra servrar samt mellan din bil och våra servrar via internet.

Med den här funktionen kan du även ställa in fordonslarm och ta emot varningar i vår app. Detta inbegriper varningar om låg batterinivå, säkerhetsvarningar, varningar om geobegränsning, hastighetsvarningar, motorstartvarningar och varningar när det är något som inte stämmer med ditt fordon.

Protokolldata

Registreringsuppgifter

Inloggningsuppgifter

Uppgifter rörande fordonsstatus

Positionsdata

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande

Artikel 6.1.b i DSF (fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås)

Utvecklare

Leverantör av kart-SDK

Tillhandahålla funktionen Hitta min bil:

När du använder funktionen Hitta min bil använder vi din mobiltelefons GPS-position samt ditt fordons GPS-position för att visa dig den kortaste vägen till fots till din bil. Dessa GPS-positioner hämtas enbart från din mobiltelefon och ditt fordon när du har öppnat funktionen Hitta min bil i appen.

När du har angett säkerhetskoden låses signalhorns-/belysningsfunktionen upp för att hjälpa dig att hitta din bil i mörkret.

Protokolldata

Registreringsuppgifter

Inloggningsuppgifter

Positionsdata

Ytterligare kontouppgifter

Uppgifter rörande fordonsstatus

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande

Artikel 6.1.b i DSF (fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås).

Utvecklare

Leverantör av kart-SDK

Tillhandahålla funktionen Laddningshantering:

Med den här funktionen kan du se aktuell batteri- och laddningsstatus. Du kan även schemalägga laddningstiderna genom att ansluta laddningskontakten via Bluetooth. Dessutom kan du ställa in ett laddningsmål.

Protokolldata

Registreringsuppgifter

Inloggningsuppgifter

Batteridata

Positionsdata

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande

Artikel 6.1.b i DSF (fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås).

Utvecklare

Kart-SDK

Tillhandahålla nödsamtalsfunktionen:

Med den här funktionen kan du snabbt ringa ett nödsamtal till det nummer som finns sparat på ditt konto. Vi fastställer vilket nödsamtalsnummer som är relevant för dig utifrån det land som du väljer när du först kopplar ditt fordon till appen.

Protokolldata

Registreringsuppgifter

Inloggningsuppgifter

Ytterligare kontouppgifter

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande

Artikel 6.1.b i DSF (fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås).

Utvecklare

Tillhandahålla meddelandecentret:

Vi förser dig med viktiga meddelanden som varningar, driftinformation och nyheter (inklusive annonser om MG-servicetjänsten). Dessa meddelanden är tillgängliga via inkorgsfunktionerna i appen och i AVN.

Protokolldata

Meddelandeuppgifter

Inloggningsuppgifter

Ytterligare kontouppgifter

Fordonsstatusdata Annonshanteringsdata

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande

Artikel 6.1.b i DSF (fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås).

Utvecklare

Tillhandahålla återkopplingsfunktionen:

Med återkopplingsfunktionen i appen kan du ge oss återkoppling, till exempel anmäla fel och ge förslag på ytterligare förbättringar.

Protokolldata

Registreringsuppgifter

Inloggningsuppgifter

Återkopplingsdata

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande

Artikel 6.1.f i DSF (ändamål som rör berättigade intressen under övervägande av andra intressen):

Det ligger i vårt legitima intresse att få återkoppling kring vår tjänst så att vi kan förbättra våra tjänster.

Utvecklare

Behandling av din återkoppling:

Vi kommer att behandla din återkoppling i syfte att förbättra våra tjänster.

Återkopplingsdata

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande.

Artikel 6.1.f i DSF (ändamål som rör berättigade intressen under övervägande av andra intressen):

Vårt legitima intresse är att bearbeta din återkoppling i syfte att förbättra våra tjänster.

Utvecklare

Tillhandahålla funktionen Min kalender:

Under förutsättning att du har gett ditt samtycke gör den här funktionen det möjligt för oss att synkronisera din kalender på din mobiltelefon med vår app, så att vi kan skicka dig påminnelser om inbokade tider, årsdagar och minnesdagar.

Med hjälp av den här funktionen kan du ställa in ett tema, ett påminnelsedatum, en tidpunkt för påminnelsen samt göra en anmärkning för din årsdag.

Protokolldata

Registreringsuppgifter

Inloggningsuppgifter

Kalenderdata

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande

Artikel 6.1.a i DSF (samtycke) och art. 6.1.b i DSF (fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås).

Utvecklare

Tillhandahålla funktionen för energiförbrukning:

Denna funktion gör det möjligt för användaren att se statistik om energiförbrukning. Inklusive körsträcka, samlad strömförbrukning, medelhastighet och restid.

Protokolldata

Registreringsuppgifter

Inloggningsuppgifter

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande

Artikel 6.1.b i DSF (fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås).

Utvecklare

Tillhandahålla en digital nyckelfunktion:

Med hjälp av den här funktionen kan du låsa upp och starta fordonet med din app i stället för med nyckeln.

Bluetooth-mac-adress

Digitalt nyckelstyrnings-ID

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande

Artikel 6.1.b i DSF (fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås).

Utvecklare


3. Information om mottagarna av personuppgifter och överföringen av personuppgifter till tredjeländer och/eller internationella organisationer

Mottagaren

Mottagarens roll

Överföring till tredjeländer och/eller internationella organisationer

Beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga eller passande skyddsåtgärder för överföringar till tredjeländer och/eller internationella organisationer

Utvecklare:

SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd

7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Folkrepubliken Kina

Personuppgiftsbiträde

Kina

Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för det berörda tredjelandet.

Överföringar till tredjelandet i fråga sker på grundval av standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen beträffande överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i tredjeländer.

Europeiska kommissionens beslut om standardavtalsklausuler finns att tillgå här: https://eur-lex.europa.eu/lega...;

Ett exemplar av standardavtalsklausulerna kan erhållas från vårt dataskyddsombud (avsnitt A.II.).

Leverantör av kart-SDK

HERE Europe B.V.

Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna

Personuppgiftsansvarig

-

-II. Användning av navigationssystemet i AVN-systemet (Audio Visual and Navigation System)

Via vårt kombinerade audiovisuella system och navigationssystem (AVN-systemet) har du möjlighet att använda ett navigationssystem. Grundfunktionerna är tillgängliga utan internetuppkoppling och utan att vi eller våra tjänsteleverantörer behandlar någon av dina personuppgifter när du använder dessa funktioner. Detta omfattar i synnerhet sökning efter en specifik plats eller intressepunkter i området, beräkning av rutter och navigationsfunktionen samt batteriintervallfunktionen. Vissa andra funktioner, som att analysera trafikdata i realtid för att hitta den bästa rutten, kräver en internetanslutning. När du använder det nätbaserade navigationssystemet behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla trafikinformation i realtid
 • Tillhandahålla en funktion för sökning på nätet

Om du använder vårt navigationssystem via röstigenkänningsfunktionen hänvisar vi även till avsnittet om röstigenkänning (-> Avsnitt B.III).

Du finner mer detaljerad information om detta nedan:

1. Information om personuppgifter som behandlas

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Personuppgifter som ingår i kategorierna

Datakällor

Den registrerades skyldighet att tillhandahålla uppgifterna

Lagringstid

Protokolldata

Protokolldata som samlas in av tekniska skäl när en internetanslutning upprättas mellan ditt fordon och våra servrar:

De uppgifter som skapas vid en sådan anslutning definieras av nätverksprotokollet för överföring av information mellan ditt fordon och våra servrar.

Dessa omfattar IP-adress, HTTPS-protokoll (till det säkra Telenav-molnet) och API-nyckeln (för att säkerställa att endast SAIC-fordon kan ansluta till Telenav-molnet).

Användaren av navigationssystemet

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas kan de molnbaserade navigeringsfunktionerna inte tillhandahållas.

Data lagras i serverloggfiler i en form som möjliggör identifiering av den registrerade personen under högst sju dagar, såvida inte en säkerhetsrelaterad händelse inträffar (t.ex. en DDoS-attack).

Om det inträffar en säkerhetsrelevant händelse lagras serverloggfilerna tills dess att den säkerhetsrelevanta händelsen har eliminerats och lösts helt.

Positionsdata

Ditt fordons GPS-position

Navigationsuppgifterna skickas till leverantören av kart-SDK när användaren använder funktionen för att söka efter en plats, online-navigering och trafik i realtid.

Användaren av navigationssystemet

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas kan de molnbaserade navigeringsfunktionerna inte tillhandahållas.

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Uppgifterna lagras i högst ett år.

Sökfunktionsdata

Data som du anger i sökfunktionen i vårt navigationssystem:

Dessa omfattar alla data som har angetts som söktermer, valts från listan över de senaste destinationerna, från favoritlistan, från etiketter som har tillhandahållits av dig, till exempel hem- eller arbetsadresser, eller från kategorier med intressepunkter eller via röstkommando. Om du använder röstkommandon kan du även läsa kapitlet om röstigenkänning i -> Avsnitt B.III.

Användaren av navigationssystemet

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas blir det inte möjligt att tillhandahålla molnbaserad sökning.

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Din hemadress lagras tills dess att du tar bort den från AVN-systemet. Alla andra data lagras under högst ett år.

Nyligen besökta platser

Data som har valts i sökfunktionen som destination.

Användaren av navigationssystemet

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas kan den molnbaserade navigeringsfunktionen inte tillhandahållas.

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Uppgifterna lagras i högst ett år.


2. Uppgifter om behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Automatiserat beslutsfattande

Rättslig grund och, i förekommande fall, berättigade intressen

Mottagaren

Tillhandahålla vår navigeringsfunktion med trafikdata i realtid:

En basnavigeringsfunktion finns tillgänglig utan internetanslutning.

För utvidgad navigering beräknas rutten på vår server, med hänsyn taget till realtidstrafikdata. För detta ändamål behandlas data om din position och din destination tillfälligt på vår server. Vi behandlar regelmässigt information om din position för att kunna tillhandahålla lämpliganavigeringstjänster (t.ex. beräkna i bakgrunden om det finns bättre färdvägar, kontrollera trafikhändelser i närheten och liknande).

Protokolldata

Positionsdata

Nyligen besökta platser

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande.

Artikel 6.1.b i DSF (fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås).

Leverantör av kart-SDK

Utvecklare

Tillhandahålla vår funktion för sökning på nätet:

För detta ändamål behandlas data, som du anger i våra sökfunktioner, tillfälligt på vår server.

När du är inloggad på ditt ISMART-konto i din bil kan du även visa och välja adresser, intressepunkter (t.ex. bensinstationer, livsmedelsbutiker och hotell) och motsvarande som du har lagt till på ditt konto via appen.

Dessutom kan du söka efter laddningsstationer i närheten och kontrollera deras tillgänglighet.

Protokolldata

Sökfunktionsdata

Positionsdata

Så här kan du visa och välja uppgifter som finns sparade på ditt ISMART-konto:

Registreringsdata (-> Avsnitt B.I.1)

Inloggningsuppgifter (-> Avsnitt B.I.1)

Ytterligare kontouppgifter (-> avsnitt B.I.1)

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande.

Artikel 6.1.b i DSF (fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås).

Leverantör av kart-SDK

Utvecklare


3. Information om mottagarna av personuppgifter och överföringen av personuppgifter till tredjeländer och/eller internationella organisationer

Mottagaren

Mottagarens roll

Överföring till tredjeländer och/eller internationella organisationer

Beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga eller passande skyddsåtgärder för överföringar till tredjeländer och/eller internationella organisationer

Utvecklare:

SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd

7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Folkrepubliken Kina

Personuppgiftsbiträde

Kina

Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för det berörda tredjelandet.

Överföringar till tredjelandet i fråga sker på grundval av standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen beträffande överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i tredjeländer.

Europeiska kommissionens beslut om standardavtalsklausuler finns att tillgå här: https://eur-lex.europa.eu/lega...;

Ett exemplar av standardavtalsklausulerna kan erhållas från vårt dataskyddsombud (avsnitt A.II.).

Leverantör av kart-SDK

HERE Europe B.V.

Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nederländerna

Personuppgiftsansvarig

-

-


III. Användning av röstigenkänning

Det är möjligt att navigera i vårt audiovisuella system och navigationssystem (AVN) med hjälp av röstigenkänning. Röstigenkänningsfunktionen gör att du kan använda vissa funktioner i AVN-systemet enbart med hjälp av rösten. Funktionen kan användas för flera andra funktioner, exempelvis navigeringen. Några exempel på vad som kan utföras med röstkommandon är att ställa in en ny destination, zooma in på och ut från kartan eller avbryta rutten. Röstigenkänning kan även användas för att växla till nästa låt i musikappen. När du använder funktionen för röstigenkänning omvandlas dina röstkommandon till maskinläsbara kommandon av vår leverantör av funktionen för röstigenkänning.

Du finner mer detaljerad information om detta nedan:

1. Information om personuppgifter som behandlas

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Personuppgifter som ingår i kategorierna

Datakällor

Den registrerades skyldighet att tillhandahålla uppgifterna

Lagringstid

Protokolldata

Protokolldata som samlas in av tekniska skäl när en internetanslutning upprättas mellan ditt fordon och våra servrar:

De uppgifter som skapas vid en sådan anslutning definieras av nätverksprotokollet för överföring av information mellan ditt fordon och våra servrar.

Användare av röstigenkänning

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas kan vi inte tillhandahålla funktionen för röstigenkänning.

Data lagras i serverloggfiler i en form som möjliggör identifiering av den registrerade personen under högst sju dagar, såvida inte en säkerhetsrelaterad händelse inträffar (t.ex. en DDoS-attack).

Om det inträffar en säkerhetsrelevant händelse lagras serverloggfilerna till dess att den säkerhetsrelevanta händelsen har eliminerats och lösts helt.

Röststyrningsdata

Uppgifter som du lämnar via röstkommando:

Detta omfattar innehållet i dina röstkommandon, dvs. din röst som spelas in när du har aktiverat röstigenkänningsfunktionen (genom att säga ”Hej MG” eller genom att trycka på röstigenkänningsknappen på ratten) tills röstigenkänningsfunktionen inaktiveras.

(Det omfattar inte din röst innan du aktiverar röstigenkänningen eller när du aktiverar röstigenkänningen genom att säga ”Hej MG”: Identifieringen av frasen ”Hej MG” utförs offline av fordonet.)

Användare av röstigenkänning

Tillhandahållandet är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som fordras för att ingå ett avtal. Den registrerade har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgifterna.

Om dessa uppgifter inte lämnas kan vi inte tillhandahålla funktionen för röstigenkänning.

Vi behandlar inte dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Uppgifterna sparas i högst tre år.

Maskinläsbara uppgifter som skapas från dina röstkommandon:

Detta inbegriper alla kommandon som vår leverantör av röstigenkänning kan identifiera från den inspelade rösten, t.ex. destinationsadresser för navigationssystemet eller kommandon för musikspelaren.

Genereras av oss

-


2. Uppgifter om behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Automatiserat beslutsfattande

Rättslig grund och, i förekommande fall, berättigade intressen

Mottagaren

Tillhandahålla funktionen för röstigenkänning:

När du har aktiverat röstigenkänningsfunktionen (genom att säga ”Hej MG” eller genom att trycka på röstigenkänningsknappen på ratten) registrerar ditt fordon din röst tills röstigenkänningsfunktionen inaktiveras. Inspelningen av din röst överförs sedan till vår leverantör av röstigenkänningstjänster för att generera maskinläsbara kommandon utifrån dina röstkommandon.

Dessa maskinläsbara kommandon kan därefter användas av AVN-systemet (Audio Visual and Navigation System) i ditt fordon för olika funktioner, t.ex. för att ställa in destinationsadresser för navigationssystemet eller för att justera musikspelaren.

Röstinspelningarna överförs inte till oss eller vår leverantör av röstigenkänningstjänster före eller för att aktivera röstigenkänning. Aktiveringen av röstigenkänning genom att säga ”Hej MG” (dvs. att identifiera frasen ”Hej MG" som ett aktiveringskommando) utförs offline av ditt fordon.

Protokolldata

Röststyrningsdata

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande.

Artikel 6.1.b i DSF (fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås).

Leverantör av röstigenkänning

Utvecklare


3. Information om mottagarna av personuppgifter och överföringen av personuppgifter till tredjeländer och/eller internationella organisationer

Mottagaren

Mottagarens roll

Överföring till tredjeländer och/eller internationella organisationer

Beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga eller passande skyddsåtgärder för överföringar till tredjeländer och/eller internationella organisationer

Utvecklare:

SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd

7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Folkrepubliken Kina

Personuppgiftsbiträde

Kina

Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för det berörda tredjelandet.

Överföringar till tredjelandet i fråga sker på grundval av standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen beträffande överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i tredjeländer.

Europeiska kommissionens beslut om standardavtalsklausuler finns att tillgå här: https://eur-lex.europa.eu/lega...;

Ett exemplar av standardavtalsklausulerna kan erhållas från vårt dataskyddsombud (avsnitt A.II.).


IV. Användning av tredjepartsappar i vårt AVN-system (Audio Visual and Navigation System)

AVN-systemet ger möjlighet att använda appar från tredje part, till exempel Amazon Music. Via dessa appar kan du använda funktioner som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer under deras eget ansvar. Appen i fråga är inte aktiverad som standard utan måste först aktiveras av dig via motsvarande inställningar. När appen i fråga har aktiverats kan leverantören av respektive app ta emot personuppgifter från dig. Vi har ingen kännedom om vilka personuppgifter leverantören faktiskt erhåller. Vi har inte heller någon kännedom om de specifika ändamålen med behandlingen av de data som samlas in av leverantören av tredjepartsappen i fråga eller om några ytterligare detaljer kring denna leverantörs databehandling. I synnerhet känner vi heller inte till om leverantören i fråga endast behandlar de insamlade uppgifterna i syfte att tillhandahålla funktionen hos det relevanta insticksprogrammet (t.ex. för att strömma musik) eller, utöver detta, för andra ändamål (t.ex. för att skapa användningsprofiler eller anpassa annonser).

Om du använder vårt AVN-system via funktionen för röstigenkänning hänvisar vi även till kapitlet om röstigenkänning (-> Avsnitt B.III).

Du finner mer detaljerad information om detta nedan:

1. Appar från tredjepartsleverantör inbäddade i AVN-systemet

Följande appar från tredjepartsleverantörer är inbäddade i vårt AVN-system:

App

Tredjepartsleverantör

Mer information om leverantören av appen

Amazon Music App

Vilken enhet som tillhandahåller Amazon Music-appen åt dig beror på i vilket land du har din hemvist: Amazon.com Services LLC, Amazon.com.ca, Inc., Amazon Digital UK Ltd, Amazon Digital Germany GmbH, Amazon.com Sales, Inc., Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Australia Services Inc., Amazon Commercial Services Pty Ltd, Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V., Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. eller något av deras dotterbolag.

https://www.amazon.de/-/en/gp/...

Väderapp

AccuWeather, Inc.

https://www.accuweather.com/de...


2. Potentiella dataöverföringar till tredje länder utan en lämpligskyddsnivå

När du använder en tredjepartsapp är det möjligt att personuppgifter kan överföras till tredje länder för vilka det inte finns något så kallat beslut om adekvat skyddsnivå från den Europeiska kommissionen och för vilket inga lämpliga garantier utfärdas. I detta hänseende föreligger det en risk för att det inte kommer att finnas någon adekvat skyddsnivå för de överförda personuppgifterna. Detta innebär att dina personuppgifter som behandlas av tredjepartsleverantören eventuellt inte omfattas av en skyddsnivå som är jämförbar med den allmänna dataskyddsförordningens. I synnerhet innebär detta att de principer för behandling av personuppgifter som anges i artikel 5 i den allmänna dataskyddsförordningen eventuellt inte kommer att följas. Dessutom har du eventuellt inga tillämpbara rättigheter eller verksamma rättsmedel med avseende på behandlingen av personuppgifter. Genom att aktivera tredjepartsappen i fråga godtar du dessa möjliga risker på ditt eget ansvar.

C. Information om de registrerades rättigheter

I egenskap av registrerad har du följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen)
 • Rätt till rättelse (artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen)
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) (artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen)
 • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen)
 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen)
 • Rätt att göra invändningar (artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen)
 • Rätt att återkalla ditt samtycke (artikel 7.3 i den allmänna dataskyddsförordningen)
 • Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77 i den allmänna dataskyddsförordningen)

Du kan kontakta oss via kontaktuppgifterna i Avsnitt Aom du önskar utöva dina rättigheter.

I tillämpliga fall hittar du information om specifika förfaranden och mekanismer som underlättar utövandet av dina rättigheter, i synnerhet utövandet av din rätt till dataportabilitet och rätten att invända, i informationen om behandlingen av personuppgifter i Avsnitt B i denna dataskyddsinformation.

Nedan hittar du mer detaljerad information om dina rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter:

I. Rätt till tillgång

I egenskap av registrerad har du rätt att få tillgång till och information i enlighet med de villkor som anges i artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Detta innebär i synnerhet att du har rätt att få bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. I så fall har du även rätt att få tillgång till personuppgifterna och den information som finns angiven i artikel 15.1 i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta omfattar information om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller och de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut (artikel 15.1.a, b respektive c i den allmänna dataskyddsförordningen).

Du hittar den fullständiga omfattningen av din rätt till tillgång och information i artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen, som kan nås via följande länk: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

II. Rätt till rättelse

I egenskap av registrerad har du rätt till rättelse enligt villkoren i artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Detta innebär i synnerhet att du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du finner den fullständiga omfattningen av din rätt till rättelse i artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen, som kan nås via följande länk: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

III. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

I egenskap av registrerad har du rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) enligt de villkor som anges i artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Detta innebär att du har rätt att få dina personuppgifter raderade av oss och att vi är skyldiga att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om något av de skäl som anges i artikel 17.1 i den allmänna dataskyddsförordningen föreligger. Så kan exempelvis vara fallet om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats (artikel 17.1.a i den allmänna dataskyddsförordningen).

Om vi har offentliggjort personuppgifterna och vi är skyldiga att radera dem, är vi också skyldiga att, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta de personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter (artikel 17.2 i den allmänna dataskyddsförordningen).

Rätten till radering (”rätten att bli bortglömd”) gäller inte om behandlingen är nödvändig av något av de skäl som anges i artikel 17.3 i den allmänna dataskyddsförordningen. Så kan exempelvis vara fallet om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (artikel 17.3 punkterna b) och e) i den allmänna dataskyddsförordningen).

Du hittar den fullständiga omfattningen av din rätt till radering ("rätten att bli bortglömd”) i artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen, som kan nås via följande länk:http://eur-lex.europa.eu/legal...;

IV. Rätt till begränsning av behandling

I egenskap av registrerad har du rätt att begränsa behandlingen i enlighet med de villkor som anges i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Detta innebär att du har rätt att via oss genomföra begränsning av behandlingen om något av följande alternativ i artikel 18.1 i den allmänna dataskyddsförordningen är tillämpligt. Så kan exempelvis vara fallet om du bestrider personuppgifternas korrekthet. I ett sådant fall gäller begränsningen av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta (artikel 18.1.a i den allmänna dataskyddsförordningen).

Begränsning innebär markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden (artikel 4.3 i den allmänna dataskyddsförordningen).

Du hittar den fullständiga omfattningen av din rätt till begränsning av behandlingen i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen, som kan nås via följande länk: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

V. Rätt till dataportabilitet

I egenskap av registrerad har du rätt till dataportabilitet enligt de villkor som anges i artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Detta innebär att du generellt har rätt att få ut personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit åt oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1.a eller artikel 9.2.a i den allmänna dataskyddsförordningen eller på ett avtal enligt artikel 6.1.b i den allmänna dataskyddsförordningen och behandlingen sker automatiserat (artikel 20.1 i den allmänna dataskyddsförordningen).

Du hittar information om huruvida en viss behandling grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1.a eller artikel 9.2.a i den allmänna dataskyddsförordningen eller på ett avtal enligt artikel 6.1.b i den allmänna dataskyddsförordningen i informationen om den rättsliga grunden för behandlingen i Avsnitt B i denna dataskyddsinformation.

Vid utövandet av din rätt till dataportabilitet har du normalt också rätt till överföring av dina personuppgifter direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt (artikel 20.2 i den allmänna dataskyddsförordningen).

Du hittar hela omfattningen av din rätt till dataportabilitet i artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen, som kan nås via följande länk: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

VI. Rätt att göra invändningar

I egenskap av registrerad har du rätt att göra invändningar i enlighet med villkoren i artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Senast i vår första kommunikation med dig informerar vi dig uttryckligen om din rätt att som registrerad att göra invändningar.

Mer detaljerad information om detta finns nedan:

1. Rätt att göra invändningar av skäl som hänför sig till den registrerades specifika situation

I egenskap av registrerad har du rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som grundas på artikel 6.1.e eller 6.1.f, inbegripet profilering på grundval av dessa bestämmelser.

Du hittar information om huruvida viss behandling grundar sig på artikel 6.1.e eller 6.1.f i den allmänna dataskyddsförordningen i informationen om den rättsliga grunden för behandlingen i Avsnitt B i denna dataskyddsinformation.

Vid en invändning som rör din specifika situation kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du hittar hela omfattningen av din rätt att göra invändningar i artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen, som kan nås via följande länk: http://eur-lex.europa.eu/legal...;

2. Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den mån profileringen har samband med sådan direktmarknadsföring.

Du hittar information om och i så fall i vilken omfattning personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål i informationen rörande den rättsliga grunden för behandlingen i Avsnitt B i denna dataskyddsinformation.

Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål.

Du hittar hela omfattningen av din rätt att göra invändningar i artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen, som kan nås via följande länk: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VII. Rätt att återkalla ditt samtycke

Om en viss behandling grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2.a i den allmänna dataskyddsförordningen har du som registrerad rätten enligt artikel 7.3 i den allmänna dataskyddsförordningen att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte legitimiteten hos den behandling som har förekommit grundat i ditt samtycke fram till återkallandet. Vi informerar dig om detta innan du ger ditt samtycke.

Du hittar information om huruvida viss behandling grundar sig på artikel 6.1.a eller artikel 9.2.a i den allmänna dataskyddsförordningen i informationen om den rättsliga grunden för behandlingen i Avsnitt B i denna dataskyddsinformation.

VIII. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

I egenskap av registrerad har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med de villkor som anges i artikel 77 i den allmänna dataskyddsförordningen.D. Information om de tekniska termer i den allmänna dataskyddsförordningen som används i denna dataskyddsinformation

De tekniska termerna för dataskydd som används i denna dataskyddsinformation har den innebörd som används i den allmänna dataskyddsförordningen.

Den fullständiga omfattningen av definitionerna i den allmänna dataskyddsförordningen finns i artikel 4 i den allmänna dataskyddsförordningen, vilken kan hämtas via följande länk: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Du finner mer detaljerad information om de viktigaste tekniska termerna som förekommer i den allmänna dataskyddsförordningen och som används i denna dataskyddsinformation nedan. I förordningen avses med

Personuppgifter”: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet;

”Registrerad”: den identifierade eller identifierbara fysiska person som personuppgifterna hänför sig till;

”Behandling”: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring;

“Profilering”: varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar;

”Personuppgiftsansvarig”: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som på egen hand eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt;

”Personuppgiftsbiträde”: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning;

”Mottagare”: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare; offentliga myndigheters behandling av dessa uppgifter ska vara förenlig med tillämpliga bestämmelser för dataskydd beroende på behandlingens syfte;

Tredje part”: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna;

Internationell organisation”: en organisation och dess underställda organ som lyder under folkrätten, eller ett annat organ som inrättats genom eller på grundval av en överenskommelse mellan två eller flera länder;

”Tredjeland”: ett land som inte är medlem av den Europeiska unionen (”EU”) eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”),

“Särskilda kategorier av personuppgifter”: personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.


E. Giltighet för och ändringar av denna dataskyddsinformation

Denna dataskyddsinformation börjar gälla per den 12 oktober 2021.

Det kan bli nödvändigt att ändra denna dataskyddsinformation på grund av den tekniska utvecklingen och/eller ändring av lagstadgade eller officiella krav.

En uppdaterad version av denna dataskyddsinformation kan hämtas när som helst på https://mgmotor.eu/sv-SE/privacy-notice/ismart.